Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

черстветь л.

a se înăspri a fi neîndurător a se usca a se abrutiza

черствость ж.

asprime abrutizare

черствый л.

aspru uscat dur neîndurător

черт м.

diavol necuratul drac naiba

черта ж.

trăsătură linie particularitate bară rază zonă

чертеж м.

desen schiţă plan

чертенок м.

michiduţă drăcuşor

чертик м.

michiduţă spiriduş

чертить л.

a desena a schiţa

чертов л.

drăcesc al dracului

чертовка ж.

diavoliţă drăcoaică

чертовски ч.

grozav /foarte tare extrem de

чертовский л.

diabolic drăcesc afurisit

чертовщина ж.

drăcovenie drăcie

чертог м.

castel palat

чертолом м.

grobian loc periculos brută loc aglomerat mojic mitocan

черточка ж.

liniuţă cratimă

чертыханье с.

suduire drăcuire înjurare

чертяка м.

drac încornorat diavol benga

чесалка ж.

ragilă darac

чесальный л.

de scărmănat de dărăcit

чесальня ж.

scărmănătoare dărăcitoare

чесальщик м.

scărmănător dărăcitor

чесальщица ж.

scărmănătoare dărăcitoare

чесание с.

răgilare dărăcire scărmănare

чесанки н.

pîsle pâslari

чесаный л.

răgilat dărăcit scărmănat

чесать л.

a răgila a dărăci a scărmăna

чесаться л.

a se scărpina

чеснокодавилка

piuă pentru usturoi

чесночная а)

căpăţînă de usturoi căpăţână de usturoi

чесночник

usturoiţă vindecuţă

чесночина ж.

căţel de usturoi

чесотка ж.

rîie scabie

чесоточный л.

rîios scabios

чествование с.

cinstire onorare sărbătorire celebrare

чествовать л.

a cinsti a onora a sărbători a celebra

честить л.

a ocărî a ponegri

честно ч.

cinstit onest

честной л.

cinstit venerabil

честность ж.

cinste onoare onestitate

честный л.

cinstit onest

честь ж.

cinste feciorie respect virginitate onoare stimă demnitate

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter