Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

сборщик м.

încasator cuvîntul este moldovenesc montator cuvîntul este moldovenesc ajustor cuvîntul este romînesc montor cuvîntul este romînesc perceptor cuvîntul este romînesc

сборы н.

concentrare (mil.) cuvîntul este comun încasări (la buget) cuvîntul este comun cantonament (sport.) cuvîntul este comun

сбрасывание с.

zvîrlire cuvîntul este moldovenesc aruncare cuvîntul este comun

сбрендить л.

a se înspăimînta cuvîntul este moldovenesc a-și pierde mintea cuvîntul este moldovenesc a se scrânti cuvîntul este romînesc a se speria cuvîntul este romînesc

сбрехать л.

a minţi cuvîntul este comun

сбрить л.

a rade cuvîntul este moldovenesc a bărbieri cuvîntul este romînesc

сброд м.

haită cuvîntul este moldovenesc haidăi cuvîntul este moldovenesc lepădături cuvîntul este romînesc

сбродиться л.

a fermenta cuvîntul este comun

сброс м.

zvîrlire cuvîntul este moldovenesc aruncare cuvîntul este comun

сбросить л.

a lepăda cuvîntul este moldovenesc a zvîrli cuvîntul este moldovenesc a scutura (jugul) cuvîntul este comun a dezbrăca cuvîntul este comun a scoate cuvîntul este romînesc a arunca cuvîntul este comun

сброска ж.

descărcare cuvîntul este moldovenesc deversare cuvîntul este romînesc

сброшюровать л.

a lega cuvîntul este moldovenesc a broşa cuvîntul este romînesc

сбруя ж.

hamuri cuvîntul este moldovenesc harnaşament cuvîntul este romînesc

сбрызнуть л.

a împroşca cuvîntul este moldovenesc a stropi cuvîntul este romînesc

сбыт м.

vînzare cuvîntul este moldovenesc desfacere (a mărfii) cuvîntul este romînesc

сбыть л.

a se descotorosi cuvîntul este moldovenesc a vinde cuvîntul este moldovenesc a desface (marfa) cuvîntul este romînesc a se debarasa cuvîntul este romînesc

сбыться л.

a se împlini cuvîntul este moldovenesc a se realiza cuvîntul este romînesc

свадебный л.

de nuntă cuvîntul este moldovenesc nupţial cuvîntul este romînesc

свайка ж.

stîlp cuvîntul este moldovenesc pilon cuvîntul este romînesc

свайный л.

de stîlpi cuvîntul este moldovenesc de piloni cuvîntul este romînesc

сваливание с.

doborîre cuvîntul este moldovenesc îngrămădire cuvîntul este comun

свалить л.

a îngrămădi cuvîntul este comun

свалиться л.

a se prăvăli cuvîntul este moldovenesc a se prăbuși cuvîntul este romînesc

свалка ж.

gunoişte cuvîntul este moldovenesc încăierare cuvîntul este moldovenesc bulucire cuvîntul este moldovenesc descărcare cuvîntul este moldovenesc luptă cuvîntul este romînesc groapă de gunoi cuvîntul este romînesc aruncare cuvîntul este comun bătaie cuvîntul este comun

сваляться л.

a se încîlci cuvîntul este moldovenesc a se încurca cuvîntul este romînesc

свара ж.

sfadă cuvîntul este moldovenesc ceartă cuvîntul este romînesc

сварганить л.

a înjgheba cuvîntul este moldovenesc a ticlui cuvîntul este romînesc

сварение с.

mistuire cuvîntul este moldovenesc digerare cuvîntul este romînesc

сварка ж.

sudură cuvîntul este comun

сварливый л.

harţăgos cuvîntul este moldovenesc certăreţ cuvîntul este romînesc

сварной л.

de sudură cuvîntul este comun

сватать л.

a peţi cuvîntul este comun

сватовство с.

peţire cuvîntul este comun peţit cuvîntul este comun

сваха ж.

staroste cuvîntul este moldovenesc peţitoare cuvîntul este comun

свая ж.

stîlp cuvîntul este moldovenesc pilon cuvîntul este romînesc

сведение с.

încheiere cuvîntul este moldovenesc totalizare cuvîntul este comun concluzie cuvîntul este romînesc

сведущий л.

cunoscător cuvîntul este moldovenesc competent cuvîntul este romînesc

свежевальщик м.

jupuitor cuvîntul este comun

свежевание с.

jupuire cuvîntul este comun

свежевать л.

a jupui cuvîntul este comun

свежесть ж.

răcoare cuvîntul este comun prospețime cuvîntul este comun

свежеть л.

a se întrema cuvîntul este moldovenesc a se răcori cuvîntul este comun a se împrospăta cuvîntul este romînesc

свежий л.

răcoros cuvîntul este moldovenesc nou cuvîntul este comun viu cuvîntul este comun proaspăt cuvîntul este comun rece (vânt) cuvîntul este romînesc

свежо ч.

răcoare cuvîntul este comun proaspăt cuvîntul este comun

свезти л.

a căra cuvîntul este moldovenesc a transporta cuvîntul este romînesc

свекла ж.

sfeclă furajeră cuvîntul este comun

свеклокопатель м.

maşină de scos sfecla cuvîntul este comun

свековать л.

a-şi trăi veacul cuvîntul este comun

свекольник м.

borş din sfeclă cuvîntul este comun

свекор м.

socru cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "сажать"

  Rusă

  Moldo/Română

  насажать л. насажать

  a sădi cuvîntul este moldovenesc a planta cuvîntul este romînesc

  посажать л. посажать

  a sădi cuvîntul este moldovenesc a planta cuvîntul este romînesc

  сажать л. сажать

  1. a sădi cuvîntul este moldovenesc a planta cuvîntul este romînesc
  2. a întemniţa cuvîntul este moldovenesc a pune la închisoare cuvîntul este comun
  3. a aşeza cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter