Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

удовлетвориться л.

a se mulţumi cuvîntul este moldovenesc a fi satisfăcut cuvîntul este comun

удовольствие с.

mulţumire cuvîntul este moldovenesc plăcere cuvîntul este comun satisfacţie cuvîntul este comun

удод м.

cuc-armenesc cuvîntul este moldovenesc pupăză cuvîntul este comun

удорожание с.

scumpire cuvîntul este comun

удорожить л.

a scumpi cuvîntul este comun

удостоверение с.

legitimaţie cuvîntul este moldovenesc atestare cuvîntul este moldovenesc adeverire cuvîntul este moldovenesc adeverinţă cuvîntul este romînesc certificare cuvîntul este romînesc confirmare cuvîntul este comun

удостоверить л.

a adeveri cuvîntul este moldovenesc a certifica cuvîntul este romînesc a autentifica cuvîntul este comun

удостоить л.

a acorda cuvîntul este moldovenesc a conferi cuvîntul este comun a distinge cuvîntul este comun a decerna cuvîntul este comun

удостоиться л.

a fi distins cuvîntul este comun a se învrednici cuvîntul este comun

удосужиться л.

a catadicsi cuvîntul este moldovenesc a găsi de cuviinţă cuvîntul este comun

удочерение с.

înfiere (a unei fete) cuvîntul este moldovenesc adoptare cuvîntul este romînesc

удочерить л.

a înfia (o fată) cuvîntul este moldovenesc a adopta cuvîntul este romînesc

удрать л.

a o şterge cuvîntul este moldovenesc a fugi cuvîntul este comun a dispărea cuvîntul este romînesc

удружить л.

a face un bine cuvîntul este moldovenesc a face un serviciu cuvîntul este romînesc

удрученность с.

mîhnire cuvîntul este moldovenesc deprimare cuvîntul este romînesc

удрученный л.

mîhnit cuvîntul este moldovenesc deprimat cuvîntul este romînesc

удручить л.

a mîhni cuvîntul este moldovenesc a deprima cuvîntul este romînesc

удумать л.

a născoci cuvîntul este moldovenesc a scorni cuvîntul este moldovenesc a inventa cuvîntul este romînesc

удушающий л.

înăbuşitor cuvîntul este moldovenesc sufocant cuvîntul este romînesc

удушение с.

înăbuşire cuvîntul este moldovenesc sufocare cuvîntul este romînesc

удушить л.

a gîtui cuvîntul este moldovenesc a sugruma cuvîntul este romînesc

удушливый л.

înăbuşitor cuvîntul este moldovenesc sufocant cuvîntul este romînesc

удушье с.

înăbuşire cuvîntul este moldovenesc dispnee cuvîntul este romînesc sufocaţie cuvîntul este romînesc

уединение с.

însingurare cuvîntul este moldovenesc solitudine cuvîntul este romînesc

уединенно ч.

însingurat cuvîntul este moldovenesc izolat cuvîntul este comun stingher cuvîntul este romînesc

уединенность ж.

singurătate cuvîntul este moldovenesc solitudine cuvîntul este romînesc

уединенный л.

singuratic cuvîntul este moldovenesc izolat cuvîntul este comun solitar cuvîntul este romînesc

уездить л.

a istovi cuvîntul este moldovenesc a slei de puteri cuvîntul este romînesc

уехать л.

a se duce cuvîntul este moldovenesc a pleca cuvîntul este comun

ужалить л.

a da ac cuvîntul este moldovenesc a înţepa cuvîntul este romînesc

ужарить л.

a prăji bine cuvîntul este moldovenesc a frige bine cuvîntul este romînesc

ужариться л.

a se prăji bine cuvîntul este moldovenesc a se frige bine cuvîntul este romînesc

ужас м.

groază cuvîntul este moldovenesc oroare cuvîntul este romînesc

ужасающий л.

îngrozitor cuvîntul este moldovenesc oribil cuvîntul este romînesc înfiorător cuvîntul este romînesc

ужасно ч.

îngrozitor cuvîntul este moldovenesc oribil cuvîntul este romînesc

ужаснуть л.

a spăimăta cuvîntul este moldovenesc a îngrozi cuvîntul este moldovenesc a înspăimânta cuvîntul este romînesc

ужаснуться л.

a se îngrozi cuvîntul este moldovenesc a se înspăimânta cuvîntul este romînesc

ужасный л.

îngrozitor cuvîntul este moldovenesc straşnic cuvîntul este moldovenesc înspăimântător cuvîntul este romînesc

ужать л.

a micșora cuvîntul este moldovenesc a strînge cuvîntul este moldovenesc a îndesa cuvîntul este romînesc a reduce cuvîntul este romînesc

ужимка ж.

manierism cuvîntul este moldovenesc schimonoseală cuvîntul este moldovenesc strâmbătură cuvîntul este romînesc grimasă cuvîntul este romînesc

ужин м.

cină cuvîntul este comun

ужинать л.

a cina cuvîntul este comun

ужиться л.

a se deprinde cuvîntul este moldovenesc a se înțelege cuvîntul este comun a se obișnui cuvîntul este romînesc a se împăca cuvîntul este romînesc

узаконение с.

legalizare cuvîntul este moldovenesc legiferare cuvîntul este romînesc

уздечка ж.

frîu cuvîntul este comun

узел м.

pachet cuvîntul este moldovenesc nod cuvîntul este moldovenesc centru (mil., tehn.) cuvîntul este comun milă marină (= 1870 m.) cuvîntul este comun boccea cuvîntul este romînesc legătură (ferov.) cuvîntul este romînesc

узилище с.

temniţă cuvîntul este moldovenesc închisoare cuvîntul este comun penitenciar cuvîntul este romînesc

узить л.

a îngusta cuvîntul este comun

узиться л.

a se îngusta cuvîntul este comun

узкий л.

mărginit cuvîntul este comun îngust cuvîntul este comun restrâns cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "удручить"

  Rusă

  Moldo/Română

  удручить л. удручить

  a mîhni cuvîntul este moldovenesc a deprima cuvîntul este romînesc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter