Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

самоуверенный л.

încrezut cuvîntul este moldovenesc îngîmfat cuvîntul este moldovenesc trufaș cuvîntul este romînesc arogant cuvîntul este romînesc

самоуничижение с.

autoumilire cuvîntul este comun

самоуничтожение с.

autodistrugere cuvîntul este comun

самоуправление с.

autoadministrare cuvîntul este moldovenesc autogestiune cuvîntul este romînesc

самоуправляющийся л.

autonom cuvîntul este moldovenesc autogestionar cuvîntul este romînesc

самоуправно ч.

samavolnic cuvîntul este moldovenesc arbitrar cuvîntul este romînesc abuziv cuvîntul este romînesc

самоуправный л.

samavolnic cuvîntul este moldovenesc arbitrar cuvîntul este romînesc abuziv cuvîntul este romînesc

самоуправство с.

samavolnicie cuvîntul este moldovenesc act arbitrar cuvîntul este romînesc

самоуправствовать л.

a se purta samavolnic cuvîntul este moldovenesc a proceda arbitrar cuvîntul este romînesc

самоуслаждение с.

autodesfătare cuvîntul este comun

самоусовершенствование с.

autodesăvîrşire cuvîntul este moldovenesc autoperfecţionare cuvîntul este romînesc

самоуспокоение с.

autoliniştire cuvîntul este moldovenesc autoconsolare cuvîntul este romînesc

самоуспокоиться л.

a se autolinişti cuvîntul este moldovenesc a se autoconsola cuvîntul este romînesc

самоустранение с.

sustragere intenţionată de la îndatoriri cuvîntul este moldovenesc dezinteresare faţă de obligaţiuni cuvîntul este romînesc

самоустраниться л.

a se da la o parte cuvîntul este moldovenesc a se retrage cuvîntul este romînesc

самоутвердиться л.

a se autoafirma cuvîntul este comun

самоутверждение с.

autoafirmare cuvîntul este comun

самоучка ж.

autodidact cuvîntul este comun

самохвал м.

fălos cuvîntul este moldovenesc lăudăros cuvîntul este comun fanfaron cuvîntul este romînesc

самохвальство с.

fălire cuvîntul este moldovenesc fanfaronadă cuvîntul este romînesc

самоцвет м.

nestemată cuvîntul este moldovenesc piatră preţioasă cuvîntul este comun

самочинно с.

samavolnic cuvîntul este moldovenesc arbitrar cuvîntul este romînesc abuziv cuvîntul este romînesc

самочинный л.

samavolnic cuvîntul este moldovenesc abuziv cuvîntul este romînesc arbitrar cuvîntul este romînesc

самочинствовать л.

a se purta samavolnic cuvîntul este moldovenesc a proceda abuziv cuvîntul este romînesc

самочувствие с.

dispoziţie cuvîntul este comun stare cuvîntul este comun

сан м.

dregătorie cuvîntul este moldovenesc rang cuvîntul este moldovenesc funcţie cuvîntul este romînesc demnitate cuvîntul este romînesc

сандалеты н.

sandalete cuvîntul este comun

сандалии н.

sandale cuvîntul este comun

сандружина ж.

drujină sanitară cuvîntul este moldovenesc echipă sanitară cuvîntul este romînesc

санитар м.

sanitar cuvîntul este moldovenesc infirmier cuvîntul este comun

санитария ж.

igienă cuvîntul este comun

санитарка ж.

sanitară cuvîntul este moldovenesc infirmieră cuvîntul este comun

санитарный л.

sanitar cuvîntul este moldovenesc igienist (medic) cuvîntul este romînesc

санкционирование с.

aprobare cuvîntul este comun sancţionare cuvîntul este comun

санкционировать л.

a aproba cuvîntul este comun a sancţiona cuvîntul este comun

санкция ж.

pedeapsă cuvîntul este moldovenesc aprobare cuvîntul este comun sancţiune cuvîntul este comun sancţionare cuvîntul este comun

сановитость ж.

origine nobilă cuvîntul este moldovenesc înfăţişare falnică cuvîntul este moldovenesc rang înalt cuvîntul este moldovenesc aspect impunător cuvîntul este romînesc funcţie înaltă cuvîntul este romînesc protipendadă cuvîntul este romînesc

сановник м.

dregător cuvîntul este moldovenesc demnitar cuvîntul este romînesc

сановный л.

de rang înalt cuvîntul este comun

сап м.

răpciugă cuvîntul este moldovenesc horăit cuvîntul este moldovenesc sforăit cuvîntul este romînesc morvă cuvîntul este romînesc

сапка ж.

săpuşoară cuvîntul este moldovenesc săpăligă cuvîntul este romînesc

сапоги н.

ciubote cuvîntul este moldovenesc cizme cuvîntul este romînesc

сапожки н.

ciuboțele cuvîntul este moldovenesc cizmuliţe cuvîntul este romînesc

сапожник м.

ciubotar cuvîntul este moldovenesc cizmar cuvîntul este romînesc

сапожничать л.

a face ciubote cuvîntul este moldovenesc a face cizme cuvîntul este romînesc

сапожнический л.

de ciubotar cuvîntul este moldovenesc de cizmar cuvîntul este romînesc

сапожничество с.

ciubotărie cuvîntul este moldovenesc cizmărie cuvîntul este romînesc

сапожный л.

de ciubotar cuvîntul este moldovenesc de cizmar cuvîntul este romînesc

сарай м.

sarai cuvîntul este moldovenesc şură cuvîntul este moldovenesc şopron cuvîntul este romînesc

саранча ж.

lăcustă cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "сан"

  Rusă

  Moldo/Română

  экскурсант м. экскурсант

  excursionist cuvîntul este moldovenesc turist cuvîntul este comun

  чесание с. чесание

  răgilare cuvîntul este moldovenesc scărmănare cuvîntul este moldovenesc dărăcire cuvîntul este romînesc

  чесанки н. чесанки

  pîsle cuvîntul este moldovenesc pâslari cuvîntul este romînesc

  чесаный л. чесаный

  răgilat cuvîntul este moldovenesc scărmănat cuvîntul este moldovenesc dărăcit cuvîntul este romînesc

  чистописание с. чистописание

  caligrafie cuvîntul este comun

  депрессанты н. депрессанты

  depresante cuvîntul este comun

  десант м. десант

  desant cuvîntul este moldovenesc trupe debarcate (mil.) cuvîntul este romînesc

  десантник м. десантник

  desantnic cuvîntul este moldovenesc ostaș al unui corp de debarcare cuvîntul este romînesc

  десантный л. десантный

  de desant cuvîntul este moldovenesc de debarcare cuvîntul este romînesc

  диверсант м. диверсант

  diversionist cuvîntul este moldovenesc sabotor cuvîntul este romînesc

  касание с. касание

  atingere cuvîntul este comun

  коммерсант м. коммерсант

  tîrgoveţ cuvîntul este moldovenesc negustor cuvîntul este comun comerciant cuvîntul este romînesc

  курсант м. курсант

  cursant cuvîntul este comun

  лавсан м. лавсан

  lavsan cuvîntul este moldovenesc poliester cuvîntul este romînesc

  написание с. написание

  scriere cuvîntul este moldovenesc ortografie cuvîntul este comun grafie cuvîntul este romînesc

  неотесанность ж. неотесанность

  grosolănie cuvîntul este moldovenesc bădărănie cuvîntul este moldovenesc mojicie cuvîntul este romînesc mitocănie cuvîntul este romînesc

  неотесанный л. неотесанный

  necioplit cuvîntul este moldovenesc ghiorlan cuvîntul este moldovenesc mojic cuvîntul este romînesc mitocan cuvîntul este romînesc

  несанкционированный л. несанкционированный

  neîngăduit cuvîntul este moldovenesc nesancționat cuvîntul este moldovenesc prohibit cuvîntul este romînesc nepermis cuvîntul este romînesc

  нетесанный л. нетесанный

  negeluit cuvîntul este moldovenesc necioplit cuvîntul este romînesc

  окисание с. окисание

  înăcrire cuvîntul este moldovenesc oţetire cuvîntul este romînesc

  описание с. описание

  descriere cuvîntul este comun

  осанистый л. осанистый

  arătos cuvîntul este moldovenesc chipeş cuvîntul este moldovenesc impunător cuvîntul este romînesc prezentabil cuvîntul este comun

  осанка ж. осанка

  înfăţişare cuvîntul este moldovenesc ţinută cuvîntul este comun prestanţă cuvîntul este romînesc

  писание с. писание

  sfînta scriptură cuvîntul este comun

  писанина ж. писанина

  mîzgăleală cuvîntul este moldovenesc scriptologie cuvîntul este romînesc

  писанка ж. писанка

  ou de paști (vopsit) cuvîntul este moldovenesc ou încondeiat cuvîntul este romînesc

  писаный л. писаный

  scris cuvîntul este comun

  подписание с. подписание

  iscălire cuvîntul este moldovenesc semnare cuvîntul este romînesc

  подписант м. подписант

  subscriitor cuvîntul este moldovenesc semnatar cuvîntul este comun

  правописание с. правописание

  ortografie cuvîntul este comun

  предписание с. предписание

  ordin cuvîntul este moldovenesc prescripţie cuvîntul este comun indicaţie (scrisă) cuvîntul este romînesc

  провисание с. провисание

  lăsare în jos cuvîntul este moldovenesc aninare cuvîntul este moldovenesc curbare cuvîntul este romînesc

  прокисание с. прокисание

  înăcrire cuvîntul este moldovenesc acrire cuvîntul este romînesc

  разбросанность ж. разбросанность

  împrăştiere cuvîntul este moldovenesc dispersare cuvîntul este romînesc

  расписание с. расписание

  orar cuvîntul este moldovenesc itinerar cuvîntul este romînesc

  сан м. сан

  dregătorie cuvîntul este moldovenesc rang cuvîntul este moldovenesc funcţie cuvîntul este romînesc demnitate cuvîntul este romînesc

  сандалеты н. сандалеты

  sandalete cuvîntul este comun

  сандалии н. сандалии

  sandale cuvîntul este comun

  сандружина ж. сандружина

  drujină sanitară cuvîntul este moldovenesc echipă sanitară cuvîntul este romînesc

  санитар м. санитар

  sanitar cuvîntul este moldovenesc infirmier cuvîntul este comun

  санитария ж. санитария

  igienă cuvîntul este comun

  санитарка ж. санитарка

  sanitară cuvîntul este moldovenesc infirmieră cuvîntul este comun

  санитарный л. санитарный

  sanitar cuvîntul este moldovenesc igienist (medic) cuvîntul este romînesc

  санкционирование с. санкционирование

  aprobare cuvîntul este comun sancţionare cuvîntul este comun

  санкционировать л. санкционировать

  a aproba cuvîntul este comun a sancţiona cuvîntul este comun

  санкция ж. санкция

  1. aprobare cuvîntul este comun sancţionare cuvîntul este comun
  2. pedeapsă cuvîntul este moldovenesc sancţiune cuvîntul este comun

  сановитость ж. сановитость

  1. origine nobilă cuvîntul este moldovenesc protipendadă cuvîntul este romînesc
  2. rang înalt cuvîntul este moldovenesc funcţie înaltă cuvîntul este romînesc
  3. înfăţişare falnică cuvîntul este moldovenesc aspect impunător cuvîntul este romînesc

  сановник м. сановник

  dregător cuvîntul este moldovenesc demnitar cuvîntul este romînesc

  сановный л. сановный

  de rang înalt cuvîntul este comun

  скисание с. скисание

  înăcrire cuvîntul este moldovenesc oţetire cuvîntul este romînesc

  соприкасание с. соприкасание

  atingere cuvîntul este moldovenesc contact cuvîntul este comun

  сосание с. сосание

  sugere cuvîntul este moldovenesc supt cuvîntul este romînesc

  угасание с. угасание

  1. stingere cuvîntul este comun amortizare cuvîntul este comun
  2. lîncezire cuvîntul este moldovenesc sleire de puteri (fig.) cuvîntul este romînesc

  воздушно-десантный л. воздушно-десантный

  aeropurtat cuvîntul este comun

  закисание с. закисание

  covăsire cuvîntul este moldovenesc acrire cuvîntul este romînesc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter