Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

терка ж.

răzuitoare cuvîntul este moldovenesc răzătoare cuvîntul este romînesc

термин м.

cuvînt cuvîntul este moldovenesc termen cuvîntul este comun noţiune cuvîntul este romînesc

терн м.

porumbar cuvîntul este moldovenesc mărăcine cuvîntul este romînesc

терние с.

spini cuvîntul este moldovenesc mărăcini cuvîntul este romînesc

тернистый л.

spinos cuvîntul este moldovenesc de mărăcini cuvîntul este romînesc

терновник м.

porumbrele cuvîntul este moldovenesc porumbar cuvîntul este moldovenesc mărăcine (bot.) cuvîntul este romînesc scoroambă cuvîntul este romînesc

терновый л.

de porumbar cuvîntul este moldovenesc de spini cuvîntul este romînesc

тернослива ж.

porumbar cuvîntul este moldovenesc corcoduş (bot.) cuvîntul este romînesc

терочный л.

de răzuit cuvîntul este moldovenesc de ras cuvîntul este romînesc

терпеливо ч.

răbdător cuvîntul este comun

терпение с.

răbdare cuvîntul este comun

терпеть л.

a îndura cuvîntul este moldovenesc a suporta cuvîntul este comun a răbda cuvîntul este comun a tolera cuvîntul este romînesc

терпимо ч.

suportabil cuvîntul este comun

терпкий л.

înţepător cuvîntul este moldovenesc amărui cuvîntul este moldovenesc astringent cuvîntul este romînesc aspru cuvîntul este romînesc

терпкость ж.

strepezeală cuvîntul este moldovenesc astringenţă cuvîntul este romînesc

терраса ж.

verandă cuvîntul este moldovenesc terasă cuvîntul este comun

тертый л.

păţit cuvîntul este moldovenesc frecat cuvîntul este moldovenesc răzuit cuvîntul este moldovenesc încercat cuvîntul este romînesc fărâmiţat cuvîntul este romînesc ras cuvîntul este romînesc

терять л.

a irosi cuvîntul este moldovenesc a prăpădi cuvîntul este moldovenesc a păgubi cuvîntul este romînesc a pierde cuvîntul este romînesc

теряться л.

a se prăpădi cuvîntul este moldovenesc a se fîstîci cuvîntul este moldovenesc a se zăpăci (fig.) cuvîntul este romînesc a se pierde cuvîntul este romînesc

тес м.

lemn cioplit cuvîntul este moldovenesc cherestea cuvîntul este romînesc

тесак м.

tesac cuvîntul este moldovenesc bardă cuvîntul este comun secure cuvîntul este romînesc

тесать л.

a despica cuvîntul este comun a ciopli cuvîntul este comun

тесемка ж.

bentiţă cuvîntul este moldovenesc şnur cuvîntul este moldovenesc panglică cuvîntul este romînesc şiret cuvîntul este comun

тёска ж.

cioplire cuvîntul este moldovenesc fasonare cuvîntul este romînesc

тесло с.

teslă cuvîntul este moldovenesc bardă cuvîntul este comun

теснина ж.

trecătoare cuvîntul este moldovenesc defileu cuvîntul este romînesc

теснить л.

a asupri cuvîntul este moldovenesc a înghesui cuvîntul este moldovenesc a sili să se retragă cuvîntul este moldovenesc a respinge (mil.) cuvîntul este romînesc a oprima cuvîntul este romînesc

тесниться л.

a se înghesui cuvîntul este moldovenesc a se îmbulzi cuvîntul este romînesc

тесно ч.

înghesuit cuvîntul este moldovenesc strîmt cuvîntul este comun strâns cuvîntul este romînesc

теснота ж.

înghesuială cuvîntul este moldovenesc îmbulzeală cuvîntul este romînesc

тесный л.

strîmt cuvîntul este comun îngust cuvîntul este comun

тесто с.

aluat cuvîntul este moldovenesc cocă cuvîntul este romînesc

тесть м.

socru cuvîntul este comun

тесьма ж.

şnur cuvîntul este moldovenesc galon cuvîntul este moldovenesc panglică cuvîntul este romînesc şiret cuvîntul este comun

тетерев м.

gotcan cuvîntul este moldovenesc cocoş de munte cuvîntul este romînesc

тетерка ж.

gotcă cuvîntul este moldovenesc găinuşă cuvîntul este romînesc

тетива ж.

canat cuvîntul este moldovenesc odgon cuvîntul este moldovenesc coardă cuvîntul este romînesc

тетрадь ж.

caiet cuvîntul este comun

тетушка ж.

mătuşă cuvîntul este moldovenesc tuşă cuvîntul este romînesc tanti cuvîntul este romînesc

тетя ж.

mătuşă cuvîntul este moldovenesc lele cuvîntul este moldovenesc tuşă cuvîntul este romînesc tanti cuvîntul este romînesc

тефтели н.

chifteluţe cuvîntul este comun

течение с.

curent cuvîntul este moldovenesc mers cuvîntul este moldovenesc scurgere cuvîntul este comun tendinţă (fig.) cuvîntul este romînesc curs (fig.) cuvîntul este romînesc

течка ж.

goană cuvîntul este moldovenesc călduri (biol.) cuvîntul este comun

течь л.

a curge cuvîntul este comun

тешить л.

a înveseli cuvîntul este moldovenesc a amuza cuvîntul este romînesc

тешиться л.

a se distra cuvîntul este moldovenesc a se amuza cuvîntul este romînesc

теща ж.

soacră cuvîntul este comun

тикать л.

a ticăi cuvîntul este moldovenesc a bate tic-tacul cuvîntul este comun

тина ж.

glod cuvîntul este moldovenesc tină cuvîntul este moldovenesc nămol cuvîntul este romînesc

тинистый л.

gloduros cuvîntul este moldovenesc tinos cuvîntul este moldovenesc nămolos cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "тайно"

  Rusă

  Moldo/Română

  тайно ч. тайно

  în taină cuvîntul este moldovenesc clandestin cuvîntul este romînesc

  тайнопись ж. тайнопись

  scriere cifrată cuvîntul este moldovenesc criptografie cuvîntul este romînesc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter