Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

уважаемый л.

stimat cuvîntul este moldovenesc respectat cuvîntul este comun

уважать л.

a stima cuvîntul este moldovenesc a respecta cuvîntul este comun

уважение с.

stimă cuvîntul este moldovenesc respect cuvîntul este comun

уважительно ч.

cu stimă cuvîntul este moldovenesc respectuos cuvîntul este comun

уважительность ж.

stimă cuvîntul este moldovenesc respect cuvîntul este comun

уважительный л.

temeinic cuvîntul este moldovenesc plin de stimă cuvîntul este moldovenesc întemeiat cuvîntul este moldovenesc plin de respect cuvîntul este romînesc justificat cuvîntul este romînesc fondat cuvîntul este romînesc

уважить л.

a face pe placul cuiva cuvîntul este moldovenesc a satisface cererea cuiva cuvîntul este romînesc

увал м.

dîmb cuvîntul este moldovenesc deluşor cuvîntul este moldovenesc colnic cuvîntul este romînesc

увалень м.

(om) molîu cuvîntul este moldovenesc neîndemînatic cuvîntul este moldovenesc greoi cuvîntul este romînesc

увалять л.

a tăvăli cuvîntul este moldovenesc a mînji cuvîntul este moldovenesc a murdări cuvîntul este romînesc

увариться л.

a fierbe bine cuvîntul este comun mult cuvîntul este comun

уведомительный л.

de înştiinţare cuvîntul este moldovenesc de avizare cuvîntul este romînesc

уведомить л.

a înştiinţa cuvîntul este moldovenesc a aviza cuvîntul este romînesc

уведомление с.

înştiinţare cuvîntul este moldovenesc avizare cuvîntul este romînesc

увезти л.

a lua cu sine cuvîntul este comun a duce cuvîntul este comun

увековечение с.

înveşnicire cuvîntul este moldovenesc eternizare cuvîntul este romînesc

увековечить л.

a înveşnici cuvîntul este moldovenesc a eterniza cuvîntul este romînesc

увеличение с.

mărire cuvîntul este moldovenesc creştere cuvîntul este moldovenesc majorare cuvîntul este romînesc extindere cuvîntul este romînesc

увеличить л.

a mări cuvîntul este moldovenesc a majora cuvîntul este romînesc

увеличиться л.

a se mări cuvîntul este moldovenesc a crește cuvîntul este comun a spori cuvîntul este romînesc

увенчание с.

încununare cuvîntul este moldovenesc încoronare cuvîntul este romînesc

увенчать л.

a încununa cuvîntul este moldovenesc a încorona cuvîntul este romînesc

уверение с.

încredinţare cuvîntul este comun asigurare cuvîntul este comun

уверенно ч.

încredinţat cuvîntul este comun ferm cuvîntul este comun sigur cuvîntul este romînesc

уверенность ж.

încredere cuvîntul este comun fermitate cuvîntul este comun certitudine cuvîntul este romînesc

уверенный л.

ferm cuvîntul este moldovenesc încredințat cuvîntul este comun sigur cuvîntul este romînesc hotărît cuvîntul este romînesc

уверить л.

a încredinţa cuvîntul este comun a asigura cuvîntul este comun

увериться л.

a se încredinţa cuvîntul este comun

увернуться л.

a se înlătura cuvîntul este moldovenesc a se feri cuvîntul este moldovenesc a se esciva cuvîntul este romînesc

уверовать л.

a crede cuvîntul este comun

увертка ж.

hîtrie cuvîntul este moldovenesc şiretlic cuvîntul este comun subterfugiu cuvîntul este romînesc tertip cuvîntul este romînesc

увертливость ж.

şiretenie cuvîntul este comun dibăcie cuvîntul este comun dexteritate cuvîntul este romînesc

увертливый л.

îndemînatic cuvîntul este moldovenesc dibaci cuvîntul este comun dexter cuvîntul este romînesc

уверять л.

a încredinţa cuvîntul este comun a asigura cuvîntul este comun

увеселение с.

petrecere cuvîntul este moldovenesc înveselire cuvîntul este moldovenesc distracţie cuvîntul este comun amuzament cuvîntul este romînesc chef cuvîntul este romînesc

увеселительный л.

distractiv cuvîntul este comun

увесистый л.

zdravăn cuvîntul este moldovenesc greu cuvîntul este comun puternic cuvîntul este romînesc

увести л.

a fura cuvîntul este moldovenesc a îndepărta cuvîntul este moldovenesc a lua cu sine cuvîntul este comun a răpi cuvîntul este romînesc a distrage cuvîntul este romînesc

увечить л.

a calici cuvîntul este moldovenesc a beteji cuvîntul este moldovenesc a schilodi cuvîntul este romînesc a mutila cuvîntul este romînesc

увечный л.

beteag cuvîntul este moldovenesc calic cuvîntul este moldovenesc infirm cuvîntul este romînesc schilod cuvîntul este romînesc

увечье с.

beteşug cuvîntul este moldovenesc infirmitate cuvîntul este romînesc

увешать л.

a anina cuvîntul este moldovenesc a împodobi cuvîntul este moldovenesc a decora cuvîntul este romînesc a agăța cuvîntul este comun

увешаться л.

a-şi anina de jur împrejur cuvîntul este moldovenesc a-şi agăța peste tot cuvîntul este comun

увещание с.

îndrumare cuvîntul este moldovenesc povaţă cuvîntul este comun îndemn cuvîntul este romînesc

увещать л.

a îndupleca cuvîntul este moldovenesc a povăţui cuvîntul este comun a îndemna cuvîntul este comun

увещевание с.

îndrumare cuvîntul este moldovenesc povaţă cuvîntul este comun îndemn cuvîntul este romînesc

увиваться л.

a da tîrcoale cuvîntul este comun a face curte cuvîntul este comun

увидеть л.

a vedea cuvîntul este comun

увидеться л.

a se întîlni cuvîntul este comun a se vedea cuvîntul este comun

увильнуть л.

a se feri cuvîntul este moldovenesc a se eschiva cuvîntul este comun a evita cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter