Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

сардар м.

serdar şetrar

сарделька ж.

cîrnăcior debreţin safaladă

сардинка ж.

sardină sardea

сардонический л.

răutăcios sardonic

сарынь ж.

îngrămădire adunătură gloată

сатана м.

satană diavol

сатанеть л.

a se îndrăci a se înrăi

сатрап м.

despot zbir

сатурнизм м.

otrăvire cu plumb (med.) saturnism (med.)

сафой м.

curechi creţ varză creaţă

сафьян м

saftian marochin

сафьяновый л.

de saftian de marochin

сахаристый л.

zaharos dulce

сахарить л.

a presura (cu zahăr) a îndulci (cu zahăr)

сахарный л.

zaharos de zahăr

сачковать л.

a lenevi (fig.) a prinde cu ciorpacul a prinde cu minciogul a trândăvi (fig.)

сачок м.

ciorpac leneş (fig.) minciog trântor (fig.)

сбавить л.

a micşora a reduce a scădea a coborî

сбавка ж.

rabat remiză scăzămînt reducere

сбагрить л.

a se izbăvi a se debarasa

сбаламутить л.

a hărhăti a îngrijora a nelinişti

сбегать л.

a da o fugă a se repezi

сбежать л.

a fugi a evada

сбережение с.

păstrare economisire

сберечь л.

a păstra a economisi

сбивалка ж.

bătător tel

сбивчиво ч.

încurcat confuz

сбивчивость ж.

încurcătură confuzie

сбивчивый л.

încurcat confuz

сбитый л.

doborît tocit ros ştirbit

сбить л.

a doborî a toci a roade a ştirbi

сбой м.

întrerupere deranjament defect

сбоку ч.

dintr-o parte din profil

сболтать л.

a cobîlţăi a malaxa a amesteca

сболтнуть л.

a bălăcări a flecări a pălăvrăgi a trăncăni

сбор м.

adunare încasare impozit cules (~ul roadei) întâlnire percepere dare recoltare bir

сборище с.

îngrămădire adunătură mulțime gloată

сборки н.

creţi cute

сборник м.

culegere colector (tehn.) rezervor (tehn.)

сборный л.

de adunare (punct) demontabil selecționat (sport) de întâlnire (punct) mixt prefabricat

сборочный л.

de montare de asamblare

сборчатый л.

încreţit cu cute

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "сальность"

  Rusă

  Moldo/Română

  сальность ж. сальность

  conţinut de grăsime necuviinţă indecenţă trivialitate

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter