Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

удаление с.

depărtare curăţire tăiere distanță scoatere amputare eliminare extirpare

удаленный л.

îndepărtat

удалец м.

brav semeț

удалить л.

a îndepărta a elimina a tăia a amputa

удалиться л.

a se îndepărta a se retrage a pleca a se izola

удалой м.

brav viteaz

удаль ж.

bravură vitejie

удар м.

lovitură dambla paralizie apoplexie

ударить л.

a bate a lovi (clopotul) a trage (clopotul)

ударник м.

percuţionist (muz)

ударный л.

de frunte fruntaş

удаться л.

a izbuti a reuşi

удача ж.

noroc succes reușită

удачливый л.

norocos băftos

удвоение с.

îndoire dublare

удвоенный л.

îndoit dublat

удвоить л.

a îndoi a dubla

удвоиться л.

a se îndoi a se dubla

удел м.

moşie ursită domeniu destin nadel soartă apanaj

уделить л.

a da a aloca a acorda a consacra

удержание с.

scădere reţinere

удержать л.

a nu lăsa să cadă a păstra (în memorie) a opri a stăpîni (lacrimile) a ţine a menţine a împiedica a înăbuşi (plânsul) a reţine

удержаться л.

a nu cădea a se stăpîni a se ţine a se reține a sta dîrz a nu ceda

удешевить л.

a ieftini a reduce preţul

удешевление

ieftinire reducere de preţuri

удивительно ч.

de mirare uimitor

удивительный л.

de mirare uimitor uluitor

удивить л.

a mira a uimi a ului a surprinde

удивиться л.

a se minuna a se uimi a fi surprins

удивление с.

nedumerire uimire mirare surprindere

удивленный л.

nedumerit surprins mirat uimit

удить л.

a prinde peşte cu undiţa a pescui cu undiţa

удлинение с.

lungire prelungire

удобрение с.

îngrăşămînt îngrăşământ

удобрить л.

a îngrăşa a fertiliza

удобство c.

comoditate

удовлетворение с.

îndestulare satisfacere

удовлетворить л.

a îndestula a corespunde (cerinţelor) a despăgubi a răspunde (aşteptărilor) a repara (o pagubă) a satisface

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "убыточный"

  Rusă

  Moldo/Română

  убыточный л. убыточный

  nerentabil

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter