Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

увить л.

a încolăci a înfăşura

увлажнение с.

jilăvire umectare

увлажнить л.

a jilăvi a umecta

увлажниться л.

a se jilăvi a se umecta

увлекательно ч.

atrăgător interesant captivant

увлекательность ж.

atractivitate caracter captivant

увлекательный л.

atrăgător interesant captivant

увлечение с.

rîvnă patimă entuziasm pasiune însuflețire înflăcărare

увлеченно ч.

cu însufleţire cu pasiune pătimaş

увлеченность ж.

însufleţire pasiune patimă

увлеченный л.

pătimaș pasionat

увлечь л.

a atrage a fermeca a tîrîi a pasiona a captiva a târî

увлечься л.

a se îndrăgosti a simţi atracţie a plăcea pe cineva a fi pasionat

увод м.

răpire furt rapt

уволить л.

a elibera a scuti de… a dispensa a concedia a destitui

уволиться л.

a se elibera din lucru a demisiona

уволочь л.

a tîrîi a şterpeli a duce târâş a ciordi

увольнение с.

eliberare concediere

увольнительный л.

bilet de voie permis

уворовать л.

a şterpeli a ciordi a furlua

уврачевать л.

a vrăciui a vindeca a lecui

увядание с.

veştezire ofilire

увядать л.

a se trece a se ofili a se veştezi

увядший л.

veșted ofilit

увязать л.

a lega a coordona a ambala a strînge a împacheta

увязаться л.

a se anina de cineva a se ţine scai de cineva

увязка ж.

legare coordonare ambalare strîngere împachetare

увязнуть л.

a se îngloda a se împotmoli

увялый л.

veştezit ofilit

увянуть л.

a se veştezi a se ofili

угадать л.

a ghici a intui a pricepe a pătrunde sensul

угар м.

gaz de cahlă otrăvire cu gaz de cahlă vîrtej (fig.) oxid intoxicaţie cu CO2 vâltoare (fig.) îmbătare (fig.) gaz de carbon delir (fig.)

угасание с.

stingere lîncezire (fig.) sleire de puteri (fig.) amortizare

угаснуть л.

a se stinge a se domoli (fig.) a scădea din intensitate

угловатость ж.

neîndemînare stângăcie

угловатый л.

colţuros neîndemînatic unghiular stângaci (fig.) greoi

угловой л.

de colţ unghiular

углубить л.

a adînci a aprofunda

углубиться л.

a se adînci a se cufunda a deveni mai adânc a pătrunde în adânc

углубление с.

cufundare (mar.) adîncire adîncitură imersiune (mar.) aprofundare depresiune

углубленно ч.

adînc aprofundat temeinic

углубленность ж.

adîncire aprofundare

углубленный л.

adîncit aprofundat temeinic profund

углядеть л.

a observa a ține seamă a remarca a supraveghea

угнать л.

a goni a fura a mâna

угнаться л.

a ţine pasul (cu cineva) a ajunge (pe cineva)

угнездиться л.

a se cuibări a se încuiba

угнетатель м.

asupritor opresor

угнетать л.

a asupri a împila

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "убыточный"

  Rusă

  Moldo/Română

  убыточный л. убыточный

  nerentabil

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter