Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

сборщик м.

încasator montator perceptor montor ajustor

сборы н.

concentrare (mil.) cantonament (sport.) încasări (la buget)

сбрасывание с.

zvîrlire aruncare

сбрендить л.

a se înspăimînta a -și pierde mintea a se speria a se scrânti

сбрить л.

a rade a bărbieri

сброд м.

haită lepădături haidăi

сброс м.

zvîrlire aruncare

сбросить л.

a lepăda a scutura (jugul) a zvîrli a arunca a dezbrăca a scoate

сброска ж.

descărcare deversare

сбруя ж.

hamuri harnaşament

сбрызнуть л.

a împroşca a stropi

сбыт м.

vînzare desfacere (a mărfii)

сбыть л.

a se descotorosi a vinde a se debarasa a desface (marfa)

сбыться л.

a se împlini a se realiza

свадебный л.

de nuntă nupţial

свайка ж.

stîlp pilon

свайный л.

de stîlpi de piloni

сваливание с.

doborîre îngrămădire dărâmare

свалить л.

a îngrămădi

свалиться л.

a se prăvăli a se prăbuși

свалка ж.

gunoişte descărcare bulucire groapă de gunoi aruncare luptă încăierare bătaie

сваляться л.

a se încîlci a se încurca

свара ж.

sfadă ceartă

сварганить л.

a înjgheba a ticlui

сварение с.

mistuire digerare

сварливый л.

harţăgos certăreţ

сварной л.

de sudură

сватовство с.

peţire peţit

сваха ж.

staroste peţitoare

свая ж.

stîlp pilon

сведение с.

încheiere totalizare concluzie

сведущий л.

cunoscător competent

свежесть ж.

răcoare prospețime

свежеть л.

a se răcori a se întrema a se împrospăta

свежий л.

nou proaspăt răcoros rece (vânt) viu

свежо ч.

răcoare proaspăt

свезти л.

a căra a transporta

свекла ж.

sfeclă furajeră

свеклокопатель м.

maşină de scos sfecla

свековать л.

a-şi trăi veacul

свекольник м.

borş din sfeclă ciorbă din sfeclă

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter