Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

трескучий л.

gălăgios cuvîntul este moldovenesc zgomotos cuvîntul este romînesc

треснуть л.

a plesni cuvîntul este moldovenesc a trăsni cuvîntul este moldovenesc a pocni cuvîntul este comun a crăpa cuvîntul este comun a lovi cuvîntul este romînesc

треснуться л.

a se trăsni cuvîntul este moldovenesc a se lovi cuvîntul este romînesc

треста ж.

tulpini topite (de in cuvîntul este comun cînepă) cuvîntul este comun

третирование с.

dispreţuire cuvîntul este comun desconsiderare cuvîntul este romînesc

третировать л.

a dispreţui cuvîntul este comun a desconsidera cuvîntul este romînesc

третьестепенный л.

de mîna a treia cuvîntul este comun

трехстволка ж.

puşcă cu trei ţevi cuvîntul este moldovenesc armă cu trei focuri cuvîntul este romînesc

трехствольный л.

cu trei ţevi cuvîntul este moldovenesc cu trei focuri cuvîntul este romînesc

трехцветный л.

tricolor cuvîntul este comun

трещать л.

a trosni cuvîntul este moldovenesc a pălăvrăgi cuvîntul este moldovenesc a pocni cuvîntul este comun a trăncăni cuvîntul este romînesc

трещина ж.

crăpătură cuvîntul este comun fisură cuvîntul este romînesc

трещотка ж.

morişcă cuvîntul este moldovenesc huruitoare cuvîntul este romînesc

тривиально ч.

trivial cuvîntul este moldovenesc ordinar cuvîntul este romînesc banal cuvîntul este romînesc

тривиальность ж.

trivialitate cuvîntul este moldovenesc banalitate cuvîntul este comun

тривиальный л.

trivial cuvîntul este moldovenesc banal cuvîntul este comun ordinar cuvîntul este romînesc

триединство с.

sfînta treime cuvîntul este comun trinitate cuvîntul este comun

триер м.

trior (agr.) cuvîntul este comun

триерование с.

dare la trior cuvîntul este moldovenesc triorare cuvîntul este romînesc

триеровать л.

a da la trior cuvîntul este moldovenesc a triora cuvîntul este romînesc

тризна ж.

praznic cuvîntul este moldovenesc parastas cuvîntul este comun comândare cuvîntul este romînesc

трико с.

costum tricotat cuvîntul este moldovenesc tricou cuvîntul este romînesc tricot cuvîntul este romînesc

трилистник м.

trifoi cuvîntul este comun

триумфатор м.

triumfător cuvîntul este comun învingător cuvîntul este comun

трогательно

înduioşetor cuvîntul este moldovenesc emoţionant cuvîntul este romînesc

трогать л.

a pune mîna cuvîntul este moldovenesc a porni (la drum) cuvîntul este moldovenesc a tulbura cuvîntul este moldovenesc a înduioşa cuvîntul este moldovenesc a emoţiona (fig.) cuvîntul este romînesc a atinge cuvîntul este romînesc a îndemna caii cuvîntul este comun

трогаться л.

a se urni cuvîntul este moldovenesc a se mişca cuvîntul este romînesc

Троица ж.

Sfînta Treime cuvîntul este comun Trinitate cuvîntul este comun

тройной л.

întreit cuvîntul este moldovenesc triplu cuvîntul este romînesc

тромб м.

cheag de sînge cuvîntul este moldovenesc tromb cuvîntul este comun

тронутый л.

zăluzit cuvîntul este moldovenesc smintit cuvîntul este romînesc

тронуть л.

a pune mîna cuvîntul este moldovenesc a vătăma cuvîntul este moldovenesc a dăuna cuvîntul este romînesc a ataca cuvîntul este romînesc a atinge cuvîntul este romînesc

тронуться л.

a se urni cuvîntul este moldovenesc a se zăluzi cuvîntul este moldovenesc a se sminti (fig.) cuvîntul este romînesc a se mişca din loc cuvîntul este romînesc

тропа ж.

cărare cuvîntul este moldovenesc potecă cuvîntul este romînesc

тропинка ж.

cărăruşă cuvîntul este moldovenesc potecuţă cuvîntul este romînesc

трос м.

frînghie cuvîntul este moldovenesc odgon cuvîntul este romînesc

тростинка ж.

vărguţă cuvîntul este moldovenesc trestioară cuvîntul este comun

тростник м.

stuh cuvîntul este moldovenesc trestie cuvîntul este comun stuf cuvîntul este romînesc

тростниковый л.

de stuh cuvîntul este moldovenesc de trestie cuvîntul este comun

трость ж.

băţ cuvîntul este moldovenesc baston cuvîntul este comun

трофей м.

captură cuvîntul este moldovenesc trofeu cuvîntul este comun

трохи ч.

oleacă cuvîntul este moldovenesc niţel cuvîntul este romînesc

трояко ч.

în trei feluri cuvîntul este comun

труба ж.

burlan cuvîntul este moldovenesc trubă cuvîntul este moldovenesc ţeavă cuvîntul este moldovenesc trîmbiţă cuvîntul este comun trompetă cuvîntul este comun conductă cuvîntul este romînesc tub cuvîntul este romînesc

трубач м.

trubaci cuvîntul este moldovenesc trompetist cuvîntul este comun trîmbiţaş cuvîntul este comun

трубить л.

a trîmbiţa cuvîntul este comun

трубка ж.

lulea cuvîntul este moldovenesc receptor cuvîntul este comun pipă cuvîntul este romînesc

трубный л.

de trubă cuvîntul este moldovenesc de ţeavă cuvîntul este moldovenesc de trompetă cuvîntul este comun de conductă cuvîntul este romînesc

трубочист м.

hornar cuvîntul este moldovenesc coşar cuvîntul este romînesc

трубчатый л.

format din ţevi cuvîntul este moldovenesc tubular cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter