Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

свеликодушничать л.

a se milostivi a fi generos

свербеть л.

avea mîncărime avea urticărie

свергнуть л.

a da a răpune a arunca jos a detrona a scutura

сверить л.

a compara a confrunta a controla

сверка ж.

control confruntare

сверкание с.

strălucire sclipire

сверкать л.

a străluci a sclipi

сверкающий л.

strălucitor sclipitor

сверление с.

bortelire găurire sfredelire perforare

сверлильный л.

bortelitor de găurire sfredelitor de perforare

сверлить л.

a borteli a găuri a sfredeli a perfora

сверло с.

sfredel burghiu

сверловой л.

de sfredel de burghiu

сверловщик м.

muncitor-sfredelitor muncitor-găuritor

сверлящий л.

sfredelitor găuritor bortelitor

свернуть л.

a coti (din drum) a suci a micșora a vira a face sul a reduce a încolăci ghem

свернуться л.

a se întoarce a se închega a se încolăci a se strînge a se coagula a se face ghem a se răsuci a se închide

сверстник м.

de aceeaşi vîrstă de o seamă

сверток м.

fişic pachet

свертывание с.

învălătucire strîngere închegare înfăşurare închidere coagulare

сверхзвуковой л.

ultrasonic supersonic

сверхвысокий л.

foarte înalt supraînalt

сверхплановый л.

peste plan supraplan

сверхплотный л.

foarte compact/des/dens

сверхранний л.

foarte devreme precoce

сверхсильный л.

foarte puternic extrem de voinic

сверхсрочный л.

de neamînat peste termen foarte urgent reangajat

сверхтонкий л.

foarte subţire ultrafin

сверху ч.

deasupra de sus la suprafaţă

сверхурочный л.

adăugător suplimentar

сверхчеловек м.

supraom superman

сверхчистый л.

foarte curat pur

сверчок м.

chiriac greier

сверхчувственный л.

în afara simțurilor (fil.) transcendent (fil.)

сверхчувствительный л.

supersensibil hipersenzitiv

сверхштатный л.

în afara statelor de personal nescriptic

свершение с.

împlinire realizare înfăptuire

свершить л.

a săvîrşi a realiza a înfăptui

свершиться л.

a se săvîrşi a se realiza

свес м.

streaşină acoperiş șopron consolă

свесить л.

a lăsa să atîrne a lăsa să atârne

свести л.

a îndepărta a face să coboare a îmbina a îngrămădi a lega a da jos a uni a aduna a încheia

свестись л.

a se reduce la a se rezuma la

свет м.

lumină zori de zi lume omenire univers

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "саженец"

  Rusă

  Moldo/Română

  саженец м. саженец

  răsad butaș puet butaș puiet

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter