Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

укос м.

cosit coasă

украдкой ч.

pe furiş pe ascuns

украсить л.

a împodobi a înfrumuseţa

украситься л.

a se găti a se dichisi

украсть л.

a şterpeli a fura a ciordi

украшение с.

podoabă împodobire ornament înfrumusețare

укрепительный л.

întăritor de consolidare

укрепить л.

a întări a prinde a consolida a fixa

укрепиться л.

a se întări a se consolida

укрепление с.

întărire consolidare

укромный л.

ferit izolat ascuns retras

укротить л.

a îmblînzi a potoli a linişti a calma

укрощение с.

îmblînzire potolire

укрывательство с.

tăinuire ascundere

укрытие с.

adăpost refugiu

укрыть л.

a adăposti a înveli a tăinui a oferi refugiu a acoperi a ascunde

укрыться л.

a se adăposti a se înveli a-şi găsi refugiu a se acoperi

укупорить л.

a pune dop a astupa a închide

укупорка ж.

astupare înfundare

укус м.

muşcătură

укутать л.

a încotoşmăna a înfofoli

укутывание с.

încotoşmănare înfofolire

улавливание с.

prindere captare

уладить л.

a împăca a aplana

уластить л.

a amăgi a momi a atrage a ademeni

улей м.

ştiubei stup

улепить л.

a încleia a lipi

улестить л.

a atrage a ademeni a amăgi a măguli

улетучивание с.

evaporare volatilizare

улетучиться л.

a se evapora a se volatila

улечься л.

a se culca

улизнуть л.

a şterge putina a fugi a pleca neobservat

улика ж.

dovadă probă

улитка

culbec melc gastropod

улица ж.

uliţă stradă

уличить л.

a demasca

уличный л.

stradal rutier de stradă

улов м.

cantitate de peşte prins

уловитель м.

capcană captator

уловить л.

a percepe a sesiza

уловка ж.

şmecherie subterfugiu

уложить л.

a culca a aranja a aşeza a pune a împacheta

уложиться л.

a reuşi a intra a încăpea a se încadra

уломать л.

a îndupleca a convinge

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter