Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

тинистый л.

tinos nămolos gloduros

тип м.

ins versiune specie (zool) clasă (zool.) tip model soi (zool) individ prototip varietate (zool.)

тиран м.

tiran despot

тиранить л.

a chinui a tortura

тискать л.

a bucşi a strânge a strînge a ticsi

тискаться л.

a se îmbrînci a se împinge

тиски н.

menghină

тиснение с.

gravare imprimare

тисненный л.

gravat imprimat

титул м.

document titlu act

титуловаться л.

a avea a se intitula a purta un titlu

тихий л.

liniştit abia auzit domol încet tihnit cu voce scăzută

тихнуть л.

a se domoli

тихо ч.

abia auzit cu voce scăzută

тиховейный л.

suflare uşoară adiere lină

тихомолком ч.

pe tăcute în surdină

тихонько ч.

încetişor fără zgomot

тихоня м.

smerit spăsit

тихоструйный л.

care curge domol

тишина ж

linişte tihnă tăcere pace

тишком ч.

pe ascuns

тишь ж.

linişte acalmie

ткань ж.

pînză ţesătură

ткать л.

a ţese

ткацкий л.

de ţesător ţesătorie de ţesut atelier de ţesut

ткнуться л.

a se izbi a se zbate a se lovi a se agita a se înfige

тлен м.

putregai putreziciune

тление с.

putrezire putrefacţie

тлетворный л.

putregăios dăunător pestilențial demoralizator

тлеть л.

a putrezi a mocni a se descompune a arde înăbuşit

тмин м.

secărică chimen chimion

товарищ

tovarăş prieten

товарищески ч.

tovărăşeşte prieteneşte

товарищеский л.

tovărăşesc prietenesc

товарищество с.

tovărăşie prietenie întovărăşire asociaţie

товарооборот м.

schimb de mărfuri circulaţia mărfurilor

тогдашний л.

de atunci de odinioară

ток м.

arman arie de treierat

ток м.

curent (de apă,electric) arman căciuliţă fără boruri loc de bătaie a păsărilor arie de treierat

токмо ч.

numai doar

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter