Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

узко ч.

mărginit îngust limitat

узловатый л.

cioturos noduros

узнавание с.

recunoaştere aflare

узнать л.

a recunoaşte a afla

узник м.

întemniţat deţinut

узор м.

desen model izvod motiv

узость ж.

îngustime loc îngust

узреть л.

a bănui a vedea a presupune

узы н.

cătuşe legături (fig.) fiare lanţuri (fig.)

уйма ж.

puzderie mulţime

уйти л.

a se duce a pleca a părăsi a se retrage

указ м.

ucaz decret

указание с.

directivă dispoziție

указатель м.

semn indicator indice

указательный л.

arătător indicator

указать л.

a arăta a indica

указка ж.

arătător baghetă

указчик м.

îndrumător povăţuitor mentor

укараулить л.

a străjui a păzi a veghea

укатанный л.

tăvălugit bătătorit

укатать л.

a tăvălugi a bătători

укататься л.

a se tăvălugi a se bătători

укатить л.

a da de-a dura a rostogoli

укатиться л.

a se duce de-a dura a se rostogoli

укатка ж.

tăvălugire bătătorire

укачать л.

a legăna a ameți

укваситься л.

a se mura a se acri

укипеть л.

a scădea la fiert

уклад м.

orînduire mod de viaţă sistem

укладка ж.

împachetare montare stelaj aranjarea părului ambalare instalare rastel coafare

уклеить л.

a încleia a lipi

уклон м.

costişa profil pantă specializare

уклониться л.

a devia a evita a se abate a se eschiva

уклончивый л.

în doi peri (fig.) evaziv

укол м.

împunsătură injecţie înţepătură

уколоть л.

a împunge a înţepa

укомплектование с.

întregire completare

укор м.

probozeală imputare dojană reproş

укоренить л.

a înrădăcina a sădi

укорениться л.

a se înrădăcina a prinde rădăcini

укоризна ж.

dojană imputare învinuire reproş

укоризненно ч.

doijenitor mustrător probozitor cu reproş

укоризненный л.

probozitor mustrător dojenitor reprobator

укорить л.

a probozi a reproşa a dojeni a imputa

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter