Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

хлюпать л.

a fleşcăi a plescăi

хлюпкий л.

sfrijit jigărit

хлюст м.

obrăznicătură neobrăzat

хлябать л.

a se hîţîna a se bălăbăni a se clătina

хлябь ж.

fleaşcă hău ţârfuială genune

хлястик м.

chingă (la manta) gaică

хмара ж.

negură ceaţă deasă

хмарь ж.

negreaţă ceaţă negură pîclă

хмелеть л.

a se chili a se chercheli

хмель ж.

stare de beție ameţeală

хмельной л.

chilit chefliu

хмурить л.

a încrunta

хмуриться л.

a se încrunta

хмуро ч.

încruntat

хмурый л.

mîhnit încruntat posomorât

хныканье с.

scîncet smiorcăială

хныкать л.

a scînci

хныкающий л.

scîncitor smiorcăit

хобот м.

trompă

ход м.

funcţionare mişcare

ходатай м.

împuternicit mandatar apărător protector

ходатайство с.

stăruinţă demers intervenţie solicitare

ходатайствовать л.

a stărui a face demersuri

ходить л.

a merge a circula a umbla

ходкий л.

iute (de picior) răspîndit căutat rapid uzitat cerut întrebat

ходко ч.

iute rapid repede

ходкость ж.

iuţeală rapiditate

ходовой л.

căutat cerut răspîndit uzual

ходули н.

catalige picioroange

ходульный л.

înflat emfatic afectat bombastic

ходьба ж.

mers umblet

ходячий л.

care merge pe picioare răspîndit întruchipat (fig.) care poate merge curent realizat (fig.) uzual

хождение с.

mers umblet

хозпостройки н.

clădiri gospodăreşti acareturi

хозрасчет м.

hozrascet autogestiune (economică)

хозтовары н.

mărfuri de uz casnic

хозяин м.

stăpîn bărbat patron gospodar proprietar soţ

хозяйка ж.

stăpînă nevastă proprietară gazdă gospodină soţie

хозяйничать л.

a gospodări a face menaj

хозяйский л.

de stăpîn gospodăresc de proprietar

хозяйство с.

unitate de producție gospodărie

хозяйствование с.

gospodărire administrare

хозяйствовать л.

a gospodări a administra

холестерин м.

colesterină colesterol

холить л.

a purta de grijă a îngriji

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "хадж"

  Rusă

  Moldo/Română

  хадж м. хадж

  pelerinaj hagialâc

  хаджи м. хаджи

  pelerin hagiu

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter