Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

толкатель м.

împingător cuvîntul este comun tachet (tehn.) cuvîntul este romînesc

толкать л.

a zvîrli cuvîntul este moldovenesc a îmbrînci cuvîntul este moldovenesc a ghionti cuvîntul este comun a arunca cuvîntul este comun

толкаться л.

a se îmbrînci cuvîntul este moldovenesc a îmbla în dodii cuvîntul este moldovenesc a umbla haihui cuvîntul este romînesc a se împinge cuvîntul este romînesc

толки н.

zvonuri cuvîntul este moldovenesc bârfe cuvîntul este romînesc

толкование с.

tîlcuire cuvîntul este moldovenesc interpretare cuvîntul este comun

толкователь м.

tîlcuitor cuvîntul este moldovenesc tălmăcitor cuvîntul este comun interpret cuvîntul este romînesc

толковательница ж.

tîlcuitoare cuvîntul este moldovenesc tălmăcitoare cuvîntul este comun interpretă cuvîntul este comun

толковать л.

a tîlcui cuvîntul este moldovenesc a sta la taifas cuvîntul este comun a tălmăci cuvîntul este comun a interpreta cuvîntul este comun

толковаться л.

a se tocmi cuvîntul este moldovenesc a se înţelege cuvîntul este comun

толково ч.

lămurit cuvîntul este moldovenesc logic cuvîntul este moldovenesc cu judecată cuvîntul este romînesc clar cuvîntul este comun

толковый л.

cu minte cuvîntul este moldovenesc priceput cuvîntul este comun explicativ (dicționar) cuvîntul este comun cu judecată cuvîntul este romînesc inteligent cuvîntul este romînesc

толком ч.

desluşit cuvîntul este moldovenesc limpede cuvîntul este comun clar cuvîntul este comun pe înţeles cuvîntul este comun

толкотня ж.

înghesuială cuvîntul este moldovenesc aglomeraţie cuvîntul este romînesc

толмач м.

tălmaci cuvîntul este moldovenesc tîlcuitor cuvîntul este moldovenesc tălmăcitor cuvîntul este romînesc dragoman cuvîntul este romînesc

толмачить л.

a tălmăci cuvîntul este comun a traduce cuvîntul este comun

толока ж.

toloacă cuvîntul este moldovenesc ogor cuvîntul este romînesc

толочь л.

a mărunţi cuvîntul este moldovenesc a pisa cuvîntul este comun

толочься л.

a se fîţîi cuvîntul este moldovenesc a îmbla gură-cască cuvîntul este moldovenesc a se buluci cuvîntul este moldovenesc a se îmbulzi cuvîntul este romînesc a se foi cuvîntul este romînesc a hoinări cuvîntul este comun

толпа ж.

grămadă cuvîntul este moldovenesc droaie cuvîntul este moldovenesc gloată cuvîntul este romînesc buluc cuvîntul este romînesc

толпиться л.

a se îngrămădi cuvîntul este moldovenesc a se îmbulzi cuvîntul este romînesc

толстенный л.

gros cuvîntul este moldovenesc burduhănos cuvîntul este moldovenesc burtos cuvîntul este romînesc voluminos cuvîntul este romînesc

толстенький л.

grăsulean cuvîntul este moldovenesc rotunjor cuvîntul este moldovenesc rotofei cuvîntul este romînesc grăsuţ cuvîntul este romînesc

толстобрюхий л.

burduhos cuvîntul este moldovenesc pîntecos cuvîntul este moldovenesc borţos cuvîntul este romînesc burtos cuvîntul este romînesc

толстоватый л.

cam gras cuvîntul este moldovenesc grăsuț cuvîntul este romînesc

толстозадый л.

lat în fund cuvîntul este moldovenesc lat în crupă cuvîntul este romînesc

толстокожий л.

gros de obraz (fig.) cuvîntul este moldovenesc nesimţit cuvîntul este romînesc

толстолицый л.

bolfos cuvîntul este moldovenesc fălcos cuvîntul este romînesc

толстолобик м.

fitofag (iht.) cuvîntul este comun

толстомордый л.

botos cuvîntul este comun

толстоносый л.

năsos cuvîntul este moldovenesc nărtos cuvîntul este romînesc

толстопузый л.

pîntecos cuvîntul este moldovenesc burduhos cuvîntul este moldovenesc burtos cuvîntul este romînesc

толстосум м.

bogătan cuvîntul este comun chiabur cuvîntul este romînesc

толстушка ж.

grăsuţă cuvîntul este moldovenesc durdulie cuvîntul este romînesc

толстый л.

gras cuvîntul este moldovenesc gros cuvîntul este moldovenesc voluminos cuvîntul este romînesc corpolent cuvîntul este romînesc

толстяк м.

grăsan cuvîntul este moldovenesc rotofei cuvîntul este romînesc

толчение с.

mărunţire cuvîntul este moldovenesc pisare cuvîntul este comun

толченый л.

mărunţit cuvîntul este moldovenesc pisat cuvîntul este comun

толчея ж.

înghesuială cuvîntul este moldovenesc buluceală cuvîntul este moldovenesc îmbulzeală cuvîntul este romînesc

толчок м.

izbitură cuvîntul este moldovenesc îndemn cuvîntul este moldovenesc zguduitură cuvîntul este moldovenesc talcioc cuvîntul este comun imbold cuvîntul este romînesc scuturătură cuvîntul este romînesc şut cuvîntul este romînesc piaţă de vechituri cuvîntul este romînesc

толь м.

carton-asfalt cuvîntul este moldovenesc carton gudronat cuvîntul este romînesc

толщина ж.

grosime cuvîntul este comun

только ч.

numai cuvîntul este moldovenesc doar cuvîntul este romînesc

том м.

tom cuvîntul este moldovenesc volum cuvîntul este comun

томат м.

pătlăgică cuvîntul este moldovenesc tomată cuvîntul este romînesc roşie cuvîntul este romînesc

томатный л.

de pătlăgele cuvîntul este moldovenesc de roşii cuvîntul este romînesc

томат-паста ж.

bulion cuvîntul este moldovenesc pastă de roşii cuvîntul este romînesc

томительно ч.

istovitor cuvîntul este moldovenesc chinuitor cuvîntul este comun penibil cuvîntul este romînesc plictisitor cuvîntul este romînesc

томительность ж.

istovire cuvîntul este moldovenesc chin cuvîntul este comun plictiseală cuvîntul este romînesc

томительный л.

istovitor cuvîntul este moldovenesc chinuitor cuvîntul este comun plictisitor cuvîntul este romînesc

томить л.

a istovi cuvîntul este moldovenesc a fierbe înăbuşit cuvîntul este moldovenesc a chinui cuvîntul este comun a fierbe încet sub capac cuvîntul este romînesc a extenua cuvîntul este romînesc a plictisi cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter