Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

толк м.

tîlc vorbă orientare curent taifas sens noimă sfat

толкание с.

azvîrlire îmbrîncire aruncare împingere îmboldire

толкатель м.

împingător (tehn.) tachet (tehn.)

толкать л.

a zvîrli a îmbrînci a arunca a ghionti

толкаться л.

a se îmbrînci a îmbla în dodii a se împinge a umbla haihui

толки н.

zvonuri bârfe

толкование с.

tîlcuire interpretare

толкователь м.

tîlcuitor tălmăcitor interpret

толковательница ж.

tîlcuitoare tălmăcitoare interpretă

толковать л.

a tîlcui a sta la taifas a tălmăci a interpreta

толковаться л.

a se tocmi a se înţelege

толково ч.

lămurit clar logic cu judecată

толковый л.

priceput explicativ (dicționar) inteligent cu minte cu judecată

толком ч.

desluşit pe înţeles limpede clar

толкотня ж.

înghesuială aglomeraţie

толмач м.

tălmaci dragoman tîlcuitor tălmăcitor

толмачить л.

a tălmăci a traduce

толока ж.

toloacă ogor

толочь л.

a mărunţi a pisa

толочься л.

a se fîţîi a se buluci a îmbla gură-cască a se foi a se îmbulzi a hoinări

толпа ж.

grămadă buluc droaie gloată

толпиться л.

a se îngrămădi a se îmbulzi

толстенный л.

gros voluminos burduhănos burtos

толстенький л.

grăsulean grăsuţ rotunjor rotofei

толстобрюхий л.

burduhos burtos pîntecos borţos

толстоватый л.

cam gras grăsuț

толстозадый л.

lat în fund lat în crupă

толстокожий л.

gros de obraz (fig.) nesimţit

толстопузый л.

pîntecos burtos burduhos

толстосум м.

bogătan chiabur

толстушка ж.

grăsuţă durdulie

толстый л.

gras corpolent gros voluminos

толстяк м.

grăsan rotofei

толчение с.

mărunţire pisare

толченый л.

mărunţit pisat

толчея ж.

înghesuială îmbulzeală buluceală

толчок м.

talcioc izbitură zguduitură îndemn şut scuturătură imbold piaţă de vechituri

толь м.

carton-asfalt carton gudronat

только ч.

numai doar

том м.

tom volum

томат м.

pătlăgică roşie tomată

томатный л.

de pătlăgele de roşii

томат-паста ж.

bulion pastă de roşii

томительно ч.

istovitor plictisitor chinuitor penibil

томительность ж.

istovire plictiseală chin

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "талый"

  Rusă

  Moldo/Română

  усталый л. усталый

  obosit surmenat

  талый л. талый

  topit dezgheţat

  отсталый л. отсталый

  înapoiat retardat

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter