Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

частичный л.

pe părţi cuvîntul este moldovenesc parţial cuvîntul este romînesc

частник м.

stăpîn cuvîntul este moldovenesc proprietar cuvîntul este comun particular cuvîntul este romînesc

частновладельческий л.

propriu cuvîntul este moldovenesc privat cuvîntul este romînesc

частнособственнический л.

de proprietar cuvîntul este moldovenesc privat cuvîntul este romînesc

частность ж.

amănunt cuvîntul este comun detaliu cuvîntul este romînesc

частный л.

aparte cuvîntul este moldovenesc propriu cuvîntul este moldovenesc particular cuvîntul este romînesc privat cuvîntul este romînesc

часто ч.

deseori cuvîntul este comun

частокол м.

zăplaz cuvîntul este moldovenesc gard de şipci cuvîntul este comun palisadă cuvîntul este romînesc

частота ж.

frecvenţă cuvîntul este comun desime cuvîntul este comun

частушка ж.

strigătură cuvîntul este comun

частый л.

des cuvîntul este moldovenesc iute cuvîntul este comun repetat cuvîntul este romînesc rapid cuvîntul este romînesc

часть ж.

bucată cuvîntul este moldovenesc parte cuvîntul este moldovenesc unitate cuvîntul este moldovenesc sferă cuvîntul este moldovenesc sector cuvîntul este moldovenesc fragment cuvîntul este romînesc porţiune cuvîntul este romînesc corp de trupă (mil.) cuvîntul este romînesc domeniu cuvîntul este romînesc

частью ч.

în parte cuvîntul este moldovenesc parţial cuvîntul este romînesc

часы н.

ceas cuvîntul este moldovenesc ceasornic cuvîntul este romînesc

чатала ж.

proptea cuvîntul este moldovenesc stâlp de sprijin cuvîntul este romînesc

чахлость ж.

slăbăciune cuvîntul este comun debilitate cuvîntul este romînesc

чахлый л.

chircit cuvîntul este moldovenesc sfrijit cuvîntul este moldovenesc debil cuvîntul este romînesc

чахнуть л.

a se sfriji cuvîntul este moldovenesc a slăbi cuvîntul este comun a lâncezi cuvîntul este romînesc a tânji cuvîntul este romînesc

чахотка ж.

oftică cuvîntul este moldovenesc tuberculoză cuvîntul este comun

чахоточный л.

ofticos cuvîntul este moldovenesc tuberculos cuvîntul este comun

чаша ж.

pahar cuvîntul este moldovenesc cupă cuvîntul este comun potir cuvîntul este romînesc

чашечка ж.

ceşcuţă cuvîntul este moldovenesc cănuţă cuvîntul este romînesc

чашка ж.

ceaşcă cuvîntul este moldovenesc cană cuvîntul este romînesc

чашник м.

ceaşnic cuvîntul este moldovenesc paharnic cuvîntul este romînesc

чаща ж.

tufăriş cuvîntul este moldovenesc hăţiş cuvîntul este moldovenesc huceag cuvîntul este romînesc desiş cuvîntul este romînesc

чащоба ж.

tufăriş cuvîntul este moldovenesc hăţiş cuvîntul este moldovenesc desiş cuvîntul este romînesc huci cuvîntul este romînesc

чаяние с.

năzuinţă cuvîntul este moldovenesc aspiraţie cuvîntul este romînesc

чаять л.

a nădăjdui cuvîntul este moldovenesc a spera cuvîntul este romînesc

чвакать л.

a clefăi cuvîntul este comun

чваниться л.

a se făli cuvîntul este moldovenesc a-şi da ifose cuvîntul este romînesc

чванливо ч.

fălos cuvîntul este moldovenesc îngîmfat cuvîntul este moldovenesc ifosard cuvîntul este romînesc trufaș cuvîntul este romînesc

чванливость

fală cuvîntul este moldovenesc îngîmfare cuvîntul este moldovenesc aroganţă cuvîntul este romînesc trufie cuvîntul este romînesc

чванливый л.

îngîmfat cuvîntul este moldovenesc fălos cuvîntul este moldovenesc cu ifose cuvîntul este romînesc arogant cuvîntul este romînesc

чванный л.

îngîmfat cuvîntul este moldovenesc fălos cuvîntul este moldovenesc trufaș cuvîntul este romînesc arogant cuvîntul este romînesc

чванство с.

îngîmfare cuvîntul este moldovenesc fălire cuvîntul este moldovenesc trufie cuvîntul este romînesc aroganță cuvîntul este romînesc

чебак м.

chitici cuvîntul este moldovenesc peşte mărunt cuvîntul este romînesc

чеботарный л.

ciubotăresc cuvîntul este moldovenesc cizmăresc cuvîntul este romînesc

чеботарь с.

ciubotar cuvîntul este moldovenesc cizmar cuvîntul este romînesc

чеботы н.

ciubote cuvîntul este moldovenesc cizme cuvîntul este romînesc

чего ч.

de ce? pentru ce? cuvîntul este moldovenesc la ce bun? cuvîntul este romînesc

чек м.

bon de plată cuvîntul este comun cec cuvîntul este comun

чека м.

pană cuvîntul este comun cui spintecat cuvîntul este comun

чекан м.

mărăcinar cuvîntul este moldovenesc urzicar (ornit.) cuvîntul este romînesc pietroşel cuvîntul este romînesc ştemuitor cuvîntul este comun

чеканить л.

a cîrni cuvîntul este moldovenesc a bate cuvîntul este comun a copili (agr.) cuvîntul este romînesc a ștemui cuvîntul este comun

чеканка ж.

batere cuvîntul este moldovenesc ștemuire cuvîntul este comun

чеканный л.

răspicat cuvîntul este moldovenesc bătut (tehn) cuvîntul este comun clar cuvîntul este comun cadențat cuvîntul este comun precis (fig.) cuvîntul este romînesc accentuat cuvîntul este romînesc ștemuit cuvîntul este comun

чекушка ж.

un sfert de litru cuvîntul este moldovenesc sticlă de 250gr. cuvîntul este romînesc

челка ж.

ciuf cuvîntul este moldovenesc breton cuvîntul este romînesc

челнок м.

negustor ambulant cuvîntul este moldovenesc suveică cuvîntul este moldovenesc bişniţar (fig.) cuvîntul este romînesc suvelniţă cuvîntul este romînesc

чело с.

frunte cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter