Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

холка ж.

greabăn gârbiţă

холл м.

tindă hol foaier

холм м.

deal colnic

холмик м.

dîmb moviliţă deluşor

холмистый л.

deluros cu coline

холод м.

frig nepăsare (fig.) ger indiferenţă (fig.)

холодать л.

a se face frig a se răci

холодец л.

răcitură (pl.) piftie (pl.) chitoroage (pl.) aituri (pl.)

холодно ч.

e frig e rece

холодный л.

friguros rece răcoros

холоп м.

holop argat slugă

холопский л.

slugarnic servil

холопствовать л.

a argăți a fi slugarnic a fi servil

холостить л.

a jugăni a castra a curăţi a scopi

холостяк м.

holtei celibatar

холостяцкий л.

de celibatar de holtei

холощение с.

jugănire scopire

холощенный л.

jugănit scopit

холст м.

pînză pânză

холстина ж.

pînză de cînepă pânzare

холстинка ж.

pînză ușoară pânză uşoară

холуй м.

slugoi lingău

холуйский л.

slugarnic servil

холуйство с.

slugărnicie servilism

холуйствовать л.

a fi slugarnic a fi lingău

холщовый л.

de pînză de pânză

хомутик м.

zbanţ bridă

хомутник м.

hămurar curelar

хомяк м.

guzgan hârciog grivan hamster

хормейстер м.

maestru de cor dirijor de cor

хоромы н.

palat casteluri case mari

хоронить л.

a înmormînta a înmormânta

хорониться л.

a se tupila a se ascunde a se feri a se păzi

хорохориться л.

a se răţoi a se semeți

хорошенький л.

frumuşel drăguţ

хорошеть л.

a se face mai frumos a deveni mai drăguţ

хороший л.

bun cumsecade

хорошо ч.

bine frumos

хоругвь ж.

prapor drapel steag

хоры н.

strană (bis.) galerie (bis.) balcon (bis.)

хотение с.

poftă dorinţă vrere

хотеть л.

a pofti a dori a vrea

хотеться л.

a avea poftă a dori

хоть

măcar că deşi cu toate că chit că

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "хадж"

  Rusă

  Moldo/Română

  хадж м. хадж

  pelerinaj hagialâc

  хаджи м. хаджи

  pelerin hagiu

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter