Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

фабра ж.

căneală

фабренный л.

cănit înnegrit

фабрикат м.

fabricat produs articol marfă

фабриковать л.

a fabrica a scorni a produce a plăsmui a născoci a falsifica

фабрить л.

a căni a înnegri

фабриться л.

a-şi căni a-şi înnegri

фабула ж.

conţinut subiect acţiune intrigă

фавор м.

favoare protecţie ocrotire patronaj

фаворит м.

favorit predilect preferat

фаза ж.

etapă fază stadiu

файл м.

fişier

факел м.

făclie torţă

факельщик м.

făclier masalagiu

фактически ч.

de fapt de facto în realitate

фальсификация ж.

falsificare contrafacere schimonosire denaturare

фальсифицировать л.

a falsifica a contraface a măslui a denatura

фальцевать л.

a fălţui (tipogr.)

фальшивить л.

a cînta fals (muz.) a fi făţarnic a cânta fals (muz.) a fi ipocrit nesincer

фальшиво ч.

schimonosit fals denaturat

фальшивость ж.

făţărnicie falsitate ipocrizie

фальшивый л.

scornit prefăcut ipocrit fals făţarnic născocit

фальшь ж.

înşelătorie lipsă de naturaleţe notă falsă nesinceritate escrocherie artificialitate disonanţă duplicitate

фамилия ж.

nume neam familie viţă

фамильный л.

de familie familial

фамильярничать л.

a se purta familiar a se purta ireverenţios

фамильярно ч.

familiar ireverenţios necuviincios

фамильярность ж.

familiaritate purtare indecentă

фамильярный л.

familiar ireverenţios necuviincios

фанаберия ж.

îngîmfare aroganţă

фанатически ч.

nestăpînit fanatic pătimaş

фанера ж.

placaj furnir

фантазер м.

visător fantast

фантазировать л.

a scorni a inventa a născoci

фантазия ж.

închipuire fantezie imaginaţie

фантастический л.

imaginar fantastic ireal

фантом м.

nălucă fantomă stafie

фанфаронада ж.

lăudăroşenie fanfaronadă

фара ж.

far corp de iluminat

фараон м.

faraon (ist.) poliţist (peior.) sergent de stradă (peior.)

фарисей м.

făţarnic fariseu ipocrit

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "фамильярно"

  Rusă

  Moldo/Română

  фамильярно ч. фамильярно

  familiar ireverenţios necuviincios

  фамильярность ж. фамильярность

  familiaritate purtare indecentă

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter