Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

ухарский л.

brav cuvîntul este moldovenesc viteaz cuvîntul este romînesc cutezător cuvîntul este romînesc

ухарство с.

bravură cuvîntul este moldovenesc vitejie cuvîntul este romînesc cutezanţă cuvîntul este romînesc

ухарь м.

(om) brav cuvîntul este moldovenesc cutezător cuvîntul este romînesc

ухват м.

cociorvă cuvîntul este moldovenesc cîrlig cuvîntul este moldovenesc brăţară (tehn.) cuvîntul este comun furcă pentru oale cuvîntul este romînesc

ухватистый л.

îndemînatic cuvîntul este moldovenesc priceput cuvîntul este comun ager cuvîntul este romînesc iscusit cuvîntul este romînesc

ухватить л.

a apuca cuvîntul este moldovenesc a prinde cuvîntul este romînesc

ухватиться л.

a se apuca cuvîntul este moldovenesc a se prinde cuvîntul este romînesc

ухватка ж.

apucătură cuvîntul este moldovenesc îndemînare cuvîntul este moldovenesc dexteritate cuvîntul este romînesc manieră cuvîntul este romînesc

ухитриться л.

a izbuti cuvîntul este moldovenesc a reuşi cuvîntul este romînesc

ухищрение с.

şiretlic cuvîntul este comun şmecherie cuvîntul este comun tertip cuvîntul este romînesc vicleşug cuvîntul este romînesc

ухищренность ж.

şiretenie cuvîntul este comun subterfugiu cuvîntul este romînesc tertip cuvîntul este romînesc

ухищренный ж.

îndemînatic cuvîntul este moldovenesc șiret cuvîntul este comun rafinat cuvîntul este romînesc iscusit cuvîntul este romînesc

ухищряться л.

a recurge la şiretlicuri cuvîntul este moldovenesc a vicleni cuvîntul este romînesc

ухлестывать л.

a da tîrcoale cuvîntul este moldovenesc a face curte cuvîntul este romînesc

ухлопать л.

a irosi cuvîntul este moldovenesc a omorî cuvîntul este comun a ucide cuvîntul este comun a risipi cuvîntul este romînesc a toca cuvîntul este romînesc

ухмылка ж.

surîs ironic cuvîntul este moldovenesc zâmbet ironic cuvîntul este romînesc

ухмыляться л.

a surîde mulţămit cuvîntul este moldovenesc a zâmbi satisfăcut cuvîntul este romînesc

ухнуть л.

a azvîrli cuvîntul este moldovenesc a irosi cuvîntul este moldovenesc a toca cuvîntul este romînesc a arunca cuvîntul este comun

ухо с.

ureche (anat.) cuvîntul este comun toartă cuvîntul este comun

уховертка ж.

urechelniţă cuvîntul este comun urechiţă cuvîntul este comun

уход м.

ieşire cuvîntul este moldovenesc plecare cuvîntul este comun căutare (de un bolnav) cuvîntul este comun retragere cuvîntul este romînesc exod cuvîntul este romînesc îngrijire cuvîntul este comun

уходить л.

a istovi cuvîntul este moldovenesc a se duce cuvîntul este moldovenesc a pleca cuvîntul este comun a extenua cuvîntul este romînesc a se îndepărta cuvîntul este romînesc

уходиться л.

a se istovi cuvîntul este moldovenesc a se linişti cuvîntul este comun a se potoli cuvîntul este romînesc a fi extenuat cuvîntul este romînesc

ухудшение с.

înrăutăţire cuvîntul este moldovenesc agravare cuvîntul este romînesc

ухудшить л.

a se înrăutăţi cuvîntul este moldovenesc a se agrava cuvîntul este romînesc

уцелеть л.

a scăpa teafăr cuvîntul este moldovenesc a rămâne întreg cuvîntul este romînesc

уцененный л.

ieftinit cuvîntul este moldovenesc la preţ redus cuvîntul este comun

уценить л.

a ieftini cuvîntul este moldovenesc a reevalua cuvîntul este romînesc

уценка ж.

ieftinire cuvîntul este moldovenesc bonificare cuvîntul este romînesc rabat cuvîntul este romînesc

уцепить л.

a anina cuvîntul este moldovenesc a agăţa cuvîntul este comun

уцепиться л.

a se anina cuvîntul este moldovenesc a se agăţa cuvîntul este comun

участвовать л.

a participa cuvîntul este comun

участие с.

interes cuvîntul este moldovenesc participare cuvîntul este comun compasiune cuvîntul este comun simpatie cuvîntul este romînesc

участить л.

a îndesi cuvîntul este moldovenesc a mări frecvența cuvîntul este romînesc

участиться л.

a se îndesi cuvîntul este moldovenesc a deveni mai frecvent cuvîntul este romînesc

участковый л.

de sector cuvîntul este moldovenesc de circumscripţie cuvîntul este romînesc

участливо ч.

cu interes cuvîntul este moldovenesc înţelegător cuvîntul este comun cu compasiune cuvîntul este romînesc cu simpatie cuvîntul este romînesc

участник м.

participant cuvîntul este comun

участок м.

postată cuvîntul este moldovenesc ramură cuvîntul este moldovenesc domeniu cuvîntul este moldovenesc sector (electoral) cuvîntul este moldovenesc lot cuvîntul este moldovenesc parcelă cuvîntul este romînesc porţiune cuvîntul este romînesc sferă de producere cuvîntul este romînesc circumscripţie cuvîntul este romînesc

участь ж.

ursită cuvîntul este moldovenesc destin cuvîntul este romînesc

учащийся м.

școlar cuvîntul este comun elev cuvîntul este comun

учеба ж.

învăţătură cuvîntul este moldovenesc studiu cuvîntul este romînesc

учебный л.

didactic cuvîntul este comun

учение с.

învăţat cuvîntul este moldovenesc instrucţie cuvîntul este moldovenesc teorie cuvîntul este moldovenesc ştiinţă cuvîntul este moldovenesc învăţătură cuvîntul este moldovenesc doctrină cuvîntul este romînesc studiere cuvîntul este romînesc exerciţiu (mil.) cuvîntul este romînesc

ученик м.

școlar cuvîntul este comun elev cuvîntul este comun

ученица ж.

şcolăriţă cuvîntul este comun elevă cuvîntul este comun

ученичество с.

formare cuvîntul este comun instruire cuvîntul este comun ucenicie cuvîntul este comun

ученость ж.

cultură cuvîntul este comun erudiție cuvîntul este comun

ученый м.

învăţat cuvîntul este moldovenesc savant cuvîntul este romînesc

учесть л.

a avea în vedere cuvîntul este moldovenesc a ţine cont cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter