Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

целесообразный л.

raţional propice util oportun

целеустремленно ч.

stăruitor perseverent tenace asiduu

целеустремленность ж.

tenacitate perseverenţă stăruinţă asiduitate

целеустремленный л.

stăruitor perseverent tenace asiduu

целиком ч.

de-a-ntregul în întregime

целина ж.

pîrloagă ţelină

целинник м.

lucrător la desţelenire valorificator de țelini

целинный л.

înţelenit de ţelină

целитель м.

tămăduitor

целить л.

a ținti a avea în vedere (fig.) a viza (fig.) a ochi

целиться л.

a ținti a ochi

целковый м.

rublă (pop.)

целование ж.

pupare sărutare

целовать л.

a pupa a săruta

целоваться л.

a se pupa a se săruta

целое с.

tot întreg unitate

целомудренность ж.

neprihănire feciorie castitate virginitate nevinovăție pudoare

целомудрие с.

neprihănire virginitate feciorie castitate

целостность ж.

unitate integritate

целостный л.

întreg integru unitar

целый л.

întreg mare teafăr nevătămat tot considerabil complet

цель м.

țintă ţel scop

цельный л.

întreg integru dintr-o bucată

цементирование с.

cimentare consolidare

цементировать л.

a cimenta a consolida

цена ж.

preţ însemnătate cost importanţă

ценитель м.

cunoscător

ценить л.

a preţui a aprecia

ценник м.

catalog de preţuri

ценность ж.

preţ însemnătate lucruri de preţ cost importanţă valori (doar la pl.)

ценный л.

prețios de valoare însemnat important scump

центнер м.

centner chintal

централ м.

închisoarea centrală (în Rusia ţaristă) puşcăria principală (în Rusia ţaristă)

центральный л.

principal central

центровка ж.

centrare (tehn.) centraj (tehn.)

цеп м.

îmblăciu bătătoare

цепенеть л.

a înţepeni

цепка ж.

lănţujel lănţişor

цепкий л.

agăţător stăruitor tenace

цепко ч.

tare tenace strîns

цепкость ж.

însuşirea de a se agăţa stăruință (fig.) tenacitate (fig.)

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter