Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

хлебопашество с.

plugărie cuvîntul este moldovenesc agricultură cuvîntul este romînesc

хлебопашец м.

plugar cuvîntul este moldovenesc agricultor cuvîntul este romînesc

хлебопашный л.

pentru plugărie cuvîntul este moldovenesc agricol cuvîntul este romînesc

хлебопек м.

brutar cuvîntul este comun

хлебопекарный л.

de brutărie cuvîntul este comun

хлебопекарня ж.

brutărie cuvîntul este comun

хлебороб м.

plugar cuvîntul este moldovenesc agricultor cuvîntul este comun

хлеборобство с.

plugărie cuvîntul este moldovenesc agricultură cuvîntul este comun

хлебородный л.

roditor cuvîntul este comun fertil cuvîntul este romînesc

хлебосольный л.

primitor cuvîntul este moldovenesc ospitalier cuvîntul este romînesc

хлеботорговец м.

tîrgoveţ de grîne cuvîntul este moldovenesc grînar cuvîntul este moldovenesc cerealist cuvîntul este romînesc

хлеботорговля ж.

tîrguială cu grîne cuvîntul este moldovenesc negoţ de cereale cuvîntul este romînesc

хлебоуборка ж.

strînsul pîinii cuvîntul este moldovenesc seceriş cuvîntul este moldovenesc recoltarea cerealelor cuvîntul este romînesc

хлебофураж м.

nutreţ de grîne cuvîntul este moldovenesc furaj cerealier cuvîntul este romînesc

хлебохранилище с.

hambar cuvîntul este moldovenesc magazie de cereale cuvîntul este romînesc

хлебушко с.

pîinică cuvîntul este comun

хлев м.

grajd cuvîntul este moldovenesc staul cuvîntul este romînesc

хлест м.

șfichi cuvîntul este comun

хлестанье с.

şfichiuire cuvîntul este moldovenesc pocnitură (de bici) cuvîntul este romînesc

хлестать л.

a gîlgîi cuvîntul este moldovenesc a şfichiui cuvîntul este comun a ţâşni cuvîntul este romînesc

хлесткий л.

tăios cuvîntul este moldovenesc şfichiuitor cuvîntul este comun vehement cuvîntul este romînesc

хлестко ч.

tăios cuvîntul este moldovenesc usturător cuvîntul este moldovenesc vehement cuvîntul este romînesc caustic cuvîntul este romînesc

хлипать л.

a scînci cuvîntul este moldovenesc a scheuna cuvîntul este romînesc

хлипкий л.

sfrijit cuvîntul este moldovenesc netrainic cuvîntul este moldovenesc fragil cuvîntul este romînesc

хлобыстать л.

a păli cuvîntul este moldovenesc a plesni cuvîntul este moldovenesc a lovi cuvîntul este romînesc a bate cuvîntul este comun

хлобыстнуть л.

a năboi cuvîntul este moldovenesc a inunda cuvîntul este romînesc

хлопанье с.

pocnire cuvîntul este moldovenesc izbire cuvîntul este moldovenesc trântire cuvîntul este romînesc

хлопать л.

a pocni cuvîntul este moldovenesc a bate (pe umăr) cuvîntul este comun a aplauda cuvîntul este comun a trânti cuvîntul este romînesc a lovi uşor cuvîntul este romînesc

хлопец м.

băietan cuvîntul este moldovenesc băieţandru cuvîntul este romînesc

хлопнуть л.

a pocni cuvîntul este moldovenesc a plesni cuvîntul este moldovenesc a trânti cuvîntul este romînesc

хлопнуться л.

a se prăvăli cuvîntul este moldovenesc se prăbuşi cuvîntul este romînesc

хлопок м.

bumbac cuvîntul este comun

хлопотать л.

a roboti cuvîntul este moldovenesc a se porăi cuvîntul este moldovenesc a trebălui cuvîntul este romînesc

хлопотливо ч.

cu îngrijorare cuvîntul este comun agitat cuvîntul este romînesc preocupat cuvîntul este romînesc

хлопотливый л.

grijuliu cuvîntul este comun preocupat cuvîntul este romînesc

хлопотно ч.

anevoios cuvîntul este moldovenesc greu cuvîntul este moldovenesc complicat cuvîntul este romînesc dificil cuvîntul este romînesc

хлопотный л.

anevoios cuvîntul este moldovenesc cu bătaie de cap cuvîntul este comun complicat cuvîntul este romînesc dificil cuvîntul este romînesc

хлопотня ж.

porăială cuvîntul este moldovenesc frămîntare cuvîntul este moldovenesc agitaţie cuvîntul este romînesc alergătură cuvîntul este romînesc

хлопотун м.

grijuliu cuvîntul este comun preocupat cuvîntul este romînesc

хлопотунья ж.

grijulie cuvîntul este comun preocupată cuvîntul este romînesc

хлопоты н.

griji cuvîntul este comun alergătură cuvîntul este romînesc

хлопушка ж.

pocnitoare cuvîntul este moldovenesc petardă cuvîntul este comun plesnitoare cuvîntul este romînesc

хлопья н.

fulgi (de nea cuvîntul este comun etc.) cuvîntul este comun ovăz cuvîntul este comun

хлорировать л.

a trata cu clor cuvîntul este comun

хлорка ж.

clorură cuvîntul este comun

хлороз м.

anemie (med.) cuvîntul este comun cloroză (bot.) cuvîntul este comun

хлынуть л.

a năboi cuvîntul este moldovenesc a țâșni cuvîntul este romînesc

хлыст м.

vargă cuvîntul este moldovenesc biciuşcă cuvîntul este comun cravaşă cuvîntul este romînesc nuia cuvîntul este romînesc

хлыщ м.

filfizon cuvîntul este comun fante cuvîntul este comun

хлюпанье с.

fleşcăit cuvîntul este moldovenesc plescăit cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter