Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

темница ж.

temniţă puşcărie închisoare

темно ч.

întuneric

темноватый л.

cam întunecat

темноволосый л.

cu chica întunecată cu părul întunecat

темнокожий л.

negricios cu pielea neagră tuciuriu

темнота ж.

întuneric incultură (fig.) ignoranţă (fig.) beznă neştiinţă (fig.)

темный л.

întunecat 2 înapoiat (fig.) întunecos ignorant (fig.) neclar obscur

темп м.

tempo ritm cadenţă

температура ж.

febră temperatură

температурить л.

a avea temperatură a face febră

темь ж.

întuneric beznă

темя с.

moalele capului creştet

тенденциозно ч.

părtinitor tendenţios

тенденциозный л.

părtinitor tendenţios

тенденция ж.

năzuinţă tendinţă propensiune

теневой л.

din umbră umbros

тенек м.

loc răcoros loc umbrit

тенета ж.

mreajă cursă

тенистость ж.

umbră deasă loc umbrit

тенистый л.

cu multă umbră umbros

тент м.

umbrar coviltir tendă

тень ж.

siluetă umbră contur

тенькать л.

a zornăi a clincăni

теория ж.

învăţătură teorie

теперешний л.

cel de azi actual

теплеть л.

a se încălzi

теплиться л.

a pîlpîi a mocni (fig.) a licări (fig.)

теплица ж.

răsadniţă pepinieră tepliţă seră

тепло с.

căldură

тепловой л.

de căldură termic

теплолюбивый л.

iubitor de căldură termofil

теплота ж.

căldură

теплый л.

călduros cald

теплынь ж.

vreme caldă timp călduros

тепляк м.

baracă încălzită staul încălzit

теребильщик м.

smulgător (de cînepă, in)

теребить л.

a smulge a bate (cu meliţoiul) a sîcîi (fig.) a dărăci a necăji (fig.) a nu da pace (fig.) a scărmăna

теребление с.

meliţare smulgere dărăcire

тереть л.

a răzui a curăţa a fărîma a rade a lustrui a fărâmiţa

терзание с.

caznă tortură chin

терзать л.

a chinui a tortura

терзаться л.

a se căzni a suferi

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter