Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

чабан м.

cioban cuvîntul este moldovenesc păstor cuvîntul este comun păcurar cuvîntul este romînesc

чабаний л.

ciobănesc cuvîntul este moldovenesc păstoresc cuvîntul este comun păcurăresc cuvîntul este romînesc

чабанить л.

a ciobăni cuvîntul este moldovenesc a păstori cuvîntul este comun

чабанский л.

ciobănesc cuvîntul este moldovenesc păstoresc cuvîntul este comun păcurăresc cuvîntul este romînesc

чабанство с.

ciobănit cuvîntul este moldovenesc păstorit cuvîntul este comun păcurărit cuvîntul este romînesc

чабер м.

cimbru cuvîntul este comun

чабрец м.

cimbrişor cuvîntul este comun

чавканье с.

clefăit cuvîntul este comun

чавкать л.

a clefăi cuvîntul este comun

чадить л.

a scoate fum cuvîntul este comun a fumega cuvîntul este comun

чад м.

sfară cuvîntul este moldovenesc fum (de bucătărie) cuvîntul este comun

чадный л.

plin de sfară cuvîntul este moldovenesc plin de fum cuvîntul este comun

чадо с.

odor cuvîntul este moldovenesc copil cuvîntul este comun odraslă cuvîntul este romînesc

чадолюбивый л.

părinte iubitor cuvîntul este comun

чадоубийца м.

pruncucigaş (ă) cuvîntul este comun

чадушко с.

odoraş cuvîntul este moldovenesc copilaş cuvîntul este comun odraslă cuvîntul este romînesc

чаевые н.

bacşiş cuvîntul este moldovenesc ciubuc cuvîntul este romînesc

чайка ж.

pescăruş cuvîntul este comun goeland cuvîntul este romînesc

чайная ж.

ceaină cuvîntul este moldovenesc ceainărie cuvîntul este romînesc

чайник м.

ceainic cuvîntul este comun

чал м.

odgon (pentru ambarcaţiuni) cuvîntul este moldovenesc amară cuvîntul este romînesc

чалить л.

a acosta cuvîntul este moldovenesc a amara (mar.) cuvîntul este romînesc

чалка ж.

odgon cuvîntul este moldovenesc parâmă cuvîntul este romînesc

чалма ж.

cealma cuvîntul este moldovenesc turban cuvîntul este romînesc

чалый л.

sur cuvîntul este moldovenesc tărcat cuvîntul este moldovenesc dereş cuvîntul este romînesc

чан м.

bazin cuvîntul este moldovenesc cadă cuvîntul este comun rezervor cuvîntul este romînesc

чарка ж.

pahar cuvîntul este moldovenesc cupă cuvîntul este comun potir cuvîntul este romînesc

чаровать л.

a vrăji cuvîntul este moldovenesc a fermeca cuvîntul este comun a fascina cuvîntul este romînesc

чародей м.

vrăjitor cuvîntul este comun magician cuvîntul este romînesc

чародейка

vrăjitoare cuvîntul este comun magiciană cuvîntul este romînesc

чародейство с.

încîntare cuvîntul este moldovenesc vrăjitorie cuvîntul este comun farmec cuvîntul este comun vrajă cuvîntul este romînesc magie cuvîntul este romînesc

чародействовать л.

a face farmece cuvîntul este comun a vrăji cuvîntul este comun

чарочка ж.

păhărel cuvîntul este comun

чартер м.

contract de arendă a unei nave cuvîntul este moldovenesc contract de navlosire cuvîntul este romînesc

чарующе ч.

încîntător cuvîntul este moldovenesc fermecător cuvîntul este comun

чарующий л.

încîntător cuvîntul este moldovenesc fermecător cuvîntul este comun

чары н.

grație cuvîntul este moldovenesc vrăji cuvîntul este comun farmec cuvîntul este comun descîntece cuvîntul este comun nuri cuvîntul este romînesc

час м.

ceas cuvîntul este moldovenesc oră academică cuvîntul este moldovenesc lecţie cuvîntul este comun o oră cuvîntul este comun timp cuvîntul este comun oră cuvîntul este romînesc ceasornic cuvîntul este romînesc curs cuvîntul este romînesc

часами ч.

multe ceasuri cuvîntul este moldovenesc ore întregi cuvîntul este romînesc

часовенка ж.

paraclis cuvîntul este moldovenesc capelă cuvîntul este romînesc

часовня ж.

bisericuţă cuvîntul este moldovenesc capelă cuvîntul este romînesc

часовой м.

strajă cuvîntul este moldovenesc santinelă cuvîntul este comun gardă cuvîntul este romînesc

часовщик м.

ceasornicar cuvîntul este comun

часом ч.

întîmplător cuvîntul este moldovenesc incidental cuvîntul este romînesc

часослов м.

ceaslov cuvîntul este comun

частенько ч.

deseori cuvîntul este moldovenesc adesea cuvîntul este romînesc

частик м.

năvod cu reţea deasă cuvîntul este moldovenesc majă cuvîntul este romînesc

частить л.

a face ceva deseori cuvîntul este moldovenesc a veni deseori cuvîntul este moldovenesc a face vizite dese cuvîntul este romînesc a repeta frecvent cuvîntul este romînesc

частица ж.

părticică cuvîntul este comun particulă (gram.) cuvîntul este comun

частично ч.

în parte cuvîntul este moldovenesc parţial cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "чал"

  Rusă

  Moldo/Română

  безначалие с. безначалие

  lipsă de conducere cuvîntul este comun

  беспечальный л. беспечальный

  fără tristeţe cuvîntul este comun

  чал м. чал

  odgon (pentru ambarcaţiuni) cuvîntul este moldovenesc amară cuvîntul este romînesc

  чалить л. чалить

  a acosta cuvîntul este moldovenesc a amara (mar.) cuvîntul este romînesc

  чалка ж. чалка

  odgon cuvîntul este moldovenesc parâmă cuvîntul este romînesc

  чалма ж. чалма

  cealma cuvîntul este moldovenesc turban cuvîntul este romînesc

  чалый л. чалый

  sur cuvîntul este moldovenesc tărcat cuvîntul este moldovenesc dereş cuvîntul este romînesc

  единоначалие с. единоначалие

  conducere unipersonală cuvîntul este comun

  градоначальник м. градоначальник

  primar al oraşului cuvîntul este moldovenesc edil cuvîntul este romînesc

  измочаленный л. измочаленный

  istovit cuvîntul este moldovenesc sleit de puteri cuvîntul este moldovenesc extenuat cuvîntul este romînesc

  измочалить л. измочалить

  a istovi cuvîntul este moldovenesc a slei de puteri cuvîntul este moldovenesc a extenua cuvîntul este romînesc

  изначально ч. изначально

  de la bun început cuvîntul este moldovenesc iniţial cuvîntul este romînesc de la origini cuvîntul este romînesc

  качалка ж. качалка

  scrînciob cuvîntul este moldovenesc leagăn cuvîntul este comun balansoar cuvîntul este romînesc

  молчаливо ч. молчаливо

  pe tăcute cuvîntul este moldovenesc tacit cuvîntul este romînesc

  молчаливый л. молчаливый

  tăcut cuvîntul este moldovenesc taciturn cuvîntul este romînesc

  мочалить л. мочалить

  1. a destrăma cuvîntul este moldovenesc a desface cuvîntul este comun a deșira firele cuvîntul este romînesc
  2. a chinui cuvîntul este comun a face să sufere cuvîntul este romînesc

  мочалка ж. мочалка

  spălător cuvîntul este moldovenesc burete cuvîntul este romînesc

  начало с. начало

  început cuvîntul este comun

  начальник м. начальник

  şef cuvîntul este comun

  начальный л. начальный

  începător cuvîntul este moldovenesc primar cuvîntul este comun iniţial cuvîntul este romînesc

  начальство с. начальство

  şefie cuvîntul este comun conducere cuvîntul este comun

  одичалость ж. одичалость

  sălbătăcie cuvîntul este comun

  опечаленный л. опечаленный

  scîrbit cuvîntul este moldovenesc mîhnit cuvîntul este moldovenesc indispus cuvîntul este romînesc trist cuvîntul este romînesc

  опечалить л. опечалить

  a scîrbi cuvîntul este moldovenesc a mîhni cuvîntul este moldovenesc a indispune cuvîntul este romînesc

  опечалиться л. опечалиться

  a se scîrbi cuvîntul este moldovenesc a se mîhni cuvîntul este moldovenesc a se indispune cuvîntul este romînesc

  отчал м. отчал

  pornire în larg cuvîntul este moldovenesc demaraj cuvîntul este romînesc

  отчалить л. отчалить

  a pleca de la chei cuvîntul este comun a desprinde parâma (mar.) cuvîntul este romînesc

  первоначально ч. первоначально

  iniţial cuvîntul este comun

  печалить л. печалить

  a mîhni cuvîntul este moldovenesc a întrista cuvîntul este romînesc

  печаль ж. печаль

  mahnă cuvîntul este moldovenesc amărăciune cuvîntul este moldovenesc tristeţe cuvîntul este romînesc

  печальный л. печальный

  mîhnit cuvîntul este moldovenesc întristat cuvîntul este romînesc

  подначальный л. подначальный

  subaltern cuvîntul este moldovenesc subordonat cuvîntul este romînesc

  поначалу ч. поначалу

  de la început cuvîntul este moldovenesc mai întâi cuvîntul este romînesc

  попечалиться л. попечалиться

  a se mîhni cuvîntul este moldovenesc a se întrista cuvîntul este romînesc

  причал м. причал

  chei cuvîntul este moldovenesc debarcader cuvîntul este romînesc

  причалить л. причалить

  a acosta cuvîntul este comun

  родоначальник м. родоначальник

  strămoş cuvîntul este moldovenesc străbun cuvîntul este romînesc

  сначала ч. сначала

  mai întîi cuvîntul este moldovenesc de la început cuvîntul este moldovenesc din nou cuvîntul este romînesc în primul rând cuvîntul este romînesc

  вначале ч. вначале

  la început cuvîntul este moldovenesc mai întîi cuvîntul este moldovenesc iniţial cuvîntul este romînesc

  военачальник м. военачальник

  comandant cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter