Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

ухаживать л.

a căuta (de un bolnav) a face curte (unei femei) a îngriji (un bolnav) a curta (o femeie)

ухарский л.

brav cutezător viteaz

ухарство с.

bravură cutezanţă vitejie

ухват м.

cociorvă brăţară (tehn.) furcă pentru oale cîrlig

ухватистый л.

îndemînatic iscusit priceput ager

ухватить л.

a apuca a prinde

ухватиться л.

a se apuca a se prinde

ухватка ж.

apucătură îndemînare manieră dexteritate

ухитриться л.

a izbuti a reuşi

ухищрение с.

şiretlic vicleşug şmecherie tertip

ухищренность ж.

şiretenie tertip subterfugiu

ухищренный ж.

îndemînatic iscusit șiret rafinat

ухищряться л.

a recurge la şiretlicuri a vicleni

ухлестывать л.

a da tîrcoale a face curte

ухлопать л.

a ucide a irosi a toca a omorî a risipi a a omorî

ухмылка ж.

surîs ironic zâmbet ironic

ухмыляться л.

a surîde mulţămit a zâmbi satisfăcut

ухнуть л.

a azvîrli a arunca a irosi a toca

ухо с.

ureche (anat.) toartă

уховертка ж.

urechelniţă urechiţă

уход м.

plecare căutare (de un bolnav) exod îngrijire ieşire retragere

уходить л.

a pleca a istovi a se îndepărta a extenua a se duce

уходиться л.

a se istovi a se linişti a fi extenuat a se potoli

ухудшение с.

înrăutăţire agravare

ухудшить л.

a se înrăutăţi a se agrava

уцелеть л.

a scăpa teafăr a rămâne întreg

уцененный л.

ieftinit la preţ redus

уценить л.

a ieftini a reevalua

уценка ж.

ieftinire rabat bonificare

уцепить л.

a anina a agăţa a atârna

уцепиться л.

a se anina a se agăţa

участие с.

participare interes compasiune simpatie

участить л.

a îndesi a mări frecvența

участиться л.

a se îndesi a deveni mai frecvent

участковый л.

de sector de circumscripţie

участливо ч.

înţelegător cu simpatie cu interes cu compasiune

участник м.

participant

участок м.

postată sector (electoral) domeniu porţiune circumscripţie sferă de producere lot ramură parcelă

участь ж.

ursită destin

учащийся м.

școlar elev

учеба ж.

învăţătură studiu

учебный л.

şcolar didactic

учение с.

învăţat ştiinţă instrucţie (mil.) studiere doctrină exerciţiu (mil.) învăţătură teorie

ученик м.

școlar elev

ученица ж.

şcolăriţă elevă

ученичество с.

formare ucenicie instruire

ученость ж.

cultură erudiție

ученый м.

învăţat savant

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "убыточный"

  Rusă

  Moldo/Română

  убыточный л. убыточный

  nerentabil

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter