Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

узко ч.

mărginit cuvîntul este comun îngust cuvîntul este comun limitat cuvîntul este romînesc

узловатый л.

cioturos cuvîntul este moldovenesc noduros cuvîntul este romînesc

узнавание с.

aflare cuvîntul este comun recunoaştere cuvîntul este comun

узнать л.

a afla cuvîntul este comun a recunoaşte cuvîntul este comun

узник м.

întemniţat cuvîntul este moldovenesc deţinut cuvîntul este romînesc

узор м.

izvod cuvîntul este moldovenesc desen cuvîntul este moldovenesc motiv cuvîntul este romînesc model cuvîntul este romînesc

узость ж.

îngustime cuvîntul este comun loc îngust cuvîntul este comun

узреть л.

a bănui cuvîntul este moldovenesc a vedea cuvîntul este comun a presupune cuvîntul este romînesc

узы н.

legături cuvîntul este moldovenesc cătuşe cuvîntul este moldovenesc lanţuri (fig.) cuvîntul este romînesc fiare cuvîntul este romînesc

уйма ж.

puzderie cuvîntul este moldovenesc mulţime cuvîntul este romînesc

уйти л.

a părăsi cuvîntul este moldovenesc a se duce cuvîntul este moldovenesc a se retrage cuvîntul este romînesc a pleca cuvîntul este comun

указ м.

ucaz cuvîntul este moldovenesc decret cuvîntul este romînesc

указание с.

directivă cuvîntul este moldovenesc dispoziție cuvîntul este romînesc

указанный л.

indicat cuvîntul este comun

указатель м.

semn cuvîntul este moldovenesc indicator cuvîntul este comun

указательный л.

indicator cuvîntul este comun arătător cuvîntul este comun

указать л.

a indica cuvîntul este comun a arăta cuvîntul este comun

указка ж.

arătător cuvîntul este comun baghetă cuvîntul este comun

указчик м.

îndrumător cuvîntul este moldovenesc povăţuitor cuvîntul este comun mentor cuvîntul este romînesc

укараулить л.

a străjui cuvîntul este moldovenesc a păzi cuvîntul este comun a veghea cuvîntul este romînesc

укатанный л.

tăvălugit cuvîntul este moldovenesc bătătorit cuvîntul este comun

укатать л.

a tăvălugi cuvîntul este moldovenesc a bătători cuvîntul este comun

укататься л.

a se tăvălugi cuvîntul este moldovenesc a se bătători cuvîntul este comun

укатить л.

a da de-a dura cuvîntul este moldovenesc a rostogoli cuvîntul este romînesc

укатиться л.

a se duce de-a dura cuvîntul este moldovenesc a se rostogoli cuvîntul este romînesc

укатка ж.

tăvălugire cuvîntul este moldovenesc bătătorire cuvîntul este comun

укачать л.

a ameți cuvîntul este comun a legăna cuvîntul este comun

укачивание с.

amețeală cuvîntul este comun

укваситься л.

a se mura cuvîntul este moldovenesc a se acri cuvîntul este romînesc

укипеть л.

a scădea la fiert cuvîntul este comun

уклад м.

orînduire cuvîntul este moldovenesc mod de viaţă cuvîntul este comun sistem cuvîntul este romînesc

укладка ж.

montare cuvîntul este moldovenesc împachetare cuvîntul este moldovenesc aranjarea părului cuvîntul este moldovenesc stelaj cuvîntul este moldovenesc coafare cuvîntul este romînesc rastel cuvîntul este romînesc instalare cuvîntul este romînesc ambalare cuvîntul este romînesc

уклеить л.

a încleia cuvîntul este moldovenesc a lipi cuvîntul este romînesc

уклон м.

profil cuvîntul este moldovenesc costişa cuvîntul este moldovenesc specializare cuvîntul este romînesc pantă cuvîntul este romînesc

уклониться л.

a se abate cuvîntul este moldovenesc a devia cuvîntul este moldovenesc a se eschiva cuvîntul este romînesc a evita cuvîntul este romînesc

уклончивый л.

în doi peri (fig.) cuvîntul este moldovenesc evaziv cuvîntul este romînesc

укокошить л.

a omorî cuvîntul este comun

укол м.

împunsătură cuvîntul este moldovenesc injecţie cuvîntul este comun înţepătură cuvîntul este romînesc

уколоть л.

a împunge cuvîntul este moldovenesc a înţepa cuvîntul este romînesc

укомплектование с.

întregire cuvîntul este moldovenesc completare cuvîntul este romînesc

укомплектованный л.

întregit cuvîntul este moldovenesc complet cuvîntul este romînesc

укор м.

dojană cuvîntul este moldovenesc probozeală cuvîntul este moldovenesc reproş cuvîntul este romînesc imputare cuvîntul este romînesc

укоренить л.

a înrădăcina cuvîntul este comun a sădi cuvîntul este romînesc

укорениться л.

a se înrădăcina cuvîntul este comun a prinde rădăcini cuvîntul este comun

укоризна ж.

învinuire cuvîntul este moldovenesc dojană cuvîntul este moldovenesc reproş cuvîntul este romînesc imputare cuvîntul este romînesc

укоризненно ч.

probozitor cuvîntul este moldovenesc doijenitor cuvîntul este moldovenesc cu reproş cuvîntul este romînesc mustrător cuvîntul este romînesc

укоризненный л.

dojenitor cuvîntul este moldovenesc probozitor cuvîntul este moldovenesc reprobator cuvîntul este romînesc mustrător cuvîntul este romînesc

укорить л.

a dojeni cuvîntul este moldovenesc a probozi cuvîntul este moldovenesc a imputa cuvîntul este romînesc a reproşa cuvîntul este romînesc

укоротить л.

a scurta cuvîntul este comun

укорочение с.

scurtare cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter