Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

табак м.

tabac tutun

табачник м.

vînzător de tutun fumător pasionat tutunar tutungiu consumator de tutun

табачок м.

tabacioc tutun

табачный л.

tutuniu de tutun

таблетка ж.

pilulă tabletă pastilă

таблица ж.

tăbliţă

табличка ж.

tăbliţă plăcuţă

табор м.

tabără şatră

таборный л.

de tabără de şatră

табун м.

tabun herghelie

таверна ж.

tavernă cârciumă crîşmă birt

тавреный л.

dangat marcat înfierat

таврить л.

a danga a marca a înfiera

таган м.

pirostrii trepied de fier

таз м.

lighean medelniţă

таинственно ч.

tainic misterios

таинственный л.

tainic misterios

таить л.

a tăinui a ascunde

таиться л.

a se tăinui a se ascunde

тайком ч.

pe ascuns

тайна ж.

taină secret mister

тайник м.

ascunzătoare ascunziş

тайно ч.

în taină clandestin

тайнопись ж.

scriere cifrată criptografie

тайный л.

tainic secret

также ч.

aşijderea asemenea

такса ж.

taxă (fin.) boldei (zool.) baset (zool.)

таксофон м.

telefon automat telefon public

такт м.

măsură (muz.) tact ritm (muz.)

тактичность ж.

bună-cuviinţă tact delicateţe

тактичный л.

cu tact tacticos

талдычить л.

a ţine una şi bună a repeta întruna

талия ж.

talie mijloc

талон м.

talon bon tichet

талый л.

topit dezgheţat

таль м.

muflă palan

талька ж.

vîrtelniţă depănătoare

тальник м.

lozie răchită roșie

тальянка ж.

taliancă armonică rusească

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "таль"

  Rusă

  Moldo/Română

  горизонталь ж. горизонталь

  orizontală

  госпиталь м. госпиталь

  spital (militar)

  деталь ж. деталь

  amănunt piesă de schimb detaliu

  итальянцы н. итальянцы

  italieni

  капитальный л. капитальный

  capital esenţial de bază fundamental

  квартальный л. квартальный

  de cvartal de trimestru de cartier

  континентальный л. континентальный

  continental

  кристальный л. кристальный

  limpede cristalin transparent

  летальность ж. летальность

  mortalitate letalitate

  летальный л. летальный

  letal mortal

  моментально ч. моментально

  îndată imediat într-o clipă chiar acum

  монументальный л. монументальный

  măreţ monumental grandios

  мотальня ж. мотальня

  atelier de depănat atelier de bobinat

  мотальщик м. мотальщик

  depănător bobinator

  ностальгия ж. ностальгия

  nostalgie

  читальный л. читальный

  de citire de lectură

  читальня ж. читальня

  sală de lectură

  фатально ч. фатально

  de neocolit fatal inevitabil

  фатальность ж. фатальность

  soartă nenorocire ghinion fatalitate destin

  фатальный л. фатальный

  dezastruos fatal funest

  фронтальный л. фронтальный

  din faţă frontal

  фундаментально ч. фундаментально

  fundamental

  фундаментальный л. фундаментальный

  trainic fundamental solid

  сентиментальничать л. сентиментальничать

  a fi sentimental

  сентиментальный л. сентиментальный

  sentimental

  скитальческий л. скитальческий

  de bejenie de pribegie

  скитальчество с. скитальчество

  bejenie pribegie

  подметальщик м. подметальщик

  măturător

  почтальон м. почтальон

  poştaş factor poştal

  пристальный л. пристальный

  aţîntit încordat fix concentrat

  причитальщица ж. причитальщица

  bocitoare

  таль м. таль

  muflă palan

  талька ж. талька

  vîrtelniţă depănătoare

  тальник м. тальник

  lozie răchită roșie

  тальянка ж. тальянка

  taliancă armonică rusească

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter