Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

челобитная ж.

jalbă plângere

челобитчик м.

jălbar suplicant reclamant

челобитье с.

ploconeală plecăciune închinare

человек м.

om ins persoană tip

человеколюбивый л.

omenos iubitor de oameni

человеколюбие с.

omenie iubire de oameni

человекоубийство с.

omor omucidere asasinat

человечек м.

omulean omuleț

человечество с.

omenire umanitate

человечий л.

omenesc de om

человечно ч.

omeneşte cu omenie

челюсть ж.

falcă maxilar

челядин м.

holop servitor slugă

челядинка ж.

holopă servitoare slujnică

челядь ж.

slugi servitori

чембур м.

dîrlog dârlog

чемодан м.

geamantan valiză

чепец м.

scufie bonetă

чепура ж.

stîrc bâtlan

чепуха ж.

o nimica toată prostie bagatelă

чепуховина ж.

fleac bagatelă

чепуховый л.

neînsemnat de nimic

чепчик м.

scufiţă bonetă

червиветь л.

a face viermi

червленый л.

roşu-închis rubiniu

червонеть л.

a se înroşi

червонец м.

cervoneţ monedă 10 ruble

червь м.

rîmă vierme

червяк м.

rîmă vierme

чердак м.

cerdac mansardă

череда ж.

dentiţă (bot.) rînd iarbă-roşie (bot.) şirag vreme timp

чередование с.

rînduire alternare schimbare

чередовать л.

a schimba a alterna a rîndui

чередоваться л.

a se rîndui a se alterna a urma

через

prin cu ajutorul cu peste după

черемуха ж.

mălin mălină

черенкование с.

butăşire altoire hultuire

черенковать л.

a butăşi a altoi

черенок м.

cîrlig coada frunzei altoi peduncul butaş

череп м.

ţeastă craniu

черепица ж.

olane ţiglă

черепичный л.

de olane de ţiglă

черепок м.

bocnă ciob hîrb

черепушка ж

străchinuţă ulcea

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter