Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

чабан м.

cioban păstor păcurar

чабаний л.

ciobănesc păstoresc păcurăresc

чабанить л.

a ciobăni a păstori

чабанский л.

ciobănesc păstoresc păcurăresc

чабанство с.

ciobănit păstorit păcurărit

чабрец м.

cimbrişor

чавкать л.

a clefăi

чадить л.

a scoate fum a fumega

чад м.

sfară fum (de bucătărie)

чадный л.

plin de sfară plin de fum

чадо с.

odor copil odraslă

чадолюбивый л.

părinte iubitor

чадоубийца м.

pruncucigaş (ă)

чадушко с.

odoraş copilaş odraslă

чаевые н.

bacşiş ciubuc

чайка ж.

pescăruş goeland

чайная ж.

ceaină ceainărie

чал м.

odgon (pentru ambarcaţiuni) amară

чалить л.

a acosta (mar.) a amara (mar.)

чалка ж.

odgon parâmă

чалма ж.

cealma turban

чалый л.

sur dereş tărcat

чан м.

bazin cadă rezervor

чарка ж.

pahar cupă potir

чаровать л.

a vrăji a fermeca a fascina

чародей м.

vrăjitor magician

чародейка

vrăjitoare magiciană

чародейство с.

vrăjitorie încîntare farmec magie vrajă

чародействовать л.

a face farmece a vrăji

чарочка ж.

păhărel

чартер м.

contract de arendă a unei nave contract de navlosire

чарующе ч.

încîntător fermecător

чарующий л.

încîntător fermecător

чары н.

vrăji grație descîntece farmec descântece nuri

час м.

ceas timp oră academică ceasornic o oră lecţie oră curs

часами ч.

multe ceasuri ore întregi

часовенка ж.

paraclis capelă

часовня ж.

bisericuţă capelă

часовой м.

strajă santinelă gardă

часовщик м.

ceasornicar

часом ч.

întîmplător incidental

частенько ч.

deseori adesea

частик м.

năvod cu reţea deasă majă

частить л.

a face ceva adesea a veni deseori a repeta frecvent a face vizite dese

частица ж.

părticică particulă (gram.)

частично ч.

în parte parţial

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "чаевые"

  Rusă

  Moldo/Română

  чаевые н. чаевые

  bacşiş ciubuc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter