Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

самоуверенный л.

încrezut cuvîntul este moldovenesc îngîmfat cuvîntul este moldovenesc trufaș cuvîntul este romînesc arogant cuvîntul este romînesc

самоуничижение с.

autoumilire cuvîntul este comun

самоуничтожение с.

autodistrugere cuvîntul este comun

самоуправление с.

autoadministrare cuvîntul este moldovenesc autogestiune cuvîntul este romînesc

самоуправляющийся л.

autonom cuvîntul este moldovenesc autogestionar cuvîntul este romînesc

самоуправно ч.

samavolnic cuvîntul este moldovenesc arbitrar cuvîntul este romînesc abuziv cuvîntul este romînesc

самоуправный л.

samavolnic cuvîntul este moldovenesc arbitrar cuvîntul este romînesc abuziv cuvîntul este romînesc

самоуправство с.

samavolnicie cuvîntul este moldovenesc act arbitrar cuvîntul este romînesc

самоуправствовать л.

a se purta samavolnic cuvîntul este moldovenesc a proceda arbitrar cuvîntul este romînesc

самоуслаждение с.

autodesfătare cuvîntul este comun

самоусовершенствование с.

autodesăvîrşire cuvîntul este moldovenesc autoperfecţionare cuvîntul este romînesc

самоуспокоение с.

autoliniştire cuvîntul este moldovenesc autoconsolare cuvîntul este romînesc

самоуспокоиться л.

a se autolinişti cuvîntul este moldovenesc a se autoconsola cuvîntul este romînesc

самоустранение с.

sustragere intenţionată de la îndatoriri cuvîntul este moldovenesc dezinteresare faţă de obligaţiuni cuvîntul este romînesc

самоустраниться л.

a se da la o parte cuvîntul este moldovenesc a se retrage cuvîntul este romînesc

самоутвердиться л.

a se autoafirma cuvîntul este comun

самоутверждение с.

autoafirmare cuvîntul este comun

самоучка ж.

autodidact cuvîntul este comun

самохвал м.

fălos cuvîntul este moldovenesc lăudăros cuvîntul este comun fanfaron cuvîntul este romînesc

самохвальство с.

fălire cuvîntul este moldovenesc fanfaronadă cuvîntul este romînesc

самоцвет м.

nestemată cuvîntul este moldovenesc piatră preţioasă cuvîntul este comun

самочинно с.

samavolnic cuvîntul este moldovenesc arbitrar cuvîntul este romînesc abuziv cuvîntul este romînesc

самочинный л.

samavolnic cuvîntul este moldovenesc abuziv cuvîntul este romînesc arbitrar cuvîntul este romînesc

самочинствовать л.

a se purta samavolnic cuvîntul este moldovenesc a proceda abuziv cuvîntul este romînesc

самочувствие с.

dispoziţie cuvîntul este comun stare cuvîntul este comun

сан м.

dregătorie cuvîntul este moldovenesc rang cuvîntul este moldovenesc funcţie cuvîntul este romînesc demnitate cuvîntul este romînesc

сандалеты н.

sandalete cuvîntul este comun

сандалии н.

sandale cuvîntul este comun

сандружина ж.

drujină sanitară cuvîntul este moldovenesc echipă sanitară cuvîntul este romînesc

санитар м.

sanitar cuvîntul este moldovenesc infirmier cuvîntul este comun

санитария ж.

igienă cuvîntul este comun

санитарка ж.

sanitară cuvîntul este moldovenesc infirmieră cuvîntul este comun

санитарный л.

sanitar cuvîntul este moldovenesc igienist (medic) cuvîntul este romînesc

санкционирование с.

aprobare cuvîntul este comun sancţionare cuvîntul este comun

санкционировать л.

a aproba cuvîntul este comun a sancţiona cuvîntul este comun

санкция ж.

pedeapsă cuvîntul este moldovenesc aprobare cuvîntul este comun sancţiune cuvîntul este comun sancţionare cuvîntul este comun

сановитость ж.

origine nobilă cuvîntul este moldovenesc înfăţişare falnică cuvîntul este moldovenesc rang înalt cuvîntul este moldovenesc aspect impunător cuvîntul este romînesc funcţie înaltă cuvîntul este romînesc protipendadă cuvîntul este romînesc

сановник м.

dregător cuvîntul este moldovenesc demnitar cuvîntul este romînesc

сановный л.

de rang înalt cuvîntul este comun

сап м.

răpciugă cuvîntul este moldovenesc horăit cuvîntul este moldovenesc sforăit cuvîntul este romînesc morvă cuvîntul este romînesc

сапка ж.

săpuşoară cuvîntul este moldovenesc săpăligă cuvîntul este romînesc

сапоги н.

ciubote cuvîntul este moldovenesc cizme cuvîntul este romînesc

сапожки н.

ciuboțele cuvîntul este moldovenesc cizmuliţe cuvîntul este romînesc

сапожник м.

ciubotar cuvîntul este moldovenesc cizmar cuvîntul este romînesc

сапожничать л.

a face ciubote cuvîntul este moldovenesc a face cizme cuvîntul este romînesc

сапожнический л.

de ciubotar cuvîntul este moldovenesc de cizmar cuvîntul este romînesc

сапожничество с.

ciubotărie cuvîntul este moldovenesc cizmărie cuvîntul este romînesc

сапожный л.

de ciubotar cuvîntul este moldovenesc de cizmar cuvîntul este romînesc

сарай м.

sarai cuvîntul este moldovenesc şură cuvîntul este moldovenesc şopron cuvîntul este romînesc

саранча ж.

lăcustă cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "сад"

  Rusă

  Moldo/Română

  беспересадочный л. беспересадочный

  direct cuvîntul este moldovenesc fără transbordare cuvîntul este romînesc

  беспосадочный л. беспосадочный

  fără oprire cuvîntul este moldovenesc fără escală cuvîntul este romînesc

  детсад м. детсад

  grădiniţă de copii cuvîntul este comun

  досада ж. досада

  supărare cuvîntul este moldovenesc mînie cuvîntul este moldovenesc necaz cuvîntul este romînesc ciudă cuvîntul este romînesc

  досадить л. досадить

  a supăra cuvîntul este moldovenesc a mînia cuvîntul este moldovenesc a înfuria cuvîntul este romînesc a enerva cuvîntul este romînesc

  досадный л. досадный

  supărător cuvîntul este moldovenesc regretabil cuvîntul este comun agasant cuvîntul este romînesc

  досадовать л. досадовать

  a fi supărat cuvîntul este moldovenesc nemulţămit cuvîntul este moldovenesc înfuriat cuvîntul este romînesc a fi înciudat cuvîntul este romînesc

  лесопосадка ж. лесопосадка

  1. fîșie de pădure cuvîntul este moldovenesc perdea forestieră cuvîntul este romînesc
  2. împădurire cuvîntul este moldovenesc plantarea pădurilor cuvîntul este romînesc

  надсадный л. надсадный

  istovitor cuvîntul este moldovenesc încordat cuvîntul este moldovenesc extenuant cuvîntul este romînesc chinuitor cuvîntul este comun

  надсадно ч. надсадно

  cu încordare cuvîntul este moldovenesc din răsputeri cuvîntul este romînesc

  надсада ж. надсада

  opintire cuvîntul este moldovenesc încordare cuvîntul este moldovenesc extenuare cuvîntul este romînesc spetire cuvîntul este romînesc

  насадить л. насадить

  a pune cuvîntul este moldovenesc a sădi cuvîntul este moldovenesc a planta cuvîntul este romînesc a fixa cuvîntul este comun

  насадка ж. насадка

  nadă cuvîntul este moldovenesc momeală cuvîntul este romînesc

  осада ж. осада

  încercuire cuvîntul este moldovenesc asediu cuvîntul este romînesc

  осадить л. осадить

  1. a încercui cuvîntul este moldovenesc a asedia cuvîntul este romînesc
  2. a face să se depună cuvîntul este moldovenesc a precipita cuvîntul este romînesc

  осадка ж. осадка

  linie de plutire cuvîntul este moldovenesc imersiune cuvîntul este romînesc

  осадки н. осадки

  depuneri cuvîntul este moldovenesc precipitaţii cuvîntul este romînesc

  осадок м. осадок

  depunere cuvîntul este moldovenesc sediment cuvîntul este romînesc

  отсадить л. отсадить

  a răsădi cuvîntul este moldovenesc a transplanta cuvîntul este comun

  отсадка ж. отсадка

  răsădire cuvîntul este moldovenesc transplantare cuvîntul este comun

  палисад м. палисад

  1. palancă cuvîntul este moldovenesc palisadă cuvîntul este romînesc
  2. gard mic de zăbrele cuvîntul este moldovenesc gard uşor în jurul unui răzor cuvîntul este romînesc

  палисадник м. палисадник

  strat de flori cu gard în jur cuvîntul este moldovenesc grădiniţă de flori îngrădită cuvîntul este comun

  пересадить л. пересадить

  1. a răsădi cuvîntul este moldovenesc a replanta cuvîntul este moldovenesc a transplanta cuvîntul este comun
  2. a așeza în alt loc cuvîntul este moldovenesc a strămuta cuvîntul este comun a permuta cuvîntul este romînesc

  пересадка ж. пересадка

  1. răsădire cuvîntul este moldovenesc replantare cuvîntul este moldovenesc transplantare cuvîntul este comun
  2. transbordare cuvîntul este comun

  пересадочный л. пересадочный

  1. de răsădire cuvîntul este moldovenesc de replantare cuvîntul este moldovenesc de transplantare cuvîntul este comun
  2. de transbordare cuvîntul este comun

  подосадовать л. подосадовать

  a se căina cuvîntul este moldovenesc a-i fi necaz cuvîntul este romînesc

  подсадить л. подсадить

  a sădi cuvîntul este moldovenesc a planta cuvîntul este romînesc

  подсадка ж. подсадка

  sădire cuvîntul este moldovenesc plantare cuvîntul este romînesc

  посад м. посад

  posad cuvîntul este moldovenesc mahala cuvîntul este moldovenesc suburbie cuvîntul este romînesc

  посадить л. посадить

  1. a aşeza cuvîntul este comun a plasa cuvîntul este comun
  2. a sădi cuvîntul este moldovenesc a planta cuvîntul este romînesc
  3. a ateriza cuvîntul este comun

  посадка ж. посадка

  sădire cuvîntul este moldovenesc plantare cuvîntul este romînesc

  присадить л. присадить

  a prinde cuvîntul este moldovenesc a lega cuvîntul este romînesc

  присадка ж. присадка

  sădire adăugătoare cuvîntul este moldovenesc plantare suplimentară cuvîntul este romînesc

  просадить л. просадить

  a irosi cuvîntul este moldovenesc a cheltui cuvîntul este comun

  раздосадованный л. раздосадованный

  supărat cuvîntul este moldovenesc mînios cuvîntul este moldovenesc înfuriat cuvîntul este romînesc înciudat cuvîntul este romînesc

  раздосадовать л. раздосадовать

  a supăra cuvîntul este moldovenesc a mînia cuvîntul este moldovenesc a înfuria cuvîntul este romînesc a înciuda cuvîntul este romînesc

  рассада ж. рассада

  răsad cuvîntul este moldovenesc plantaj cuvîntul este romînesc puieţi cuvîntul este romînesc

  рассадить л. рассадить

  1. a aşeza cuvîntul este moldovenesc a plasa cuvîntul este romînesc
  2. a sădi cuvîntul este moldovenesc a planta cuvîntul este romînesc

  рассадка ж. рассадка

  răsădire cuvîntul este moldovenesc rărire cuvîntul este romînesc transplantare cuvîntul este comun

  рассадник м. рассадник

  răsadniţă cuvîntul este moldovenesc seră cuvîntul este comun pepinieră cuvîntul este romînesc

  сад м. сад

  grădină cuvîntul este comun livadă cuvîntul este romînesc

  садануть л. садануть

  a pocni cuvîntul este moldovenesc a lovi puternic cuvîntul este romînesc

  садик м. садик

  grădiniţă cuvîntul este comun

  садить л. садить

  1. a aşeza cuvîntul este comun
  2. a sădi cuvîntul este moldovenesc a planta cuvîntul este romînesc

  садка ж. садка

  împerechere cuvîntul este moldovenesc montă (zool.) cuvîntul este romînesc

  саднить л. саднить

  1. a durea (gîtul cuvîntul este comun pielea) cuvîntul este comun
  2. a suferi cuvîntul este moldovenesc a tânji cuvîntul este romînesc

  садовник м. садовник

  grădinar cuvîntul este comun

  садовница ж. садовница

  grădinăreasă cuvîntul este comun

  садовод м. садовод

  pomicultor cuvîntul este moldovenesc grădinar cuvîntul este comun horticultor cuvîntul este romînesc

  садоводство с. садоводство

  pomicultură cuvîntul este moldovenesc grădinărit cuvîntul este comun horticultură cuvîntul este romînesc

  садовый л. садовый

  de grădină cuvîntul este comun de livadă cuvîntul este romînesc horticol cuvîntul este romînesc

  садок м. садок

  1. gojineaţă cuvîntul este moldovenesc cuşcă cuvîntul este moldovenesc coteţ cuvîntul este romînesc
  2. vas pentru peştele viu cuvîntul este moldovenesc vivieră cuvîntul este romînesc
  3. capcană pentru animale şi păsări sălbatice cuvîntul este comun

  самоосадка ж. самоосадка

  depunere firească cuvîntul este moldovenesc sedimentare naturală cuvîntul este romînesc

  самосад м. самосад

  tutun cultivat particular cuvîntul este comun

  ссадина ж. ссадина

  julitură cuvîntul este moldovenesc zdrelitură cuvîntul este moldovenesc leziune cuvîntul este romînesc vânătaie cuvîntul este romînesc

  ссадить л. ссадить

  a ajuta să coboare cuvîntul este moldovenesc a da jos cuvîntul este romînesc

  усадебный л. усадебный

  de gospodărie cuvîntul este moldovenesc de fermă cuvîntul este romînesc

  усадить л. усадить

  a aşeza cuvîntul este moldovenesc a plasa cuvîntul este romînesc

  усадьба ж. усадьба

  1. conac moșieresc cuvîntul este comun
  2. gospodărie cuvîntul este comun

  всадник м. всадник

  călăraş cuvîntul este moldovenesc călăreţ cuvîntul este romînesc

  высадить л. высадить

  a da jos cuvîntul este moldovenesc a sili să coboare cuvîntul este moldovenesc a constrânge să coboare cuvîntul este romînesc

  высадиться л. высадиться

  a se da jos cuvîntul este moldovenesc a coborî cuvîntul este comun a debarca cuvîntul este romînesc

  высадки н. высадки

  răsad cuvîntul este moldovenesc butaşi cuvîntul este comun mustăcer cuvîntul este romînesc

  засада ж. засада

  pîndă cuvîntul este moldovenesc ambuscadă cuvîntul este romînesc

  засадить л. засадить

  1. a sădi cuvîntul este moldovenesc a planta cuvîntul este romînesc
  2. a băga la închisoare cuvîntul este comun a pune la puşcărie cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter