Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

чабан м.

cioban cuvîntul este moldovenesc păstor cuvîntul este comun păcurar cuvîntul este romînesc

чабаний л.

ciobănesc cuvîntul este moldovenesc păstoresc cuvîntul este comun păcurăresc cuvîntul este romînesc

чабанить л.

a ciobăni cuvîntul este moldovenesc a păstori cuvîntul este comun

чабанский л.

ciobănesc cuvîntul este moldovenesc păstoresc cuvîntul este comun păcurăresc cuvîntul este romînesc

чабанство с.

ciobănit cuvîntul este moldovenesc păstorit cuvîntul este comun păcurărit cuvîntul este romînesc

чабер м.

cimbru cuvîntul este comun

чабрец м.

cimbrişor cuvîntul este comun

чавканье с.

clefăit cuvîntul este comun

чавкать л.

a clefăi cuvîntul este comun

чадить л.

a scoate fum cuvîntul este comun a fumega cuvîntul este comun

чад м.

sfară cuvîntul este moldovenesc fum (de bucătărie) cuvîntul este comun

чадный л.

plin de sfară cuvîntul este moldovenesc plin de fum cuvîntul este comun

чадо с.

odor cuvîntul este moldovenesc copil cuvîntul este comun odraslă cuvîntul este romînesc

чадолюбивый л.

părinte iubitor cuvîntul este comun

чадоубийца м.

pruncucigaş (ă) cuvîntul este comun

чадушко с.

odoraş cuvîntul este moldovenesc copilaş cuvîntul este comun odraslă cuvîntul este romînesc

чаевые н.

bacşiş cuvîntul este moldovenesc ciubuc cuvîntul este romînesc

чайка ж.

pescăruş cuvîntul este comun goeland cuvîntul este romînesc

чайная ж.

ceaină cuvîntul este moldovenesc ceainărie cuvîntul este romînesc

чайник м.

ceainic cuvîntul este comun

чал м.

odgon (pentru ambarcaţiuni) cuvîntul este moldovenesc amară cuvîntul este romînesc

чалить л.

a acosta cuvîntul este moldovenesc a amara (mar.) cuvîntul este romînesc

чалка ж.

odgon cuvîntul este moldovenesc parâmă cuvîntul este romînesc

чалма ж.

cealma cuvîntul este moldovenesc turban cuvîntul este romînesc

чалый л.

sur cuvîntul este moldovenesc tărcat cuvîntul este moldovenesc dereş cuvîntul este romînesc

чан м.

bazin cuvîntul este moldovenesc cadă cuvîntul este comun rezervor cuvîntul este romînesc

чарка ж.

pahar cuvîntul este moldovenesc cupă cuvîntul este comun potir cuvîntul este romînesc

чаровать л.

a vrăji cuvîntul este moldovenesc a fermeca cuvîntul este comun a fascina cuvîntul este romînesc

чародей м.

vrăjitor cuvîntul este comun magician cuvîntul este romînesc

чародейка

vrăjitoare cuvîntul este comun magiciană cuvîntul este romînesc

чародейство с.

încîntare cuvîntul este moldovenesc vrăjitorie cuvîntul este comun farmec cuvîntul este comun vrajă cuvîntul este romînesc magie cuvîntul este romînesc

чародействовать л.

a face farmece cuvîntul este comun a vrăji cuvîntul este comun

чарочка ж.

păhărel cuvîntul este comun

чартер м.

contract de arendă a unei nave cuvîntul este moldovenesc contract de navlosire cuvîntul este romînesc

чарующе ч.

încîntător cuvîntul este moldovenesc fermecător cuvîntul este comun

чарующий л.

încîntător cuvîntul este moldovenesc fermecător cuvîntul este comun

чары н.

grație cuvîntul este moldovenesc vrăji cuvîntul este comun farmec cuvîntul este comun descîntece cuvîntul este comun nuri cuvîntul este romînesc

час м.

ceas cuvîntul este moldovenesc oră academică cuvîntul este moldovenesc lecţie cuvîntul este comun o oră cuvîntul este comun timp cuvîntul este comun oră cuvîntul este romînesc ceasornic cuvîntul este romînesc curs cuvîntul este romînesc

часами ч.

multe ceasuri cuvîntul este moldovenesc ore întregi cuvîntul este romînesc

часовенка ж.

paraclis cuvîntul este moldovenesc capelă cuvîntul este romînesc

часовня ж.

bisericuţă cuvîntul este moldovenesc capelă cuvîntul este romînesc

часовой м.

strajă cuvîntul este moldovenesc santinelă cuvîntul este comun gardă cuvîntul este romînesc

часовщик м.

ceasornicar cuvîntul este comun

часом ч.

întîmplător cuvîntul este moldovenesc incidental cuvîntul este romînesc

часослов м.

ceaslov cuvîntul este comun

частенько ч.

deseori cuvîntul este moldovenesc adesea cuvîntul este romînesc

частик м.

năvod cu reţea deasă cuvîntul este moldovenesc majă cuvîntul este romînesc

частить л.

a face ceva deseori cuvîntul este moldovenesc a veni deseori cuvîntul este moldovenesc a face vizite dese cuvîntul este romînesc a repeta frecvent cuvîntul este romînesc

частица ж.

părticică cuvîntul este comun particulă (gram.) cuvîntul este comun

частично ч.

în parte cuvîntul este moldovenesc parţial cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "час"

  Rusă

  Moldo/Română

  безучастие с. безучастие

  nepăsare cuvîntul este moldovenesc indiferență cuvîntul este comun apatie cuvîntul este romînesc

  безучастный с. безучастный

  nepăsător cuvîntul este moldovenesc indiferent cuvîntul este comun apatic cuvîntul este romînesc

  час м. час

  1. ceas cuvîntul este moldovenesc ceasornic cuvîntul este romînesc
  2. o oră cuvîntul este comun timp cuvîntul este comun
  3. oră academică cuvîntul este moldovenesc lecţie cuvîntul este comun oră cuvîntul este romînesc curs cuvîntul este romînesc

  часами ч. часами

  multe ceasuri cuvîntul este moldovenesc ore întregi cuvîntul este romînesc

  часовенка ж. часовенка

  paraclis cuvîntul este moldovenesc capelă cuvîntul este romînesc

  часовня ж. часовня

  bisericuţă cuvîntul este moldovenesc capelă cuvîntul este romînesc

  часовой м. часовой

  strajă cuvîntul este moldovenesc santinelă cuvîntul este comun gardă cuvîntul este romînesc

  часовщик м. часовщик

  ceasornicar cuvîntul este comun

  часом ч. часом

  întîmplător cuvîntul este moldovenesc incidental cuvîntul este romînesc

  часослов м. часослов

  ceaslov cuvîntul este comun

  частенько ч. частенько

  deseori cuvîntul este moldovenesc adesea cuvîntul este romînesc

  частик м. частик

  năvod cu reţea deasă cuvîntul este moldovenesc majă cuvîntul este romînesc

  частить л. частить

  1. a face ceva deseori cuvîntul este moldovenesc a repeta frecvent cuvîntul este romînesc
  2. a veni deseori cuvîntul este moldovenesc a face vizite dese cuvîntul este romînesc

  частица ж. частица

  1. părticică cuvîntul este comun
  2. particulă (gram.) cuvîntul este comun

  частично ч. частично

  în parte cuvîntul este moldovenesc parţial cuvîntul este romînesc

  частичный л. частичный

  pe părţi cuvîntul este moldovenesc parţial cuvîntul este romînesc

  частник м. частник

  stăpîn cuvîntul este moldovenesc proprietar cuvîntul este comun particular cuvîntul este romînesc

  частновладельческий л. частновладельческий

  propriu cuvîntul este moldovenesc privat cuvîntul este romînesc

  частнособственнический л. частнособственнический

  de proprietar cuvîntul este moldovenesc privat cuvîntul este romînesc

  частность ж. частность

  amănunt cuvîntul este comun detaliu cuvîntul este romînesc

  частный л. частный

  propriu cuvîntul este moldovenesc aparte cuvîntul este moldovenesc particular cuvîntul este romînesc privat cuvîntul este romînesc

  часто ч. часто

  deseori cuvîntul este comun

  частокол м. частокол

  zăplaz cuvîntul este moldovenesc gard de şipci cuvîntul este comun palisadă cuvîntul este romînesc

  частота ж. частота

  1. desime cuvîntul este comun
  2. frecvenţă cuvîntul este comun

  частушка ж. частушка

  strigătură cuvîntul este comun

  частый л. частый

  des cuvîntul este moldovenesc iute cuvîntul este comun rapid cuvîntul este romînesc repetat cuvîntul este romînesc

  часть ж. часть

  1. parte cuvîntul este moldovenesc bucată cuvîntul este moldovenesc fragment cuvîntul este romînesc porţiune cuvîntul este romînesc
  2. sferă cuvîntul este moldovenesc sector cuvîntul este moldovenesc domeniu cuvîntul este romînesc
  3. unitate cuvîntul este moldovenesc corp de trupă (mil.) cuvîntul este romînesc

  частью ч. частью

  în parte cuvîntul este moldovenesc parţial cuvîntul este romînesc

  часы н. часы

  ceas cuvîntul este moldovenesc ceasornic cuvîntul este romînesc

  деепричастие с. деепричастие

  gerunziu (gram.) cuvîntul este comun

  киловатт-час м. киловатт-час

  kilowatt-oră cuvîntul este comun

  моточасть ж. моточасть

  unitate motorizată (mil.) cuvîntul este comun

  непричастный л. непричастный

  neamestecat cuvîntul este comun neimplicat cuvîntul este romînesc

  несчастливый л. несчастливый

  nefericit cuvîntul este comun

  несчастный л. несчастный

  năpăstuit cuvîntul este moldovenesc nenorocos cuvîntul este romînesc

  несчастье с. несчастье

  năpastă cuvîntul este moldovenesc nenorocire cuvîntul este romînesc

  нечастый л. нечастый

  rar cuvîntul este comun

  осчастливить л. осчастливить

  a face fericit (pe cineva) cuvîntul este comun a ferici cuvîntul este comun

  отчасти ч. отчасти

  în parte cuvîntul este moldovenesc parţial cuvîntul este romînesc

  подчас ч. подчас

  cîteodată cuvîntul este moldovenesc uneori cuvîntul este romînesc

  посчастливиться л. посчастливиться

  a avea norocul să… cuvîntul este moldovenesc a reuşi să… cuvîntul este romînesc

  причастие с. причастие

  împărtăşanie cuvîntul este moldovenesc grijanie cuvîntul este moldovenesc cuminecătură cuvîntul este romînesc

  причастить л. причастить

  a împărtăşi cuvîntul este moldovenesc a cumineca cuvîntul este romînesc

  причастность ж. причастность

  legătură cuvîntul este moldovenesc amestec cuvîntul este comun implicare cuvîntul este romînesc

  причастный л. причастный

  amestecat cuvîntul este comun implicat cuvîntul este romînesc

  сейчас ч. сейчас

  amu cuvîntul este moldovenesc îndată cuvîntul este moldovenesc imediat cuvîntul este romînesc acum cuvîntul este romînesc

  сопричастность ж. сопричастность

  1. participare cuvîntul este comun
  2. amestec cuvîntul este comun implicare cuvîntul este comun

  сопричастный л. сопричастный

  amestecat cuvîntul este comun implicat cuvîntul este comun

  соучаствовать л. соучаствовать

  a participa cuvîntul este comun

  соучастие с. соучастие

  complicitate cuvîntul este comun

  соучастник м. соучастник

  părtaş cuvîntul este moldovenesc complice cuvîntul este comun

  счастливец м. счастливец

  norocos cuvîntul este moldovenesc băftos cuvîntul este romînesc

  счастливо ч. счастливо

  fericit cuvîntul este comun

  счастливый л. счастливый

  norocos cuvîntul este moldovenesc fericit cuvîntul este comun băftos cuvîntul este romînesc

  счастье с. счастье

  fericire cuvîntul este comun

  тотчас ч. тотчас

  îndată cuvîntul este moldovenesc imediat cuvîntul este romînesc

  участвовать л. участвовать

  a participa cuvîntul este comun

  участие с. участие

  1. participare cuvîntul este comun
  2. interes cuvîntul este moldovenesc compasiune cuvîntul este comun simpatie cuvîntul este romînesc

  участить л. участить

  a îndesi cuvîntul este moldovenesc a mări frecvența cuvîntul este romînesc

  участиться л. участиться

  a se îndesi cuvîntul este moldovenesc a deveni mai frecvent cuvîntul este romînesc

  участковый л. участковый

  de sector cuvîntul este moldovenesc de circumscripţie cuvîntul este romînesc

  участливо ч. участливо

  cu interes cuvîntul este moldovenesc înţelegător cuvîntul este comun cu compasiune cuvîntul este romînesc cu simpatie cuvîntul este romînesc

  участник м. участник

  participant cuvîntul este comun

  участок м. участок

  1. postată cuvîntul este moldovenesc lot cuvîntul este moldovenesc parcelă cuvîntul este romînesc porţiune cuvîntul este romînesc
  2. sector (electoral) cuvîntul este moldovenesc circumscripţie cuvîntul este romînesc
  3. ramură cuvîntul este moldovenesc domeniu cuvîntul este moldovenesc sferă de producere cuvîntul este romînesc

  участь ж. участь

  ursită cuvîntul este moldovenesc destin cuvîntul este romînesc

  запчасти н. запчасти

  piese de schimb cuvîntul este comun

  зачастить л. зачастить

  a o îndesi cuvîntul este comun

  зачастую ч. зачастую

  deseori cuvîntul este moldovenesc adesea cuvîntul este romînesc

  злосчастие с. злосчастие

  nenoroc cuvîntul este moldovenesc soartă vitregă cuvîntul este comun nefericire cuvîntul este comun

  злосчастный л. злосчастный

  nenorocit cuvîntul este moldovenesc nefericit cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter