Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

самоуверенный л.

îngîmfat cuvîntul este moldovenesc încrezut cuvîntul este moldovenesc trufaș cuvîntul este romînesc arogant cuvîntul este romînesc

самоуничижение с.

autoumilire cuvîntul este comun

самоуничтожение с.

autodistrugere cuvîntul este comun

самоуправление с.

autoadministrare cuvîntul este moldovenesc autogestiune cuvîntul este romînesc

самоуправляющийся л.

autonom cuvîntul este moldovenesc autogestionar cuvîntul este romînesc

самоуправно ч.

samavolnic cuvîntul este moldovenesc abuziv cuvîntul este romînesc arbitrar cuvîntul este romînesc

самоуправный л.

samavolnic cuvîntul este moldovenesc abuziv cuvîntul este romînesc arbitrar cuvîntul este romînesc

самоуправство с.

samavolnicie cuvîntul este moldovenesc act arbitrar cuvîntul este romînesc

самоуправствовать л.

a se purta samavolnic cuvîntul este moldovenesc a proceda arbitrar cuvîntul este romînesc

самоуслаждение с.

autodesfătare cuvîntul este comun

самоусовершенствование с.

autodesăvîrşire cuvîntul este moldovenesc autoperfecţionare cuvîntul este romînesc

самоуспокоение с.

autoliniştire cuvîntul este moldovenesc autoconsolare cuvîntul este romînesc

самоуспокоиться л.

a se autolinişti cuvîntul este moldovenesc a se autoconsola cuvîntul este romînesc

самоустранение с.

sustragere intenţionată de la îndatoriri cuvîntul este moldovenesc dezinteresare faţă de obligaţiuni cuvîntul este romînesc

самоустраниться л.

a se da la o parte cuvîntul este moldovenesc a se retrage cuvîntul este romînesc

самоутвердиться л.

a se autoafirma cuvîntul este comun

самоутверждение с.

autoafirmare cuvîntul este comun

самоучка ж.

autodidact cuvîntul este comun

самохвал м.

fălos cuvîntul este moldovenesc lăudăros cuvîntul este comun fanfaron cuvîntul este romînesc

самохвальство с.

fălire cuvîntul este moldovenesc fanfaronadă cuvîntul este romînesc

самоцвет м.

nestemată cuvîntul este moldovenesc piatră preţioasă cuvîntul este comun

самочинно с.

samavolnic cuvîntul este moldovenesc abuziv cuvîntul este romînesc arbitrar cuvîntul este romînesc

самочинный л.

samavolnic cuvîntul este moldovenesc arbitrar cuvîntul este romînesc abuziv cuvîntul este romînesc

самочинствовать л.

a se purta samavolnic cuvîntul este moldovenesc a proceda abuziv cuvîntul este romînesc

самочувствие с.

stare cuvîntul este comun dispoziţie cuvîntul este comun

сан м.

rang cuvîntul este moldovenesc dregătorie cuvîntul este moldovenesc funcţie cuvîntul este romînesc demnitate cuvîntul este romînesc

сандалеты н.

sandalete cuvîntul este comun

сандалии н.

sandale cuvîntul este comun

сандружина ж.

drujină sanitară cuvîntul este moldovenesc echipă sanitară cuvîntul este romînesc

санитар м.

sanitar cuvîntul este moldovenesc infirmier cuvîntul este comun

санитария ж.

igienă cuvîntul este comun

санитарка ж.

sanitară cuvîntul este moldovenesc infirmieră cuvîntul este comun

санитарный л.

sanitar cuvîntul este moldovenesc igienist (medic) cuvîntul este romînesc

санкционирование с.

aprobare cuvîntul este comun sancţionare cuvîntul este comun

санкционировать л.

a aproba cuvîntul este comun a sancţiona cuvîntul este comun

санкция ж.

pedeapsă cuvîntul este moldovenesc aprobare cuvîntul este comun sancţionare cuvîntul este comun sancţiune cuvîntul este comun

сановитость ж.

rang înalt cuvîntul este moldovenesc origine nobilă cuvîntul este moldovenesc înfăţişare falnică cuvîntul este moldovenesc aspect impunător cuvîntul este romînesc funcţie înaltă cuvîntul este romînesc protipendadă cuvîntul este romînesc

сановник м.

dregător cuvîntul este moldovenesc demnitar cuvîntul este romînesc

сановный л.

de rang înalt cuvîntul este comun

сап м.

horăit cuvîntul este moldovenesc răpciugă cuvîntul este moldovenesc sforăit cuvîntul este romînesc morvă cuvîntul este romînesc

сапка ж.

săpuşoară cuvîntul este moldovenesc săpăligă cuvîntul este romînesc

сапоги н.

ciubote cuvîntul este moldovenesc cizme cuvîntul este romînesc

сапожки н.

ciuboțele cuvîntul este moldovenesc cizmuliţe cuvîntul este romînesc

сапожник м.

ciubotar cuvîntul este moldovenesc cizmar cuvîntul este romînesc

сапожничать л.

a face ciubote cuvîntul este moldovenesc a face cizme cuvîntul este romînesc

сапожнический л.

de ciubotar cuvîntul este moldovenesc de cizmar cuvîntul este romînesc

сапожничество с.

ciubotărie cuvîntul este moldovenesc cizmărie cuvîntul este romînesc

сапожный л.

de ciubotar cuvîntul este moldovenesc de cizmar cuvîntul este romînesc

сарай м.

şură cuvîntul este moldovenesc sarai cuvîntul este moldovenesc şopron cuvîntul este romînesc

саранча ж.

lăcustă cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "сальмонеллы"

  Rusă

  Moldo/Română

  сальмонеллы н. сальмонеллы

  salmonelă cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter