Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

томиться л.

a fierbe înăbuşit cuvîntul este moldovenesc a lîncezi cuvîntul este moldovenesc a se chinui cuvîntul este comun a fierbe încet sub capac cuvîntul este romînesc a suferi cuvîntul este romînesc

томление с.

alean cuvîntul este moldovenesc dor cuvîntul este comun nostalgie cuvîntul este romînesc

томленый л.

înăbuşit cuvîntul este moldovenesc la capac (culin.) cuvîntul este romînesc

томно ч.

galeş cuvîntul este moldovenesc languros cuvîntul este romînesc

томность ж.

alean cuvîntul este moldovenesc dor cuvîntul este comun nostalgie cuvîntul este romînesc

томный л.

galeş cuvîntul este moldovenesc languros cuvîntul este romînesc

тон м.

sunet cuvîntul este moldovenesc culoare cuvîntul este moldovenesc nuanţă cuvîntul este romînesc ton cuvîntul este romînesc

тоненький л.

subţirel cuvîntul este comun

тонизировать л.

a înviora cuvîntul este moldovenesc a tonifia cuvîntul este romînesc

тонический л.

întăritor cuvîntul este moldovenesc tonifiant cuvîntul este romînesc tonic (lingv.) cuvîntul este comun

тонкий л.

zvelt cuvîntul este moldovenesc distins cuvîntul este moldovenesc rafinat cuvîntul este moldovenesc delicat cuvîntul este moldovenesc subtil cuvîntul este romînesc fin cuvîntul este romînesc suplu cuvîntul este romînesc perspicace cuvîntul este romînesc

тонкозернистый л.

mărunţel cuvîntul este moldovenesc cu granulaţie fină cuvîntul este romînesc

тонкость ж.

delicatețe cuvîntul este moldovenesc isteţime cuvîntul este moldovenesc amănunt cuvîntul este comun detaliu cuvîntul este romînesc agerime cuvîntul este romînesc fineţe cuvîntul este romînesc

тонкошерстный л.

cu lînă subţire cuvîntul este comun

тонуть л.

a se îneca cuvîntul este moldovenesc a se duce la fund cuvîntul este romînesc

тонюсенький л.

foarte subţire cuvîntul este moldovenesc foarte fin cuvîntul este romînesc

топание с.

tropăială cuvîntul este moldovenesc zdupăială cuvîntul este moldovenesc tropotit cuvîntul este romînesc

топать л.

a merge cuvîntul este moldovenesc a tropăi cuvîntul este moldovenesc a păși cuvîntul este romînesc a tropoti cuvîntul este romînesc

топинамбур м.

gulie cuvîntul este moldovenesc topinambur cuvîntul este moldovenesc nap-porcesc cuvîntul este romînesc

топить л.

a face focul (în sobă) cuvîntul este moldovenesc a topi cuvîntul este moldovenesc a lichefia cuvîntul este romînesc a încălzi cuvîntul este comun

топиться л.

a se îneca cuvîntul este moldovenesc a se duce la fund cuvîntul este romînesc

топка ж.

cuptor cuvîntul este moldovenesc vatră cuvîntul este moldovenesc topire cuvîntul este moldovenesc încălzire cuvîntul este comun sobă cuvîntul este romînesc lichefiere cuvîntul este romînesc încălzit cuvîntul este comun

топкий л.

mlăştinos cuvîntul este moldovenesc mocirlos cuvîntul este romînesc

топливо с.

de foc cuvîntul este moldovenesc combustibil cuvîntul este moldovenesc carburant cuvîntul este romînesc

топор м.

topor cuvîntul este moldovenesc secure cuvîntul este romînesc

топорик м.

bărdiţă cuvîntul este comun

топорище с.

toporişte cuvîntul este moldovenesc coadă de topor cuvîntul este comun

топорно ч.

ca din topor cuvîntul este moldovenesc grosolan cuvîntul este romînesc

топорный л.

butucănos cuvîntul este moldovenesc ca din topor cuvîntul este moldovenesc grosolan cuvîntul este romînesc

топорщить л.

a zbîrli cuvîntul este moldovenesc a arici cuvîntul este romînesc

топорщиться л.

a se zbîrli cuvîntul este moldovenesc a se arici cuvîntul este romînesc

топот м.

tropăit cuvîntul este moldovenesc tropot cuvîntul este romînesc

топтание с.

butucit cuvîntul este moldovenesc bătătorit cuvîntul este comun

топтать л.

a călca în picioare cuvîntul este comun

топтаться л.

a bate pasul pe loc cuvîntul este comun

топчан м.

laiţă cuvîntul este moldovenesc pat de lemn cuvîntul este moldovenesc

топырить л.

a răşchira cuvîntul este moldovenesc a crăcăna cuvîntul este moldovenesc a răscrăcăra cuvîntul este romînesc

топь ж.

bahnă cuvîntul este moldovenesc mlaştină cuvîntul este moldovenesc mocirlă cuvîntul este romînesc

торба ж.

torbă cuvîntul este moldovenesc turbincă cuvîntul este moldovenesc traistă cuvîntul este comun sac cuvîntul este romînesc tolbă cuvîntul este romînesc

торбочка ж.

săculeţ cuvîntul este moldovenesc trăistuţă cuvîntul este comun

торг м.

tîrg cuvîntul este moldovenesc întreprindere comercială cuvîntul este moldovenesc organizaţie de comerţ cuvîntul este romînesc piaţă cuvîntul este romînesc

торгаш м.

tîrgoveţ cuvîntul este moldovenesc negustor cuvîntul este romînesc

торгашество с.

tîrguire cuvîntul este moldovenesc precupeţie cuvîntul este moldovenesc negustorie cuvîntul este romînesc

торги н.

mezat cuvîntul este moldovenesc licitaţie cuvîntul este comun

торговать л.

a tîrgui cuvîntul este moldovenesc a face comerţ cuvîntul este romînesc

торговаться л.

a se tîrgui cuvîntul este moldovenesc a negocia cuvîntul este romînesc

торговец м.

tîrgoveţ cuvîntul este moldovenesc comerciant cuvîntul este romînesc

торговка ж.

precupeaţă cuvîntul este moldovenesc negustoreasă cuvîntul este romînesc

торговля ж.

tîrguială cuvîntul este moldovenesc comerţ cuvîntul este romînesc

торговый л.

de tîrguială cuvîntul este moldovenesc de comerţ cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter