Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

терка ж.

răzuitoare răzătoare

термин м.

cuvînt termen noţiune

терн м.

porumbar mărăcine

терние с.

spini mărăcini

тернистый л.

spinos de mărăcini

терновник м.

porumbar (bot.) mărăcine (bot.)

терновник д)

porumbrele scoroambă

терновый л.

de porumbar de spini

тернослива ж.

porumbar (bot.) corcoduş (bot.)

терочный л.

de răzuit de ras

терпеть л.

a îndura a răbda a suporta a tolera

терпимо ч.

suportabil

терпкий л.

înţepător aspru amărui astringent

терпкость ж.

strepezeală astringenţă

терраса ж.

verandă terasă

тертый л.

răzuit frecat păţit ras fărâmiţat încercat

терять л.

a prăpădi a pierde a irosi a păgubi

теряться л.

a se prăpădi a se fîstîci (fig.) a se pierde a se zăpăci (fig.)

тес м.

lemn cioplit cherestea

тесак м.

tesac bardă secure

тесать л.

a ciopli a despica

тесемка ж.

bentiţă şiret şnur panglică

тёска ж.

cioplire fasonare

тесло с.

teslă bardă

теснина ж.

trecătoare defileu

теснить л.

a înghesui a asupri a sili să se retragă (mil.) a strânge a oprima a respinge (mil.)

тесниться л.

a se înghesui a se îmbulzi

тесно ч.

înghesuit strâmt strîmt strâns

теснота ж.

înghesuială îmbulzeală

тесный л.

strîmt strâmt îngust

тесто с.

aluat cocă

тесьма ж.

şnur şiret galon panglică

тетерев м.

gotcan cocoş de munte

тетерка ж.

gotcă găinuşă

тетива ж.

odgon coardă canat

тетушка ж.

mătuşă tanti tuşă

тетя ж.

lele tanti mătuşă tuşă

тефтели н.

chifteluţe

течение с.

scurgere mers (fig.) curent (fig.) curs (fig.) tendinţă (fig.)

течка ж.

goană (biol.) călduri (biol.)

течь л.

a curge

тешить л.

a înveseli a amuza

тешиться л.

a se distra a se amuza

теща ж.

soacră

тикать л.

a ticăi a bate tic-tacul

тина ж.

tină nămol glod

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter