Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

тамбур м.

turlă (arhit.) platforma (ferov.) gen de broderie marchiză (arhit.) tambur (arhit.)

тамбурин м.

tamburină dairea

тамга ж.

danga marcă semn

таможенный л.

de vamă vamal

таможня ж.

vamă oficiu vamal

танк м.

tanc cisternă rezervor car blindat

танкетки н.

talpă îngroşată la călcîi încălţăminte ortopedică pantofi cu talpa groasă

танкер м.

navă-cisternă tanc-petrolier

танцевать л.

a juca a dansa

танцор м.

dansator

тапки н.

cipici papuci de casă

тара ж.

tară ambalaj dara

тарабанить л.

a hurui a durui

тарабарщина ж.

greu de înţeles galimatie lipsit de sens

таракан м.

gîndac de bucătărie şvab

таран м.

spărgător de ziduri străpungere (mil.) berbec breșă (mil.)

таранить г.

a străpunge a sparge cu berbecul

тарантас м.

trăsură acoperită căruţă cu coviltir

тарантул

păianjen otrăvitor tarantulă

тарань ж.

tarancă plătică

таранька ж.

tarancă peşte uscat

тарарам м.

harhăt scandal dănănaie

таратайка ж.

daradaică trăsură cu două roţi

тараторить л.

a pălăvrăgi a trăncăni

тараторка ж.

palavragiu moară-stricată (fig.)

тарахтеть л.

a hurui a hodorogi

таращить л.

a holba a zgâi (ochii)

таращиться л.

a se holba a se zgâi

тарелка ж.

farfurie talger

тарелочка ж.

farfurioară tălgerel

тариф м.

preţ tarif cost

тартар м.

iad infern

тартинка ж.

tartină sandviş

таска ж.

chelfăneală perdaf

таскать л.

a duce a şterpeli a căra a ciordi a tîrîi a târî

таскаться л.

a îmbla lela a umbla haihui

татарник м.

scai ciulin

тахта ж.

divan otomană

тачанка ж.

căruţă uşoară pentru transportarea mitralierei trăsură uşoară (mil.)

тачать л.

a coase ciubote a tigheli cizme

тачка ж.

tărăboanţă roabă căroaie

тащиться л.

a se urni cu greu a se tîrîi a se mişca încet a se târî

таять л.

a se topi a dispărea treptat a se dezgheţa a se mistui

тварь м.

vietate fiinţă făptură

твердение с.

învîrtoşare solidificare întărire

твердеть л.

a se întări a se solidifica a se învîrtoşa

твердить л.

a repeta mereu a afirma una și bună

твердо ч.

neclintit hotărât vîrtos solid

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "талый"

  Rusă

  Moldo/Română

  усталый л. усталый

  obosit surmenat

  талый л. талый

  topit dezgheţat

  отсталый л. отсталый

  înapoiat retardat

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter