Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

туча ж.

nour nor

тучнеть л.

a se îngrăşa a deveni obez

тучность ж.

îngrăşare obezitate

тучный л.

gras obez

туша ж.

vită tăiată şi curăţată namilă de om (fig.) matahală (fig.) uriaş (fig.) colos (fig.)

тушевать л.

a umbri a estompa

тушевка ж.

umbrire estompare

тушить л.

a fierbe înăbuşit a stinge a înăbuşi

тщание с.

silinţă zel

тщательно ч.

cu grijă minuţios

тщательность ж.

grijă minuţiozitate

тщательный л.

îngrijit minuţios

тщедушие с.

slăbăciune debilitate

тщедушный л.

plăpînd debil şubred slab pirpiriu

тщеславие с.

îngîmfare vanitate

тщета ж.

zădărnicie deşertăciune

тщетно ч.

în zadar în van

тщетность ж.

zădărnicie deşertăciune

тщетный л.

în zadar în van

тщиться л.

a se strădui în zadar a depune eforturi în van

тыква ж.

bostan dovleac

тыквенник

caşă din bostan terci din dovleac

тыквенный л.

de bostan de dovleac

тыквина ж.

un bostan un dovleac

тыквообразный л.

în formă de bostan în formă de dovleac

тыквоподобный л.

ca bostanul ca dovleacul

тыл м.

spate

тыльный л.

din dos din spate

тын м.

gard de nuiele nuiele împletite

тырить л.

a şterpeli a ciordi

тыркаться л.

a se vîrî a se băga

тырса ж.

negară pănuşiţă

тычок м.

harag arac

тьма ж.

întuneric puzderie întunecime mult beznă mulţime câtă frunză şi iarbă

тюк м.

legătură balot boccea

тюремный л.

de închisoare de penitenciar

тюремщик м.

temnicer gardian

тюрьма ж.

închisoare penitenciar

тюряга ж.

închisoare puşcărie

тявканье с.

schelălăit scheunat

тявкать л.

a schelălăi a scheuna

тяга ж.

tragere înclinaţie tracţiune aspiraţie

тягаться л.

a se lua la întrecere a rivaliza

тягач м.

autotractor (tehn.) remorcher (tehn.)

тягостный л.

greu împovărător apăsător penibil

тягость ж.

greutate povară

тягота ж.

greutate povară

тяготение с.

înclinaţie aspiraţie

тяготеть л.

a avea înclinaţie a aspira

тяготить л.

a supăra a împovăra a apăsa a incomoda

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "талый"

  Rusă

  Moldo/Română

  усталый л. усталый

  obosit surmenat

  талый л. талый

  topit dezgheţat

  отсталый л. отсталый

  înapoiat retardat

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter