Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

томительный л.

istovitor plictisitor chinuitor

томить л.

a istovi a fierbe înăbuşit a plictisi a fierbe încet sub capac a chinui a extenua

томиться л.

a se chinui a fierbe înăbuşit a suferi a fierbe încet sub capac a lîncezi

томление с.

alean nostalgie dor

томленый л.

înăbuşit (culin.) la capac (culin.)

томно ч.

galeş languros

томность ж.

alean nostalgie dor

томный л.

galeş languros

тон м.

sunet culoare ton nuanţă

тонизировать л.

a înviora a tonifia

тонический л.

tonic (lingv.) tonifiant

тонкий л.

zvelt delicat rafinat suplu fin subtil distins perspicace

тонкозернистый л.

mărunţel cu granulaţie fină

тонкость ж.

delicatețe isteţime amănunt fineţe agerime detaliu

тонкошерстный л.

cu lînă subţire cu lână fină

тонуть л.

a se îneca a se duce la fund

тонюсенький л.

foarte subţire foarte fin

топание с.

tropăială tropotit zdupăială

топать л.

a merge a tropoti a tropăi a păși

топинамбур м.

gulie nap-porcesc topinambur

топить л.

a face focul (în sobă) a topi a încălzi a lichefia

топиться л.

a se îneca a se duce la fund

топка ж.

încălzire topire vatră încălzit lichefiere sobă cuptor

топкий л.

mlăştinos mocirlos

топливо с.

de foc carburant combustibil

топор м.

topor secure

топорик м.

bărdiţă

топорище с.

toporişte coadă de topor

топорно ч.

ca din topor grosolan

топорный л.

butucănos grosolan ca din topor

топорщить л.

a zbîrli a arici

топорщиться л.

a se zbîrli a se arici

топот м.

tropăit tropot

топтание с.

butucit bătătorit

топтать л.

a călca în picioare

топтаться л.

a bate pasul pe loc

топчан м.

laiţă pat de scânduri pat de lemn

топырить л.

a răşchira a răscrăcăra a crăcăna

топь ж.

bahnă mocirlă mlaştină smârc

торба ж.

torbă turbincă traistă tolbă sac

торбочка ж.

săculeţ trăistuţă

торг м.

tîrg întreprindere comercială piaţă organizaţie de comerţ

торгаш м.

tîrgoveţ negustor

торгашество с.

tîrguire negustorie precupeţie

торги н.

mezat licitaţie

торговать л.

a tîrgui a face comerţ

торговаться л.

a se tîrgui a negocia

торговец м.

tîrgoveţ comerciant

торговка ж.

precupeaţă negustoreasă

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter