Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

частичный л.

pe părţi parţial

частник м.

stăpîn proprietar particular

частность ж.

amănunt detaliu

частный л.

propriu privat aparte particular

часто ч.

deseori

частокол м.

zăplaz gard de şipci palisadă

частота ж.

desime frecvenţă

частушка ж.

strigătură

частый л.

des repetat iute rapid

часть ж.

parte sector unitate (mil.) porţiune domeniu corp de trupă (mil.) bucată sferă fragment

частью ч.

în parte parţial

часы н.

ceas ceasornic

чатала ж.

proptea stâlp de sprijin

чахлость ж.

slăbăciune debilitate

чахлый л.

sfrijit debil chircit

чахнуть л.

a se sfriji a lâncezi a slăbi a tânji

чахотка ж.

oftică tuberculoză

чахоточный л.

ofticos tuberculos

чаша ж.

pahar cupă potir

чашечка ж.

ceşcuţă cănuţă

чашка ж.

ceaşcă cană

чашник м.

paharnic ceaşnic

чаща ж.

hăţiş huceag tufăriş desiş

чащоба ж.

hăţiş huci tufăriş desiş

чаяние с.

năzuinţă aspiraţie

чаять л.

a nădăjdui a spera

чвакать л.

a clefăi

чваниться л.

a-şi da ifose a se făli

чванливо ч.

îngîmfat ifosard fălos trufaș

чванливость

îngîmfare aroganţă fală trufie

чванливый л.

fălos arogant îngîmfat cu ifose

чванный л.

fălos arogant îngîmfat trufaș

чванство с.

fălire aroganță îngîmfare trufie

чебак м.

chitici peşte mărunt

чеботарный л.

ciubotăresc cizmăresc

чеботарь с.

ciubotar cizmar

чеботы н.

ciubote cizme

чего ч.

de ce? pentru ce? la ce bun?

чек м.

cec bon de plată

чека м.

cui spintecat pană

чекан м.

mărăcinar (ornit) pietroşel (ornit) urzicar (ornit)

чеканить л.

a bate a cîrni (agr.) a ștemui a copili (agr.)

чеканка ж.

batere ștemuire

чеканный л.

bătut (tehn) cadențat ștemuit accentuat (fig.) răspicat clar (fig.) precis (fig.)

чекушка ж.

un sfert de litru sticlă de 250gr.

челка ж.

ciuf breton

челнок м.

suveică negustor ambulant suvelniţă bişniţar (fig.)

чело с.

tîmplă frunte

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter