Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

удаление с.

depărtare cuvîntul este moldovenesc tăiere cuvîntul este moldovenesc curăţire cuvîntul este comun amputare cuvîntul este comun scoatere cuvîntul este comun eliminare cuvîntul este romînesc distanță cuvîntul este romînesc extirpare cuvîntul este romînesc

удаленный л.

îndepărtat cuvîntul este comun

удалец м.

brav cuvîntul este moldovenesc semeț cuvîntul este romînesc

удалить л.

a îndepărta cuvîntul este comun a amputa cuvîntul este comun

удалиться л.

a se retrage cuvîntul este moldovenesc a se îndepărta cuvîntul este comun a se izola cuvîntul este romînesc a pleca cuvîntul este comun

удалой м.

brav cuvîntul este moldovenesc viteaz cuvîntul este romînesc

удаль ж.

bravură cuvîntul este moldovenesc vitejie cuvîntul este romînesc

удар м.

dambla cuvîntul este moldovenesc lovitură cuvîntul este comun paralizie cuvîntul este comun apoplexie cuvîntul este romînesc

ударение с.

accent cuvîntul este comun

ударить л.

a bate cuvîntul este comun a trage (clopotul) cuvîntul este romînesc a lovi cuvîntul este romînesc

удариться л.

a se lovi cuvîntul este comun

ударник м.

percuţionist (muz) cuvîntul este comun

ударный л.

de frunte cuvîntul este comun fruntaş cuvîntul este comun

удаться л.

a izbuti cuvîntul este moldovenesc a reuşi cuvîntul este romînesc

удача ж.

noroc cuvîntul este moldovenesc succes cuvîntul este comun reușită cuvîntul este romînesc

удачливость ж.

noroc cuvîntul este moldovenesc baftă cuvîntul este romînesc

удачливый л.

norocos cuvîntul este moldovenesc băftos cuvîntul este romînesc

удвоение с.

îndoire cuvîntul este moldovenesc dublare cuvîntul este comun

удвоенный л.

îndoit cuvîntul este moldovenesc dublat cuvîntul este comun

удвоить л.

a îndoi cuvîntul este moldovenesc a dubla cuvîntul este comun

удвоиться л.

a se îndoi cuvîntul este moldovenesc a se dubla cuvîntul este comun

удел м.

moşie cuvîntul este moldovenesc soartă cuvîntul este moldovenesc ursită cuvîntul este moldovenesc nadel cuvîntul este moldovenesc destin cuvîntul este romînesc apanaj cuvîntul este romînesc domeniu cuvîntul este romînesc

уделить л.

a da cuvîntul este moldovenesc a acorda cuvîntul este moldovenesc a consacra cuvîntul este romînesc a aloca cuvîntul este romînesc

удержание с.

scădere cuvîntul este moldovenesc reţinere cuvîntul este romînesc

удержать л.

a nu lăsa să cadă cuvîntul este moldovenesc a reţine cuvîntul este moldovenesc a opri cuvîntul este moldovenesc a păstra (în memorie) cuvîntul este moldovenesc a stăpîni (lacrimile) cuvîntul este comun a menţine cuvîntul este romînesc a împiedica cuvîntul este romînesc a ţine cuvîntul este comun

удержаться л.

a nu cădea cuvîntul este moldovenesc a se stăpîni cuvîntul este moldovenesc a sta dîrz cuvîntul este moldovenesc a se reține cuvîntul este romînesc a nu ceda cuvîntul este romînesc a se ţine cuvîntul este comun

удешевить л.

a ieftini cuvîntul este moldovenesc a reduce preţul cuvîntul este comun

удешевление

ieftinire cuvîntul este moldovenesc reducere de preţuri cuvîntul este comun

удивительно ч.

de mirare cuvîntul este moldovenesc uimitor cuvîntul este comun

удивительный л.

de mirare cuvîntul este moldovenesc uluitor cuvîntul este moldovenesc uimitor cuvîntul este comun

удивить л.

a mira cuvîntul este moldovenesc a ului cuvîntul este moldovenesc a surprinde cuvîntul este romînesc a uimi cuvîntul este comun

удивиться л.

a se minuna cuvîntul este moldovenesc a fi surprins cuvîntul este romînesc a se uimi cuvîntul este comun

удивление с.

nedumerire cuvîntul este moldovenesc mirare cuvîntul este moldovenesc surprindere cuvîntul este romînesc uimire cuvîntul este comun

удивленный л.

nedumerit cuvîntul este moldovenesc mirat cuvîntul este moldovenesc surprins cuvîntul este romînesc uimit cuvîntul este comun

удить л.

a prinde peşte cu undiţa cuvîntul este moldovenesc a pescui cu undiţa cuvîntul este romînesc

удлинение с.

lungire cuvîntul este comun prelungire cuvîntul este comun

удлиненный л.

alungit cuvîntul este comun

удлинить л.

a lungi cuvîntul este comun

удлиниться л.

a se lungi cuvîntul este comun

удобно ч.

comod cuvîntul este comun

удобный л.

comod cuvîntul este comun

удобрение с.

îngrăşămînt cuvîntul este comun

удобрить л.

a îngrăşa cuvîntul este moldovenesc a fertiliza cuvîntul este romînesc

удобство с.

comoditate cuvîntul este comun

удовлетворение с.

îndestulare cuvîntul este moldovenesc satisfacere cuvîntul este comun

удовлетворенно ч.

cu satisfacţie cuvîntul este comun

удовлетворенный л.

satisfăcut cuvîntul este comun

удовлетворительно ч.

satisfăcător cuvîntul este comun

удовлетворительный л.

satisfăcător cuvîntul este comun

удовлетворить л.

a îndestula cuvîntul este moldovenesc a despăgubi cuvîntul este moldovenesc a corespunde (cerinţelor) cuvîntul este moldovenesc a satisface cuvîntul este comun a repara (o pagubă) cuvîntul este romînesc a răspunde (aşteptărilor) cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter