Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

судорога ж.

spasm cuvîntul este moldovenesc convulsie cuvîntul este comun crampă cuvîntul este romînesc

судорожно ч.

spasmotic cuvîntul este moldovenesc convulsiv cuvîntul este comun

судоходец м.

cîrmaci cuvîntul este moldovenesc navigator cuvîntul este romînesc

судьба ж.

ursită cuvîntul este moldovenesc soartă cuvîntul este moldovenesc destin cuvîntul este romînesc

судья м.

judecător cuvîntul este comun arbitru cuvîntul este comun

суесловие с.

vorbe de clacă cuvîntul este moldovenesc vorbe goale cuvîntul este romînesc

суесловный л.

guraliv cuvîntul este moldovenesc limbut cuvîntul este romînesc flecar cuvîntul este romînesc

суета ж.

deşertăciune cuvîntul este moldovenesc vanitate cuvîntul este romînesc

суетиться л.

a se agita cuvîntul este comun

суетливо ч.

fără astîmpăr cuvîntul este moldovenesc agitat cuvîntul este comun

суетливость ж.

foială cuvîntul este moldovenesc agitaţie cuvîntul este comun

суетливый л.

fără astîmpar cuvîntul este moldovenesc agitat cuvîntul este comun

суетность ж.

deşertăciune cuvîntul este moldovenesc vanitate cuvîntul este romînesc

суетня ж.

foială cuvîntul este moldovenesc agitaţie cuvîntul este comun alergătură cuvîntul este romînesc

суждение с.

părere cuvîntul este moldovenesc opinie cuvîntul este moldovenesc raţionament cuvîntul este romînesc judecată cuvîntul este romînesc

суженая ж.

ursită cuvîntul este comun

суженый м.

ursit cuvîntul este comun

сузить л.

a îngusta cuvîntul este comun a strâmta cuvîntul este romînesc

сузиться л.

a se îngusta cuvîntul este comun a se strâmta cuvîntul este romînesc

суицид м.

sinucidere cuvîntul este moldovenesc suicid cuvîntul este comun

сук м.

ciot cuvîntul este moldovenesc cracă cuvîntul este moldovenesc creangă cuvîntul este moldovenesc ramură cuvîntul este romînesc nod cuvîntul este romînesc

сука ж.

căţea cuvîntul este comun

сукно с.

postav cuvîntul este moldovenesc stofă cuvîntul este romînesc

сукновал м.

postăvar cuvîntul este moldovenesc dârstar cuvîntul este romînesc

сукновальня ж.

piuă cuvîntul este moldovenesc dârstă (text.) cuvîntul este romînesc

суковатый л.

cioturos cuvîntul este moldovenesc noduros cuvîntul este romînesc

суконка ж.

petic de postav cuvîntul este moldovenesc cârpă cuvîntul este romînesc

сулить л.

a ursi cuvîntul este moldovenesc a făgădui cuvîntul este moldovenesc a prevesti cuvîntul este moldovenesc a promite cuvîntul este romînesc a proroci cuvîntul este romînesc a prezice cuvîntul este comun

сума ж.

traistă cuvîntul este moldovenesc desagă cuvîntul este romînesc

сумасброд м.

tehui cuvîntul este moldovenesc hăbăuc cuvîntul este moldovenesc extravagant cuvîntul este romînesc smintit cuvîntul este romînesc

сумасбродничать л.

a se purta ca un zălud cuvîntul este moldovenesc a face nebunii cuvîntul este romînesc

сумасбродно ч.

nesocotit cuvîntul este moldovenesc extravagant cuvîntul este romînesc

сумасбродный л.

zălud cuvîntul este moldovenesc nesocotit cuvîntul este moldovenesc extravagant cuvîntul este romînesc

сумасбродство с.

nesocotinţă cuvîntul este moldovenesc extravaganţă cuvîntul este romînesc

сумасшедший м.

zăluzit cuvîntul este moldovenesc căpiat cuvîntul este moldovenesc alienat cuvîntul este romînesc smintit cuvîntul este romînesc

сумасшествие с.

căpiere cuvîntul este moldovenesc zăluzeală cuvîntul este moldovenesc demenţă cuvîntul este romînesc sminteală cuvîntul este romînesc

сумасшествовать л.

a căpia cuvîntul este moldovenesc a înnebuni cuvîntul este comun a se sminti cuvîntul este romînesc

суматоха ж.

buluceală cuvîntul este moldovenesc învălmăşeală cuvîntul este romînesc

сумбур м.

buimăceală cuvîntul este moldovenesc confuzie cuvîntul este comun

сумбурность ж.

buimăceală cuvîntul este moldovenesc confuzie cuvîntul este comun

сумбурный л.

încurcat cuvîntul este moldovenesc confuz cuvîntul este comun

сумеречный л.

înserat cuvîntul este moldovenesc amurgit cuvîntul este moldovenesc crepuscular cuvîntul este romînesc

сумерки н.

înserare cuvîntul este moldovenesc amurgire cuvîntul este moldovenesc crepuscul cuvîntul este romînesc

сумка ж.

geantă cuvîntul este comun sacoșă cuvîntul este comun

сумма ж.

sumă cuvîntul este comun totalitate (fig.) cuvîntul este comun

суммарный л.

însumat cuvîntul este moldovenesc global cuvîntul este moldovenesc sumar cuvîntul este romînesc total cuvîntul este comun

суммирование с.

însumare cuvîntul este moldovenesc adunare cuvîntul este moldovenesc totalizare cuvîntul este comun

суммировать л.

a însuma cuvîntul este moldovenesc a aduna cuvîntul este moldovenesc a totaliza cuvîntul este comun

сумочка ж.

poşetă cuvîntul este moldovenesc gentuţă cuvîntul este romînesc

сумрак м.

înserare cuvîntul este moldovenesc amurg cuvîntul este moldovenesc obscuritate cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter