Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

угнетающе ч.

apăsător cuvîntul este moldovenesc deprimant cuvîntul este romînesc

угнетение с.

asuprire cuvîntul este moldovenesc împilare cuvîntul este romînesc

угнетенность ж.

stare de apăsare cuvîntul este moldovenesc stare de deprimare cuvîntul este romînesc

угнетенный л.

asuprit cuvîntul este moldovenesc descurajat cuvîntul este moldovenesc abătut cuvîntul este moldovenesc exploatat cuvîntul este moldovenesc demoralizat cuvîntul este romînesc oprimat cuvîntul este romînesc împilat cuvîntul este romînesc deprimat cuvîntul este romînesc

уговор м.

învoială cuvîntul este moldovenesc înţelegere cuvîntul este comun convenţie cuvîntul este romînesc acord cuvîntul este romînesc

уговорить л.

a îndupleca cuvîntul este moldovenesc a convinge cuvîntul este comun a determina cuvîntul este romînesc a îndemna cuvîntul este comun

уговориться л.

a se învoi cuvîntul este moldovenesc a se înţelege cuvîntul este comun a fi de acord cuvîntul este romînesc a conveni cuvîntul este romînesc

угодить л.

a face cuiva pe plac cuvîntul este moldovenesc a nimeri (undeva) cuvîntul este moldovenesc a se izbi (de ceva) cuvîntul este romînesc a intra în voie (cuiva) cuvîntul este romînesc

угодливо ч.

slugarnic cuvîntul este moldovenesc servil cuvîntul este romînesc

угодливость ж.

slugărnicie cuvîntul este moldovenesc servilism cuvîntul este romînesc

угодливый л.

slugarnic cuvîntul este moldovenesc linguşitor cuvîntul este moldovenesc servil cuvîntul este romînesc

угодник м.

slugarnic cuvîntul este moldovenesc linguşitor cuvîntul este moldovenesc curtezan cuvîntul este romînesc servil cuvîntul este romînesc

угодница ж.

slugarnică cuvîntul este moldovenesc servilă cuvîntul este romînesc

угодничать л.

a fi slugarnic cuvîntul este moldovenesc a fi servil cuvîntul este romînesc

угодничество с.

slugărnicie cuvîntul este moldovenesc servilism cuvîntul este romînesc

угодный л.

potrivit cuvîntul este moldovenesc prielnic cuvîntul este moldovenesc agreabil cuvîntul este romînesc convenabil cuvîntul este romînesc

угодье с.

moşie cuvîntul este moldovenesc proprietate funciară cuvîntul este romînesc

угождение с.

hatîr cuvîntul este comun

угол м.

ungher cuvîntul este comun colţ cuvîntul este comun

уголовник м.

criminal cuvîntul este moldovenesc infractor cuvîntul este romînesc

уголовщина ж.

crimă cuvîntul este moldovenesc caz penal cuvîntul este romînesc

уголок м.

ungheraş cuvîntul este comun colţişor cuvîntul este comun

угольник м.

echer (geom.) cuvîntul este comun

угольный л.

unghiular cuvîntul este comun

угольщик м.

cărbunar cuvîntul este moldovenesc miner cuvîntul este romînesc

угомон м.

astîmpăr cuvîntul este moldovenesc tihnă cuvîntul este comun răgaz cuvîntul este romînesc

угомонить л.

a domoli cuvîntul este moldovenesc a ogoi cuvîntul este romînesc

угомониться л.

a se domoli cuvîntul este moldovenesc a se cuminţi cuvîntul este moldovenesc a se ogoi cuvîntul este romînesc

угон м.

furt cuvîntul este comun gonire cuvîntul este comun mânare cuvîntul este romînesc

угор м.

deal cuvîntul este moldovenesc movilă cuvîntul este moldovenesc colină cuvîntul este romînesc

угораздить л.

a avea nenorocul cuvîntul este moldovenesc a avea ghinionul cuvîntul este romînesc

угореть л.

a scădea cuvîntul este moldovenesc a fi bătut de cahlă cuvîntul este comun a se micşora cuvîntul este romînesc a se intoxica cu co2 cuvîntul este romînesc

угорь м.

ţipar cuvîntul este moldovenesc coş (pe faţă) cuvîntul este moldovenesc bubuliţă purulentă cuvîntul este romînesc anghilă cuvîntul este romînesc

угостить л.

a servi cuvîntul este moldovenesc a trata cuvîntul este comun

угоститься л.

a gusta cuvîntul este comun a se ospăta cuvîntul este comun

уготовить л.

a pregări cuvîntul este moldovenesc a prepara cuvîntul este romînesc

угощение с.

bucate cuvîntul este moldovenesc mîncare cuvîntul este comun ospăț cuvîntul este comun tratare cuvîntul este comun

угробить л.

a defecta cuvîntul este moldovenesc a strica cuvîntul este moldovenesc a ucide cuvîntul este comun a distruge (fig.) cuvîntul este romînesc

угрожаемый л.

ameninţat cuvîntul este moldovenesc periclitat cuvîntul este romînesc

угрожать л.

a primejdui cuvîntul este moldovenesc a ameninţa cuvîntul este comun a periclita cuvîntul este romînesc

угрожающий л.

ameninţător cuvîntul este comun

угроза ж.

primejdie cuvîntul este moldovenesc periclitate cuvîntul este romînesc

угрохать л.

a irosi cuvîntul este moldovenesc a ucide cuvîntul este comun a cheltui cuvîntul este comun a toca (fig.) cuvîntul este romînesc

угрызение с.

părere de rău cuvîntul este moldovenesc căință cuvîntul este moldovenesc remuşcare cuvîntul este romînesc

угрюметь л.

a se mîhni cuvîntul este moldovenesc a se posomorî cuvîntul este moldovenesc a se face sumbru cuvîntul este romînesc a fi ursuz cuvîntul este romînesc

угрюмо ч.

mîhnit cuvîntul este moldovenesc posomorît cuvîntul este comun ursuz cuvîntul este romînesc posac cuvîntul este romînesc

угрюмый л.

morocănos cuvîntul este moldovenesc ursuz cuvîntul este romînesc

угрязнуть л.

a se îngloda cuvîntul este moldovenesc a se împotmoli cuvîntul este romînesc

удавить л.

a gîtui cuvîntul este moldovenesc a înăbuşi cuvîntul este moldovenesc a sufoca cuvîntul este romînesc

удавка ж.

laţ cuvîntul este comun ştreang cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter