Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

члениться л.

a se desface a se dezmembra

членораздельный

desluşit bine articulat răspicat clar

чмоканье с.

pupare pleoscăire sărutare

чмокать л.

a pupa a săruta a pleoscăi

чокать л.

a ciocni

чокнуть л.

a ciocăni

чокнутый л.

zălud smintit ţicnit nebun

чокнуться л.

a se zăluzi a se sminti a se ţicni a înnebuni

чопорно ч.

fudul înţepat cu ifose cu fiţe

чохом ч.

cu grămada cu toptanul

чреватый л.

capabil de… pasibil de …

чрево с.

pîntece burtă

чревоугодие с.

lăcomie patimă pentru mâncare

чревоугодник м.

mîncău mâncăcios

чреда ж.

rînd succesiune neîntreruptă şir

чрезвычайно с.

peste măsură extrem de…

чрезвычайный л.

deosebit special extraordinar excepţional

чрезмерно ч.

din cale afară extrem de…

чрезмерность ж.

enormitate exagerare

чрезмерный л.

din cale afară exagerat extrem de…

чресла н.

şale şolduri

чтение с.

citire lectură

чтец м.

declamator

чтить л.

a preţui a respecta a venera

чтимый л.

preţuit respectat venerat

чтица ж.

declamatoare

чуб м.

ciuf moţ

чубчик м.

cîrlionţ moţ

чубук м.

ciubuc lulea orientală

чувственный л.

senzitiv emotiv senzual

чувствительность ж.

receptivitate sensibilitate perceptibilitate

чувствительный л.

simţitor sensibil perceptibil

чувство с.

simţ sentiment

чувствование с.

simţire perceptibilitate

чувствовать л.

a simţi a percepe

чугун м.

schijă ceaun oală de tuci fontă tuci

чугунка ж.

sobă de schijă drum de fier sobă de tuci cale ferată

чугунный л.

de schijă de fontă de tuci

чугунолитейный л.

de turnare a fontei

чудак м.

straniu sucit pidosnic bizar excentric

чудаковато ч.

straniu ciudat bizar

чудаковатый л.

straniu ciudat bizar

чудачество с.

stranietate ciudățenie bizarerie

чудесник м.

vrăjitor magician

чудесница ж.

vrăjitoare magician

чудесно ч.

foarte bine minunat admirabil

чудесный л.

încîntător minunat admirabil

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "час"

  Rusă

  Moldo/Română

  запчасти н. запчасти

  piese de schimb

  зачастить л. зачастить

  a o îndesi

  зачастую ч. зачастую

  deseori adesea

  злосчастие с. злосчастие

  nenoroc soartă vitregă nefericire

  злосчастный л. злосчастный

  nenorocit nefericit

  деепричастие с. деепричастие

  gerunziu (gram.)

  киловатт-час м. киловатт-час

  kilowatt-oră

  моточасть ж. моточасть

  unitate motorizată (mil.)

  непричастный л. непричастный

  neamestecat neimplicat

  несчастливый л. несчастливый

  nefericit

  несчастный л. несчастный

  năpăstuit nenorocos

  несчастье с. несчастье

  năpastă nenorocire

  нечастый л. нечастый

  rar

  час м. час

  ceas timp oră academică ceasornic o oră lecţie oră curs

  часами ч. часами

  multe ceasuri ore întregi

  часовенка ж. часовенка

  paraclis capelă

  часовня ж. часовня

  bisericuţă capelă

  часовой м. часовой

  strajă santinelă gardă

  часовщик м. часовщик

  ceasornicar

  часом ч. часом

  întîmplător incidental

  часослов м. часослов

  ceaslov

  частенько ч. частенько

  deseori adesea

  частик м. частик

  năvod cu reţea deasă majă

  частить л. частить

  a face ceva adesea a veni deseori a repeta frecvent a face vizite dese

  частица ж. частица

  părticică particulă (gram.)

  частично ч. частично

  în parte parţial

  частичный л. частичный

  pe părţi parţial

  частник м. частник

  stăpîn proprietar particular

  частновладельческий л. частновладельческий

  propriu privat

  частнособственнический л. частнособственнический

  de proprietar privat

  частность ж. частность

  amănunt detaliu

  частный л. частный

  propriu privat aparte particular

  часто ч. часто

  deseori

  частокол м. частокол

  zăplaz gard de şipci palisadă

  частота ж. частота

  desime frecvenţă

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter