Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

туша ж.

uriaş cuvîntul este moldovenesc namilă de om cuvîntul este moldovenesc vită tăiată şi curăţată cuvîntul este comun colos (fig.) cuvîntul este romînesc matahală cuvîntul este romînesc

тушевать л.

a umbri cuvîntul este comun a estompa cuvîntul este romînesc

тушевка ж.

umbrire cuvîntul este comun estompare cuvîntul este romînesc

тушить л.

a fierbe înăbuşit cuvîntul este moldovenesc a stinge cuvîntul este comun a înăbuşi cuvîntul este romînesc

тщание с.

silinţă cuvîntul este moldovenesc zel cuvîntul este romînesc

тщательно ч.

cu grijă cuvîntul este comun minuţios cuvîntul este romînesc

тщательность ж.

grijă cuvîntul este comun minuţiozitate cuvîntul este romînesc

тщательный л.

îngrijit cuvîntul este comun minuţios cuvîntul este romînesc

тщедушие с.

slăbăciune cuvîntul este comun debilitate cuvîntul este romînesc

тщедушный л.

plăpînd cuvîntul este moldovenesc şubred cuvîntul este moldovenesc slab cuvîntul este comun pirpiriu cuvîntul este romînesc debil cuvîntul este romînesc

тщеславие с.

îngîmfare cuvîntul este moldovenesc vanitate cuvîntul este romînesc

тщета ж.

zădărnicie cuvîntul este moldovenesc deşertăciune cuvîntul este romînesc

тщетно ч.

în zadar cuvîntul este moldovenesc în van cuvîntul este romînesc

тщетность ж.

zădărnicie cuvîntul este moldovenesc deşertăciune cuvîntul este romînesc

тщетный л.

în zadar cuvîntul este moldovenesc în van cuvîntul este romînesc

тщиться л.

a se strădui în zadar cuvîntul este moldovenesc a depune eforturi în van cuvîntul este romînesc

тыква ж.

bostan cuvîntul este moldovenesc dovleac cuvîntul este romînesc

тыквенник

caşă din bostan cuvîntul este moldovenesc terci din dovleac cuvîntul este romînesc

тыквенный л.

de bostan cuvîntul este moldovenesc de dovleac cuvîntul este romînesc

тыквина ж.

un bostan cuvîntul este moldovenesc un dovleac cuvîntul este romînesc

тыквообразный л.

în formă de bostan cuvîntul este moldovenesc în formă de dovleac cuvîntul este romînesc

тыквоподобный л.

ca bostanul cuvîntul este moldovenesc ca dovleacul cuvîntul este romînesc

тыл м.

spate cuvîntul este comun

тыльный л.

din dos cuvîntul este moldovenesc din spate cuvîntul este comun

тын м.

gard de nuiele cuvîntul este comun nuiele împletite cuvîntul este comun

тырить л.

a şterpeli cuvîntul este moldovenesc a ciordi cuvîntul este romînesc

тыркаться л.

a se vîrî cuvîntul este moldovenesc a se băga cuvîntul este romînesc

тырса ж.

negară cuvîntul este moldovenesc pănuşiţă cuvîntul este romînesc

тычок м.

harag cuvîntul este moldovenesc arac cuvîntul este romînesc

тьма ж.

puzderie cuvîntul este moldovenesc beznă cuvîntul este moldovenesc întuneric cuvîntul este comun mulţime cuvîntul este comun mult cuvîntul este comun întunecime cuvîntul este comun

тюк м.

legătură cuvîntul este moldovenesc boccea cuvîntul este moldovenesc balot cuvîntul este romînesc

тюремный л.

de închisoare cuvîntul este comun de penitenciar cuvîntul este romînesc

тюремщик м.

temnicer cuvîntul este moldovenesc gardian cuvîntul este romînesc

тюрьма ж.

furdigă cuvîntul este moldovenesc închisoare cuvîntul este comun pușcărie cuvîntul este comun penitenciar cuvîntul este romînesc

тюряга ж.

închisoare cuvîntul este comun puşcărie cuvîntul este comun

тявканье с.

schelălăit cuvîntul este moldovenesc scheunat cuvîntul este romînesc

тявкать л.

a schelălăi cuvîntul este moldovenesc a scheuna cuvîntul este romînesc

тяга ж.

tragere cuvîntul este moldovenesc înclinaţie cuvîntul este moldovenesc aspiraţie cuvîntul este romînesc tracţiune cuvîntul este romînesc

тягаться л.

a se lua la întrecere cuvîntul este moldovenesc a rivaliza cuvîntul este romînesc

тягач м.

autotractor cuvîntul este moldovenesc remorcher (tehn.) cuvîntul este romînesc

тягостный л.

greu cuvîntul este moldovenesc apăsător cuvîntul este moldovenesc penibil cuvîntul este romînesc împovărător cuvîntul este comun

тягость ж.

greutate cuvîntul este moldovenesc povară cuvîntul este comun

тягота ж.

greutate cuvîntul este moldovenesc povară cuvîntul este comun

тяготение с.

înclinaţie cuvîntul este moldovenesc aspiraţie cuvîntul este romînesc

тяготеть л.

a avea înclinaţie cuvîntul este moldovenesc a aspira cuvîntul este romînesc

тяготить л.

a supăra cuvîntul este moldovenesc a apăsa cuvîntul este moldovenesc a incomoda cuvîntul este romînesc a împovăra cuvîntul este comun

тягучий л.

mlădios cuvîntul este moldovenesc elastic cuvîntul este moldovenesc maleabil cuvîntul este romînesc extensibil cuvîntul este romînesc

тяж м.

pas cuvîntul este moldovenesc curea de transmisie (tehn.) cuvîntul este romînesc

тяжба ж.

pricină cuvîntul este moldovenesc litigiu cuvîntul este romînesc

тяжело ч.

greu cuvîntul este moldovenesc grav cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "тяж"

  Rusă

  Moldo/Română

  навытяжку ч. навытяжку

  a sta smirnă cuvîntul este moldovenesc a sta (în poziţie de ) drepţi cuvîntul este romînesc

  натяжение с. натяжение

  încordare cuvîntul este comun întindere cuvîntul este comun

  обтяжка обтяжка

  îmbrăcare cuvîntul este moldovenesc căptuşire cuvîntul este moldovenesc capitonare cuvîntul este romînesc tapisare cuvîntul este romînesc

  оттяжка ж. оттяжка

  tărăgănare cuvîntul este moldovenesc tergiversare cuvîntul este romînesc

  отяжелелый л. отяжелелый

  îngreuiat cuvîntul este moldovenesc împovărat cuvîntul este comun

  перетяжка ж. перетяжка

  1. strîngere (a şuruburilor) cuvîntul este comun
  2. marcotaj (agr.) cuvîntul este comun

  подтяжки н. подтяжки

  bretele cuvîntul este comun

  пристяжка ж. пристяжка

  cal lăturaş cuvîntul este moldovenesc înhămare la ceatlău cuvîntul este romînesc

  притяжение с. притяжение

  atracție cuvîntul este comun

  протяжение с. протяжение

  depărtare cuvîntul este moldovenesc distanţă cuvîntul este romînesc

  протяженность ж. протяженность

  lungime cuvîntul este comun distanţă cuvîntul este romînesc

  протяжный л. протяжный

  tărăgănat cuvîntul este moldovenesc prelung cuvîntul este comun

  растяжение с. растяжение

  scrîntire cuvîntul este moldovenesc luxare (med.) cuvîntul este romînesc

  стяжатель м. стяжатель

  (om) lacom de bani cuvîntul este moldovenesc avar cuvîntul este romînesc

  стяжательство с. стяжательство

  lăcomie cuvîntul este moldovenesc avariție cuvîntul este romînesc

  стяжать л. стяжать

  a stoarce cuvîntul este moldovenesc a strînge bani cuvîntul este moldovenesc a acapara cuvîntul este romînesc

  стяжка ж. стяжка

  1. întinzător cuvîntul este moldovenesc tirant (tehn.) cuvîntul este romînesc
  2. diagonală cuvîntul este moldovenesc sart cuvîntul este comun coardă de pian cuvîntul este romînesc
  3. stinghie (constr.) cuvîntul este comun

  сутяжник м. сутяжник

  sfădăuş cuvîntul este moldovenesc buclucaş cuvîntul este moldovenesc cârciogar cuvîntul este romînesc

  сутяжничать л. сутяжничать

  a umbla cu cîrcota cuvîntul este moldovenesc a umbla prin judecăţi cuvîntul este romînesc

  тяж м. тяж

  pas cuvîntul este moldovenesc curea de transmisie (tehn.) cuvîntul este romînesc

  тяжба ж. тяжба

  pricină cuvîntul este moldovenesc litigiu cuvîntul este romînesc

  тяжело ч. тяжело

  greu cuvîntul este moldovenesc grav cuvîntul este romînesc

  тяжелый л. тяжелый

  greu cuvîntul este moldovenesc dificil cuvîntul este romînesc

  тяжесть ж. тяжесть

  greutate cuvîntul este moldovenesc povară cuvîntul este comun

  тяжкий л. тяжкий

  1. istovitor cuvîntul este moldovenesc extenuant cuvîntul este romînesc
  2. periculos cuvîntul este moldovenesc serios cuvîntul este moldovenesc grav cuvîntul este romînesc

  утяжелить л. утяжелить

  a face mai greu cuvîntul este moldovenesc a îngreuia cuvîntul este romînesc

  врастяжку ч. врастяжку

  în toată lungimea cuvîntul este comun

  вытяжка ж. вытяжка

  1. scoatere cuvîntul este comun absorbire cuvîntul este comun
  2. întindere (tehn.) cuvîntul este comun
  3. extracție (chim.) cuvîntul este comun

  затяжной л. затяжной

  îndelungat cuvîntul este comun încetinit cuvîntul este romînesc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter