Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

самоуверенный л.

încrezut arogant îngîmfat trufaș

самоуничижение с.

autoumilire autoumilinre

самоуправление с.

autoadministrare autogestiune

самоуправно ч.

samavolnic abuziv arbitrar

самоуправный л.

samavolnic abuziv arbitrar

самоуправство с.

samavolnicie act arbitrar

самоуправствовать л.

a se purta samavolnic a proceda arbitrar

самоусовершенствование с.

autodesăvîrşire autoperfecţionare

самоуспокоение с.

autoliniştire autoconsolare

самоуспокоиться л.

a se autolinişti a se autoconsola

самоустранение с.

sustragere intenţionată de la îndatoriri dezinteresare faţă de obligaţiuni

самоустраниться л.

a se da la o parte a se retrage

самохвал м.

fălos lăudăros fanfaron

самохвальство с.

fălire fanfaronadă lăudăroşenie

самоцвет м.

nestemată piatră preţioasă

самочинно с.

samavolnic abuziv arbitrar

самочинный л.

samavolnic arbitrar abuziv

самочинствовать л.

a se purta samavolnic a proceda abuziv

самочувствие с.

dispoziţie stare

сан м.

dregătorie demnitate rang funcţie

сандружина ж.

drujină sanitară echipă sanitară

санитар м.

sanitar infirmier

санитарка ж.

sanitară infirmieră

санитарный л.

sanitar (medic) igienist (medic)

санкционирование с.

aprobare sancţionare

санкционировать л.

a aproba a sancţiona

санкция ж.

aprobare pedeapsă sancţionare sancţiune

сановитость ж.

origine nobilă rang înalt înfăţişare falnică protipendadă funcţie înaltă aspect impunător

сановник м.

mare dregător dregător demnitar

сановный л.

de rang înalt

сап м.

răpciugă horăit morvă sforăit

сапка ж.

săpuşoară săpăligă

сапоги н.

ciubote cizme

сапожки н.

ciuboțele cizmuliţe

сапожник м.

ciubotar cizmar

сапожничать л.

a face ciubote a face cizme

сапожнический л.

de ciubotar de cizmar

сапожничество с.

ciubotărie cizmărie

сапожный л.

de ciubotar de cizmar

сарай м.

sarai şopron şură

саранча ж.

lăcustă

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "садок"

  Rusă

  Moldo/Română

  садок м. садок

  gojineaţă vas pentru peştele viu capcană pentru animale şi păsări sălbatice coteţ vivieră cuşcă

  осадок м. осадок

  depunere sediment

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter