Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

тамбур м.

turlă cuvîntul este moldovenesc gen de broderie cuvîntul este comun platforma (ferov.) cuvîntul este comun marchiză cuvîntul este comun tambur (arhit.) cuvîntul este romînesc

тамбурин м.

tamburină cuvîntul este moldovenesc dairea cuvîntul este romînesc

тамга ж.

danga cuvîntul este moldovenesc semn cuvîntul este romînesc marcă cuvîntul este romînesc

таможенник м.

vameş cuvîntul este comun

таможенный л.

de vamă cuvîntul este moldovenesc vamal cuvîntul este romînesc

таможня ж.

vamă cuvîntul este moldovenesc oficiu vamal cuvîntul este romînesc

танк м.

cisternă cuvîntul este moldovenesc tanc cuvîntul este comun rezervor cuvîntul este romînesc car blindat cuvîntul este romînesc

танкетки н.

încălţăminte ortopedică cuvîntul este comun pantofi cu talpa groasă cuvîntul este comun

танкер м.

navă-cisternă cuvîntul este moldovenesc tanc-petrolier cuvîntul este romînesc

танцевать л.

a juca cuvîntul este comun a dansa cuvîntul este comun

танцовщица ж.

dansatoare cuvîntul este comun

танцор м.

dansator cuvîntul este comun

тапки н.

cipici cuvîntul este moldovenesc papuci de casă cuvîntul este romînesc

тара ж.

tară cuvîntul este moldovenesc ambalaj cuvîntul este comun dara cuvîntul este romînesc

тарабанить л.

a hurui cuvîntul este moldovenesc a durui cuvîntul este romînesc

тарабарщина ж.

lipsit de sens cuvîntul este moldovenesc greu de înţeles cuvîntul este comun galimatie cuvîntul este romînesc

таракан м.

gîndac de bucătărie cuvîntul este moldovenesc şvab cuvîntul este romînesc

таран м.

spărgător de ziduri cuvîntul este moldovenesc străpungere cuvîntul este moldovenesc breșă (mil.) cuvîntul este romînesc berbec cuvîntul este romînesc

таранить г.

a străpunge cuvîntul este moldovenesc a sparge cu berbecul cuvîntul este romînesc

тарантас м.

trăsură acoperită cuvîntul este moldovenesc căruţă cu coviltir cuvîntul este romînesc

тарантул

păianjen otrăvitor cuvîntul este moldovenesc tarantulă cuvîntul este romînesc

тарань ж.

tarancă cuvîntul este moldovenesc plătică cuvîntul este romînesc

таранька ж.

tarancă cuvîntul este moldovenesc peşte uscat cuvîntul este comun

тарарам м.

harhăt cuvîntul este moldovenesc dănănaie cuvîntul este moldovenesc scandal cuvîntul este romînesc

таратайка ж.

daradaică cuvîntul este moldovenesc trăsură cu două roţi cuvîntul este romînesc

тараторить л.

a pălăvrăgi cuvîntul este moldovenesc a trăncăni cuvîntul este romînesc

тараторка ж.

palavragiu cuvîntul este moldovenesc moară-stricată (fig.) cuvîntul este romînesc

тарахтеть л.

a hurui cuvîntul este moldovenesc a hodorogi cuvîntul este romînesc

таращить л.

a holba cuvîntul este moldovenesc a zgâi (ochii) cuvîntul este romînesc

таращиться л.

a se holba cuvîntul este moldovenesc a se zgâi cuvîntul este romînesc

тарелка ж.

farfurie cuvîntul este comun talger cuvîntul este comun

тарелочка ж.

farfurioară cuvîntul este comun tălgerel cuvîntul este comun

тариф м.

preţ cuvîntul este comun tarif cuvîntul este comun cost cuvîntul este romînesc

тартар м.

iad cuvîntul este moldovenesc infern cuvîntul este romînesc

тартинка ж.

tartină cuvîntul este moldovenesc sandviş cuvîntul este romînesc

таска ж.

chelfăneală cuvîntul este moldovenesc perdaf cuvîntul este romînesc

таскать л.

a duce cuvîntul este moldovenesc a şterpeli cuvîntul este moldovenesc a tîrîi cuvîntul este comun a căra cuvîntul este comun a ciordi cuvîntul este romînesc

таскаться л.

a îmbla lela cuvîntul este moldovenesc a umbla haihui cuvîntul este romînesc

татарник м.

scai cuvîntul este moldovenesc ciulin cuvîntul este romînesc

тахта ж.

divan cuvîntul este moldovenesc otomană cuvîntul este romînesc

тачанка ж.

trăsură uşoară (mil.) cuvîntul este comun

тачать л.

a coase ciubote cuvîntul este moldovenesc a tigheli cizme cuvîntul este romînesc

тачка ж.

tărăboanţă cuvîntul este moldovenesc roabă cuvîntul este comun căroaie cuvîntul este romînesc

тащиться л.

a se urni cu greu cuvîntul este moldovenesc a se tîrîi cuvîntul este comun a se mişca încet cuvîntul este romînesc

таять л.

a se topi cuvîntul este moldovenesc a dispărea treptat cuvîntul este moldovenesc a se mistui cuvîntul este romînesc a se dezgheţa cuvîntul este romînesc

тварь м.

vietate cuvîntul este moldovenesc (om) mişel cuvîntul este moldovenesc făptură cuvîntul este moldovenesc fiinţă cuvîntul este romînesc ticălos (fig.) cuvîntul este comun

твердение с.

învîrtoşare cuvîntul este moldovenesc întărire cuvîntul este moldovenesc solidificare cuvîntul este romînesc

твердеть л.

a se întări cuvîntul este moldovenesc a se învîrtoşa cuvîntul este moldovenesc a se solidifica cuvîntul este romînesc

твердить л.

a repeta mereu cuvîntul este moldovenesc a afirma una și bună cuvîntul este romînesc

твердо ч.

neclintit cuvîntul este moldovenesc vîrtos cuvîntul este moldovenesc solid cuvîntul este romînesc hotărât cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter