Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

увить л.

a încolăci cuvîntul este moldovenesc a înfăşura cuvîntul este romînesc

увлажнение с.

jilăvire cuvîntul este moldovenesc umectare cuvîntul este romînesc

увлажнить л.

a jilăvi cuvîntul este moldovenesc a umecta cuvîntul este romînesc

увлажниться л.

a se jilăvi cuvîntul este moldovenesc a se umecta cuvîntul este romînesc

увлекательно ч.

atrăgător cuvîntul este moldovenesc interesant cuvîntul este comun captivant cuvîntul este romînesc

увлекательность ж.

atractivitate cuvîntul este moldovenesc caracter captivant cuvîntul este romînesc

увлекательный л.

atrăgător cuvîntul este moldovenesc interesant cuvîntul este comun captivant cuvîntul este romînesc

увлечение с.

patimă cuvîntul este moldovenesc însuflețire cuvîntul este moldovenesc rîvnă cuvîntul este moldovenesc entuziasm cuvîntul este romînesc pasiune cuvîntul este romînesc înflăcărare cuvîntul este romînesc

увлеченно ч.

pătimaş cuvîntul este moldovenesc cu însufleţire cuvîntul este moldovenesc cu pasiune cuvîntul este romînesc

увлеченность ж.

patimă cuvîntul este moldovenesc însufleţire cuvîntul este moldovenesc pasiune cuvîntul este romînesc

увлеченный л.

pătimaș cuvîntul este moldovenesc pasionat cuvîntul este romînesc

увлечь л.

a fermeca cuvîntul este moldovenesc a atrage cuvîntul este moldovenesc a tîrîi cuvîntul este comun a pasiona cuvîntul este romînesc a captiva cuvîntul este romînesc

увлечься л.

a simţi atracţie cuvîntul este moldovenesc a se îndrăgosti cuvîntul este moldovenesc a fi pasionat cuvîntul este romînesc a plăcea pe cineva cuvîntul este romînesc

увод м.

răpire cuvîntul este moldovenesc furt cuvîntul este comun rapt cuvîntul este romînesc

уволить л.

a scuti de… cuvîntul este moldovenesc a elibera cuvîntul este moldovenesc a concedia cuvîntul este comun a destitui cuvîntul este romînesc a dispensa cuvîntul este romînesc

уволиться л.

a se elibera din lucru cuvîntul este moldovenesc a demisiona cuvîntul este romînesc

уволочь л.

a şterpeli cuvîntul este moldovenesc a tîrîi cuvîntul este comun a ciordi cuvîntul este romînesc

увольнение с.

eliberare cuvîntul este moldovenesc concediere cuvîntul este comun

увольнительный л.

bilet de voie cuvîntul este moldovenesc permis cuvîntul este romînesc

уворовать л.

a furlua cuvîntul este moldovenesc a şterpeli cuvîntul este moldovenesc a ciordi cuvîntul este romînesc

уврачевать л.

a lecui cuvîntul este moldovenesc a vrăciui cuvîntul este moldovenesc a vindeca cuvîntul este romînesc

увядание с.

veştezire cuvîntul este moldovenesc ofilire cuvîntul este romînesc

увядать л.

a se veştezi cuvîntul este moldovenesc a se trece cuvîntul este moldovenesc a se ofili cuvîntul este romînesc

увядший л.

veșted cuvîntul este moldovenesc ofilit cuvîntul este romînesc

увязать л.

a strînge cuvîntul este moldovenesc a lega cuvîntul este moldovenesc a coordona cuvîntul este comun a ambala cuvîntul este romînesc a împacheta cuvîntul este romînesc

увязаться л.

a se anina de cineva cuvîntul este moldovenesc a se ţine scai de cineva cuvîntul este comun

увязка ж.

strîngere cuvîntul este moldovenesc legare cuvîntul este moldovenesc coordonare cuvîntul este comun ambalare cuvîntul este romînesc împachetare cuvîntul este romînesc

увязнуть л.

a se îngloda cuvîntul este moldovenesc a se împotmoli cuvîntul este romînesc

увялый л.

veştezit cuvîntul este moldovenesc ofilit cuvîntul este romînesc

увянуть л.

a se veştezi cuvîntul este moldovenesc a se ofili cuvîntul este romînesc

угадать л.

a ghici cuvîntul este moldovenesc a pricepe cuvîntul este comun a pătrunde sensul cuvîntul este romînesc a intui cuvîntul este romînesc

угар м.

otrăvire cu gaz de cahlă cuvîntul este moldovenesc gaz de cahlă cuvîntul este moldovenesc îmbătare cuvîntul este moldovenesc intoxicaţie cu CO<small>2</small> cuvîntul este romînesc gaz de carbon cuvîntul este romînesc delir (fig.) cuvîntul este romînesc

угасание с.

lîncezire cuvîntul este moldovenesc amortizare cuvîntul este comun stingere cuvîntul este comun sleire de puteri (fig.) cuvîntul este romînesc

угаснуть л.

a se domoli cuvîntul este moldovenesc a se stinge cuvîntul este comun a scădea din intensitate (fig.) cuvîntul este romînesc

углеводы н.

glucide cuvîntul este comun

угловатость ж.

neîndemînare cuvîntul este moldovenesc stângăcie cuvîntul este romînesc

угловатый л.

greoi cuvîntul este moldovenesc neîndemînatic cuvîntul este moldovenesc colţuros cuvîntul este moldovenesc unghiular cuvîntul este romînesc stângaci (fig.) cuvîntul este romînesc

угловой л.

de colţ cuvîntul este moldovenesc unghiular cuvîntul este romînesc

углубить л.

a adînci cuvîntul este comun a aprofunda cuvîntul este romînesc

углубиться л.

a se cufunda cuvîntul este comun a se adînci cuvîntul este comun a pătrunde în adânc cuvîntul este comun a deveni mai adânc cuvîntul este comun

углубление с.

adîncitură cuvîntul este comun adîncire cuvîntul este comun cufundare cuvîntul este comun imersiune (mar.) cuvîntul este romînesc depresiune cuvîntul este romînesc aprofundare cuvîntul este romînesc

углубленно ч.

temeinic cuvîntul este moldovenesc adînc cuvîntul este comun aprofundat cuvîntul este romînesc

углубленность ж.

adîncire cuvîntul este comun aprofundare cuvîntul este romînesc

углубленный л.

temeinic cuvîntul este moldovenesc adîncit cuvîntul este comun profund cuvîntul este romînesc aprofundat cuvîntul este romînesc

углядеть л.

a observa cuvîntul este moldovenesc a ține seamă cuvîntul este comun a supraveghea cuvîntul este romînesc a remarca cuvîntul este romînesc

угнать л.

a goni cuvîntul este comun a fura cuvîntul este comun

угнаться л.

a ţine pasul (cu cineva) cuvîntul este comun a ajunge (pe cineva) cuvîntul este romînesc

угнездиться л.

a se cuibări cuvîntul este comun a se încuiba cuvîntul este comun

угнетатель м.

asupritor cuvîntul este moldovenesc opresor cuvîntul este romînesc

угнетать л.

a asupri cuvîntul este moldovenesc a împila cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter