Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

форс м.

fasoleală şic fandosire fală fudulie fanfaronadă

форсирование с.

grăbire accelerare silire forţare

форсировать л.

a grăbi a forța a urgenta a lua cu forța a accelera

форсить л.

a se înfla în pene (fig.) a o face pe grozavul

форсунка ж.

injector jiclor pulverizator

фортель м.

poznă rehngi şotie

форточка ж.

ferestruică oberliht

фортуна ж.

ursită destin soartă

фотоателье с.

atelier foto studio fotografic

фотография ж.

fotografie poză

фотокамера ж.

aparat de fotografiat cameră de luat vederi

фотокопия ж.

fotocopie copie fotografică

фотоснимок м.

fotografie poză

фотостат м.

fotocopier fotostat

фотоэлемент м.

fotoelement celulă fotografică

фотоэффект м.

fotoefect efect fotografic

фофан м.

prostănac nătăfleţ

фрагмент м.

bucată fragment crâmpei

фразер м.

palavragiu flecar

фразерство с.

vorbărie trăncăneală pălăvrăgeală flecăreală

фракция ж.

fracţie (matem.) fracțiune (pol.) grupare (pol.)

франтить л.

a îmbla fercheș a face pe fantele

франтоватый л.

gătit dichisit spilcuit

фраппировать л.

a mira a şoca a frapa

фрахтование с.

închiriere (a unui vas) navlosire afretare

фрахтовать л.

a închiria (un vas) a navlosi a afreta

фреска ж.

pictură murală frescă

фривольный л.

uşuratic frivol superficial

фрикаделька ж.

găluşcă (de carne) perişoară (de carne)

фрондер м.

răzvrătit frondor protestatar

фронтальный л.

din faţă frontal

фронтовик м.

luptător combatant militant

фронтон м.

cerdac fronton

фрукт м.

fruct individ (iron.) bună poamă! (iron.)

фруктовый л.

de fructe fructifer

фуга ж.

fugă (muz.) crestătură canelură

фуганок м.

gealău rindea lungă

фугование с.

geluire rindeluire

фуганочный л.

de gealău de rindea

фуговать л.

a gelui a rindelui

фуговка ж.

gealău rindea

фуговочный л.

de geluit de rindeluit

фуговщик м.

geluitor rindeluitor

фужер м.

cupă pocal

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "фабула"

  Rusă

  Moldo/Română

  фабула ж. фабула

  conţinut subiect acţiune intrigă

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter