Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

табак м.

tabac cuvîntul este moldovenesc tutun cuvîntul este comun

табакерка ж.

tabacheră cuvîntul este comun

табачник м.

vînzător de tutun cuvîntul este moldovenesc fumător pasionat cuvîntul este comun tutunar cuvîntul este comun consumator de tutun cuvîntul este romînesc tutungiu cuvîntul este romînesc

табачок м.

tabacioc cuvîntul este moldovenesc tutun cuvîntul este romînesc

табачный л.

tutuniu cuvîntul este comun de tutun cuvîntul este comun

табелировать л.

a tabela cuvîntul este comun

табель ж.

tabel cuvîntul este comun

таблетка ж.

pilulă cuvîntul este moldovenesc tabletă cuvîntul este comun pastilă cuvîntul este romînesc

таблица ж.

tăbliţă cuvîntul este comun

табличка ж.

tăbliţă cuvîntul este comun plăcuţă cuvîntul este romînesc

табор м.

tabără cuvîntul este comun şatră cuvîntul este comun

таборный л.

de tabără cuvîntul este comun de şatră cuvîntul este comun

табун м.

tabun cuvîntul este comun herghelie cuvîntul este comun

табурет м.

taburet cuvîntul este comun

таверна ж.

tavernă cuvîntul este moldovenesc crîşmă cuvîntul este moldovenesc birt cuvîntul este romînesc

тавреный л.

dangat cuvîntul este moldovenesc înfierat cuvîntul este romînesc marcat cuvîntul este romînesc

таврить л.

a danga cuvîntul este moldovenesc a înfiera cuvîntul este romînesc a marca cuvîntul este romînesc

таган м.

pirostrii cuvîntul este moldovenesc trepied de fier cuvîntul este romînesc

таз м.

lighean cuvîntul este moldovenesc medelniţă cuvîntul este romînesc

таинственно ч.

tainic cuvîntul este moldovenesc misterios cuvîntul este romînesc

таинственность ж.

taină cuvîntul este moldovenesc mister cuvîntul este romînesc

таинственный л.

tainic cuvîntul este moldovenesc misterios cuvîntul este romînesc

таить л.

a tăinui cuvîntul este moldovenesc a ascunde cuvîntul este comun

таиться л.

a se tăinui cuvîntul este moldovenesc a se ascunde cuvîntul este comun

тайком ч.

pe ascuns cuvîntul este comun

тайна ж.

taină cuvîntul este moldovenesc secret cuvîntul este comun mister cuvîntul este romînesc

тайник м.

ascunzătoare cuvîntul este comun ascunziş cuvîntul este comun

тайно ч.

în taină cuvîntul este moldovenesc clandestin cuvîntul este romînesc

тайнопись ж.

scriere cifrată cuvîntul este moldovenesc criptografie cuvîntul este romînesc

тайный л.

tainic cuvîntul este moldovenesc secret cuvîntul este comun

тайфун м.

taifun cuvîntul este comun

также ч.

aşijderea cuvîntul este moldovenesc asemenea cuvîntul este romînesc

такса ж.

boldei cuvîntul este moldovenesc taxă (fin.) cuvîntul este comun baset (zool.) cuvîntul este romînesc

таксация ж.

taxare cuvîntul este comun

такси м.

taxi cuvîntul este comun

таксофон м.

telefon automat cuvîntul este moldovenesc telefon public cuvîntul este romînesc

такт м.

măsură cuvîntul este comun tact cuvîntul este comun ritm (muz.) cuvîntul este comun

тактично ч.

tacticos cuvîntul este comun

тактичность ж.

bună-cuviinţă cuvîntul este moldovenesc tact cuvîntul este comun delicateţe cuvîntul este romînesc

тактичный л.

cu tact cuvîntul este comun tacticos cuvîntul este comun

талант м.

talent cuvîntul este comun

талдычить л.

a ţine una şi bună cuvîntul este comun a repeta întruna cuvîntul este romînesc

талисман м.

talisman cuvîntul este comun

талия ж.

talie cuvîntul este moldovenesc mijloc cuvîntul este romînesc

талон м.

talon cuvîntul este moldovenesc tichet cuvîntul este romînesc bon cuvîntul este romînesc

талый л.

topit cuvîntul este moldovenesc dezgheţat cuvîntul este romînesc

таль м.

muflă cuvîntul este moldovenesc palan cuvîntul este romînesc

талька ж.

vîrtelniţă cuvîntul este moldovenesc depănătoare cuvîntul este romînesc

тальник м.

lozie cuvîntul este moldovenesc răchită roșie cuvîntul este comun

тальянка ж.

taliancă cuvîntul este moldovenesc armonică rusească cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "таль"

  Rusă

  Moldo/Română

  батальный л. батальный

  de bătălie cuvîntul este comun

  батальон м. батальон

  batalion cuvîntul este comun

  читальный л. читальный

  de citire cuvîntul este moldovenesc de lectură cuvîntul este romînesc

  читальня ж. читальня

  sală de lectură cuvîntul este comun

  деталь ж. деталь

  1. amănunt cuvîntul este comun detaliu cuvîntul este comun
  2. piesă de schimb cuvîntul este comun

  фатально ч. фатально

  de neocolit cuvîntul este comun fatal cuvîntul este comun inevitabil cuvîntul este romînesc

  фатальность ж. фатальность

  1. soartă cuvîntul este moldovenesc fatalitate cuvîntul este comun destin cuvîntul este romînesc
  2. nenorocire cuvîntul este moldovenesc ghinion cuvîntul este romînesc

  фатальный л. фатальный

  dezastruos cuvîntul este moldovenesc fatal cuvîntul este comun funest cuvîntul este romînesc

  фронтальный л. фронтальный

  din faţă cuvîntul este moldovenesc frontal cuvîntul este comun

  фундаментально ч. фундаментально

  fundamental cuvîntul este comun

  фундаментальный л. фундаментальный

  trainic cuvîntul este moldovenesc fundamental cuvîntul este comun solid cuvîntul este romînesc

  горизонталь ж. горизонталь

  orizontală cuvîntul este comun

  госпиталь м. госпиталь

  spital (militar) cuvîntul este comun

  итальянцы н. итальянцы

  italieni cuvîntul este comun

  капитальный л. капитальный

  capital cuvîntul este moldovenesc de bază cuvîntul este moldovenesc fundamental cuvîntul este romînesc esenţial cuvîntul este romînesc

  квартальный л. квартальный

  1. de cvartal cuvîntul este moldovenesc de cartier cuvîntul este romînesc
  2. de trimestru cuvîntul este comun

  континентальный л. континентальный

  continental cuvîntul este comun

  кристальный л. кристальный

  limpede cuvîntul este comun cristalin cuvîntul este comun transparent cuvîntul este romînesc

  летальность ж. летальность

  mortalitate cuvîntul este comun letalitate cuvîntul este comun

  летальный л. летальный

  letal cuvîntul este comun mortal cuvîntul este comun

  моментально ч. моментально

  îndată cuvîntul este moldovenesc într-o clipă cuvîntul este moldovenesc chiar acum cuvîntul este romînesc imediat cuvîntul este romînesc

  монументальный л. монументальный

  măreţ cuvîntul este moldovenesc monumental cuvîntul este comun grandios cuvîntul este romînesc

  мотальня ж. мотальня

  atelier de depănat cuvîntul este moldovenesc atelier de bobinat cuvîntul este romînesc

  мотальщик м. мотальщик

  depănător cuvîntul este moldovenesc bobinator cuvîntul este romînesc

  ностальгия ж. ностальгия

  nostalgie cuvîntul este comun

  офтальмолог м. офтальмолог

  oculist cuvîntul este moldovenesc oftalmolog cuvîntul este comun

  офтальмология ж. офтальмология

  oftalmologie cuvîntul este comun

  подметальщик м. подметальщик

  măturător cuvîntul este comun

  почтальон м. почтальон

  poştaş cuvîntul este moldovenesc factor poştal cuvîntul este romînesc

  пристальный л. пристальный

  aţîntit cuvîntul este moldovenesc fix cuvîntul este comun concentrat cuvîntul este romînesc încordat cuvîntul este romînesc

  причитальщица ж. причитальщица

  bocitoare cuvîntul este comun

  сентиментальничать л. сентиментальничать

  a fi sentimental cuvîntul este comun

  сентиментальный л. сентиментальный

  sentimental cuvîntul este comun

  скитальческий л. скитальческий

  de bejenie cuvîntul este moldovenesc de pribegie cuvîntul este romînesc

  скитальчество с. скитальчество

  bejenie cuvîntul este moldovenesc pribegie cuvîntul este romînesc

  таль м. таль

  muflă cuvîntul este moldovenesc palan cuvîntul este romînesc

  талька ж. талька

  vîrtelniţă cuvîntul este moldovenesc depănătoare cuvîntul este romînesc

  тальник м. тальник

  lozie cuvîntul este moldovenesc răchită roșie cuvîntul este comun

  тальянка ж. тальянка

  taliancă cuvîntul este moldovenesc armonică rusească cuvîntul este romînesc

  вдосталь ч. вдосталь

  destul cuvîntul este moldovenesc îndeajuns cuvîntul este moldovenesc suficient cuvîntul este romînesc

  верстальщик м. верстальщик

  paginator cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter