Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

черепяной л.

de lut de argilă

чересседельник м.

cureaua sidelcii curea la ham taftur

чересполосица ж.

neorînduială dezordine

чересчур ч.

din cale afară peste măsură

черешня ж.

cireş cireaşă

черешок м.

mîner (tehn.) peţiol plăsea (tehn.) peduncul

черкан м.

capcană cursă

черкать л.

a mîzgăli a mâzgăli a şterge

черкнуть л.

a scrie un răvaş

чернение с.

cernire brunare

черненный л.

cernit brunat

чернеть л.

a se înnegri

чернила

cerneală

чернить л.

a căni a ponegri a calomnia

чернобрюхий л.

cu pîntecele negru cu burta neagră

чернобыльник м.

pelinariţă pelin negru

черноватый л.

negrişor negricios

черновик м.

ciornă bruion

черновой л.

în ciornă în bruion

черноклен м.

glădici arţar-tătăresc

чернокожий м.

cu pielea neagră

чернорабочий м.

salahor muncitor necalificat

чернослив м.

perje uscate prune uscate

чернота ж.

negreaţă întuneric

чернотал

salcie (mirositoare)

черноусый л.

cu musteaţa neagră

чернушка ж.

femeie oacheşă cernuşcă (bot.) brunetă negruşcă (bot.)

черный л.

negru din spate mînjit sumbru de serviciu (intrare) murdar întunecat din dos închis

чернь ж.

toalpă argint înnegrit gloată prostime plebe

чернявый л.

smolit negricios

чернядь ж.

roşu-închis toalpă ocru gloată prostime plebe

черпак м.

ciorpac ispol

черпалка ж.

căuş cupă

черпало с.

ciorpac cupă căuş ispol

черпальный л.

de scos apă de dragat de excavare

черпание с.

scoatere excavare dragare

черпать л.

a scoate a căpăta a excava

черпнуть л.

a scoate a lua cu ispolul

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter