Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

форс м.

fasoleală cuvîntul este moldovenesc fală cuvîntul este moldovenesc fandosire cuvîntul este moldovenesc fanfaronadă cuvîntul este romînesc fudulie cuvîntul este romînesc şic cuvîntul este romînesc

форсирование с.

grăbire cuvîntul este moldovenesc silire cuvîntul este moldovenesc forţare cuvîntul este romînesc accelerare cuvîntul este romînesc

форсировать л.

a grăbi cuvîntul este moldovenesc a lua cu forța cuvîntul este comun a forța cuvîntul este comun a urgenta cuvîntul este comun a accelera cuvîntul este romînesc

форсить л.

a se înfla în pene (fig.) cuvîntul este moldovenesc a o face pe grozavul cuvîntul este romînesc

форсунка ж.

injector cuvîntul este moldovenesc pulverizator cuvîntul este moldovenesc jiclor cuvîntul este romînesc

фортель м.

poznă cuvîntul este moldovenesc şotie cuvîntul este moldovenesc renghi cuvîntul este romînesc

форточка ж.

ferestruică cuvîntul este moldovenesc oberliht cuvîntul este romînesc

фортуна ж.

ursită cuvîntul este moldovenesc soartă cuvîntul este moldovenesc destin cuvîntul este romînesc

фотоателье с.

atelier foto cuvîntul este moldovenesc studio fotografic cuvîntul este romînesc

фотовспышка ж.

bliţ cuvîntul este comun

фотография ж.

fotografie cuvîntul este comun poză cuvîntul este romînesc

фотоиллюстрация ж.

ilustraţie foto cuvîntul este comun

фотокамера ж.

aparat de fotografiat cuvîntul este moldovenesc cameră de luat vederi cuvîntul este romînesc

фотокопия ж.

fotocopie cuvîntul este comun copie fotografică cuvîntul este comun

фотокорреспондент м.

fotoreporter cuvîntul este comun

фотоснимок м.

fotografie cuvîntul este comun poză cuvîntul este romînesc

фотостат м.

fotocopier cuvîntul este comun fotostat cuvîntul este romînesc

фототека ж.

fototecă cuvîntul este comun

фотоэлемент м.

fotoelement cuvîntul este comun

фотоэффект м.

fotoefect cuvîntul este comun efect fotografic cuvîntul este comun

фофан м.

prostănac cuvîntul este comun nătăfleţ cuvîntul este romînesc

фрагмент м.

bucată cuvîntul este moldovenesc fragment cuvîntul este comun crâmpei cuvîntul este romînesc

фразер м.

palavragiu cuvîntul este moldovenesc flecar cuvîntul este romînesc

фразерство с.

pălăvrăgeală cuvîntul este moldovenesc vorbărie cuvîntul este comun flecăreală cuvîntul este romînesc trăncăneală cuvîntul este romînesc

фракийцы н.

traci cuvîntul este comun

фракция ж.

fracţie (matem.) cuvîntul este comun grupare (pol.) cuvîntul este comun fracțiune cuvîntul este comun

франтить л.

a îmbla fercheș cuvîntul este moldovenesc a face pe fantele cuvîntul este romînesc

франтоватый л.

gătit cuvîntul este moldovenesc spilcuit cuvîntul este moldovenesc dichisit cuvîntul este romînesc

фраппировать л.

a mira cuvîntul este moldovenesc a şoca cuvîntul este comun a frapa cuvîntul este romînesc

фрахтование с.

închiriere (a unui vas) cuvîntul este moldovenesc afretare cuvîntul este romînesc navlosire cuvîntul este romînesc

фрахтовать л.

a închiria (un vas) cuvîntul este moldovenesc a afreta cuvîntul este romînesc a navlosi cuvîntul este romînesc

фреска ж.

pictură murală cuvîntul este moldovenesc frescă cuvîntul este comun

фривольность ж.

frivolitate cuvîntul este comun

фривольный л.

uşuratic cuvîntul este moldovenesc frivol cuvîntul este comun superficial cuvîntul este romînesc

фрикаделька ж.

găluşcă cuvîntul este moldovenesc perişoară (de carne) cuvîntul este romînesc

фрондер м.

răzvrătit cuvîntul este moldovenesc frondor cuvîntul este comun protestatar cuvîntul este romînesc

фронтальный л.

din faţă cuvîntul este moldovenesc frontal cuvîntul este comun

фронтовик м.

luptător cuvîntul este moldovenesc militant cuvîntul este moldovenesc combatant cuvîntul este comun

фронтон м.

cerdac cuvîntul este moldovenesc fronton cuvîntul este romînesc

фрукт м.

individ cuvîntul este comun fruct cuvîntul este comun bună poamă! (iron.) cuvîntul este romînesc

фруктовый л.

de fructe cuvîntul este comun fructifer cuvîntul este comun

фуга ж.

crestătură cuvîntul este moldovenesc fugă (muz.) cuvîntul este comun canelură cuvîntul este romînesc

фуганок м.

gealău cuvîntul este moldovenesc rindea lungă cuvîntul este comun

фугование с.

geluire cuvîntul este moldovenesc rindeluire cuvîntul este romînesc

фуганочный л.

de gealău cuvîntul este moldovenesc de rindea cuvîntul este romînesc

фуговать л.

a gelui cuvîntul este moldovenesc a rindelui cuvîntul este romînesc

фуговка ж.

gealău cuvîntul este moldovenesc rindea cuvîntul este romînesc

фуговочный л.

de geluit cuvîntul este moldovenesc de rindeluit cuvîntul este romînesc

фуговщик м.

geluitor cuvîntul este moldovenesc rindeluitor cuvîntul este romînesc

фужер м.

cupă cuvîntul este moldovenesc pocal cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "фантом"

  Rusă

  Moldo/Română

  фантом м. фантом

  nălucă cuvîntul este moldovenesc fantomă cuvîntul este comun stafie cuvîntul este romînesc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter