Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

убавить л.

a micşora a diminua a scădea a reduce

убавиться л.

a se micşora a se se diminua a scădea a se reduce

убавка ж.

micșorare diminuare scădere reducere

убедительно ч.

convingător insistent concludent

убедительный л.

întemeiat stăruitor persuasiv convingător insistent concludent persistent

убедить л.

a convinge a persuada

убедиться л.

a se convinge a se încredința

убежать л.

a fugi a evada

убеждение с.

convingere persuasiune

убежденно ч.

ferm persistent convins persuasiv

убежденность ж.

convingere fermă certitudine

убежденный л.

ferm sigur convins fervent

убежище с.

adăpost azil refugiu

убелить л.

a înălbi

уберечь л.

a feri a proteja a păzi

уберечься л.

a se păzi a se proteja a se feri

убиваться л.

a se căzni (fig.) a se consuma (fig.)

убийственно ч.

straşnic teribil groaznic grozav

убийственный

ucigător mortal

убийство c.

ucidere asasinat

убийца м.

ucigaş asasin

убитый л.

ucis distrus (fig.) asasinat dezolat (fig.) răpus amărît (fig.) îndurerat (fig.)

убить л.

a ucide a distruge (fig.) a irosi (fig.) a asasina a dezola (fig.) a cheltui (fig.)

ублаготворить л.

a mulţumi a satisface

ублажить л.

a mulţumi a satisface a face pe plac

ублюдок м.

corcitură stîrpitură (fig.) lepădătură (fig.)

убогий м.

calic sărăcăcios infirm mizer beteag schilod

убого ч.

sărăcăcios mizer

убогость ж.

beteşug nimicnicie (fig.) infirmitate micime (fig.)

убожество с.

beteșug sărăcie infirmitate mizerie penurie

убой м.

tăiere sacrificare căsăpire

убойный л.

de tăiere de sacrificare de căsăpire

убор м.

straie găteală port veşminte

убористый л.

înghesuit compact

уборка ж.

dereticare cules (~ul roadei) recoltare curățenie

уборная ж.

cabina artistului closet toaletă WC

уборщица ж.

dereticătoare

убояться л.

a se îngrozi a se înspăimânta

убрать л.

a strînge (roada) a deretica a pune (ceva) a împodobi a recolta a înfrumuseţa a rîndui

убраться л.

a-şi face curăţenie a se găti frumos a strînge toată roada a se căra (fig.) a se dichisi a termina recoltarea a o şterge (fig.) a se duce (fig.) a pleca (fig.)

убывание с.

micşorare diminuare

убыль ж.

scădere descreştere

убыстрение с.

grăbire accelerare

убыстрить л.

a grăbi a accelera

убыток м.

pagubă daună pierdere prejudiciu

убыточность ж.

nerentabilitate

убыть л.

a scădea a pleca a descreşte a se micşora

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "убывание"

  Rusă

  Moldo/Română

  убывание с. убывание

  micşorare diminuare

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter