Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

угнетающе ч.

apăsător deprimant

угнетение с.

asuprire împilare

угнетенность ж.

stare de apăsare stare de deprimare

угнетенный л.

asuprit abătut împilat demoralizat exploatat descurajat oprimat deprimat

уговор м.

înţelegere acord învoială convenţie

уговорить л.

a îndupleca a îndemna a convinge a determina

уговориться л.

a se învoi a conveni a se înţelege a fi de acord

угодить л.

a face cuiva pe plac a nimeri (undeva) a intra în voie (cuiva) a se izbi (de ceva)

угодливо ч.

slugarnic servil

угодливость ж.

slugărnicie servilism

угодливый л.

slugarnic servil linguşitor

угодник м.

slugarnic servil linguşitor curtezan

угодница ж.

slugarnică servilă

угодничать л.

a fi slugarnic a fi servil

угодничество с.

slugărnicie servilism

угодный л.

potrivit convenabil prielnic agreabil

угодье с.

moşie proprietate funciară

угождение с.

hatîr hatâr

угол м.

ungher colţ

уголовник м.

criminal infractor

уголовщина ж.

crimă caz penal

уголок м.

ungheraş colţişor

угольник м.

echer (geom.)

угольщик м.

cărbunar miner

угомон м.

astîmpăr răgaz tihnă

угомонить л.

a domoli a ogoi

угомониться л.

a se domoli a se astâmpăra a se cuminţi

угон м.

furt gonire 1 furt mânare

угор м.

deal colină movilă

угораздить л.

a avea nenorocul a avea ghinionul

угореть л.

a fi bătut de cahlă a scădea a se intoxica cu CO2 a se micşora

угорь м.

ţipar coş (pe faţă) anghilă bubuliţă purulentă

угостить л.

a servi a trata

угоститься л.

a gusta a se ospăta

уготовить л.

a pregări a prepara

угощение с.

mîncare tratare bucate ospăț

угробить л.

a ucide a strica (fig.) a distruge (fig.) a defecta (fig.)

угрожаемый л.

ameninţat periclitat

угрожать л.

a primejdui a ameninţa a periclita

угрожающий л.

ameninţător

угроза ж.

primejdie periclitate

угрохать л.

a ucide a irosi (fig.) a cheltui (fig.) a toca (fig.)

угрызение с.

părere de rău remuşcare căință

угрюметь л.

a se mîhni a fi ursuz a se posomorî a se face sumbru

угрюмо ч.

posomorît posac mîhnit ursuz

угрюмый л.

morocănos ursuz

угрязнуть л.

a se îngloda a se împotmoli

удавить л.

a gîtui a sufoca a înăbuşi

удавка ж.

laţ ștreang

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "убыточный"

  Rusă

  Moldo/Română

  убыточный л. убыточный

  nerentabil

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter